Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 19 | 221-239
Tytuł artykułu

The lexeme верх: its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The lexeme верх: its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper is an attempt to analyse the word верх ‘top’, and to construct a derivational nest for the root -верх-. The source material was excerpted from linguistic atlases, dialectal dictionaries, dialectal recordings, and other specialist studies. The focus lies primarily on the phonetic, semantic, and wordformative aspect. The analysed words display phonetic features that are typical for south-western dialects of Ukrainian, as well as their semantic and derivational variation. The resulting derivational nest is a complicated system of cognate words that cover four different levels of word formation (the first level is the base word верх). Dialectal data are provided in tables. The examples show that an analysis of the system of derivatives is able to: identify the most complete phonetic variants of words, find semantic variants of each derivative, compare UD derivatives of the root -верх- (-wierzch-) with PD, describe specific dialectal word-formative patterns which are not characteristic of the standard language, and to record an ancient phenomenon.
Twórcy
 • Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Bibliografia
 • Бондарко А., 1974, Формообразование, словоизменение и классификация морфологических категорий (На матерыиле русского языка), „Вопросы языкознания” 2, 1974, pp. 3–14.
 • БГ: Н. Гуйванюк (ed.), Словник буковинських говірок, Чернівці 2005.
 • ГГ: Я. Закревська (ed.), Гуцульські говірки: Короткий словник, Львів 1997.
 • Герман: К. Герман, Атлас українських говірок Північної Буковини, vol. 1, Чернівці 1995.
 • Головацкий: Я. Головацкий, Материалы для словаря малорусского наречия, „Науковий збірник Музею української культури у Свиднику”, vol. 10, 1982, pp. 311–612.
 • ГорбачБ: О. Горбач, Словник говірки села Бродина, [in:] Я. Закревська (ed.), Гуцульські говірки: Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження, Львів 2000, pp. 247–364.
 • ГорбачКБ: О. Горбач, Південнолемківська говірка й діялектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина), Мюнхен 1973.
 • ГорбачМ: О. Горбач, Південна буковинсько-покутська говірка с. Милешовець бл. Радовець, [in:] O. Горбач, Зібрані статті, vol. V, Діялектологія, Мюнхен 1993, pp. 324–373.
 • ГорбачП: О. Горбач, Марамороська говірка й діялектний словник с.Поляни над р. Русковою (Румунія), [in:] O. Горбач, Зібрані статті, vol. V, Діялектологія, Мюнхен
 • 1993, pp. 176–323.
 • ГорбачР: О. Горбач, Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів Львівської области, [in:] O. Горбач, Зібрані статті, vol. V, Діялектологія, Мюнхен 1993, pp. 56–156.
 • ГорбачС: О. Горбач, Південноволинська говірка й діялектний словник села Ступно, кол. повіту Здовбунів, Мюнхен 1973.
 • Граматика: О. Безпояско, К. Городенська, В. Русанівський, Граматика української мови. Морфологія, Київ 1993.
 • ГС: Н. Хобзей, Т. Ястремська, К. Сімович, Г. Дидик-Меуш, Гуцульські світи. Лексикон, Львів 2012.
 • Жилко Ф., 11955, 21966, Нариси з діалектології сучасної української мови, Київ.
 • Зілинський І., 2008, Праці про говірки Лемківщини (від Попраду до Ослави), Горлиці.
 • Карпіловська Є., 2002, Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами — омографічними коренями, Київ.
 • КДА: С. Бернштейн (ed.), Карпатский диалектологический атлас, Москва 1987.
 • Корзонюк: М. Корзонюк, Матеріали до словника західно-волинських говірок, [in:]
 • М. Корзонюк, Українська діалектна лексика, Київ 1987, pp. 62–267.
 • КСГГ: Картотека “Словника гуцульських говірок”, зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів).
 • ЛАЗО: Й. Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України (Лексика), part ІІІ, Ужгород 1993.
 • Лесюк: М. Лесюк, Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району), Івано-Франківськ 2008.
 • МНС: Є. Желехівський, С. Недільський (eds.), Малоруско-нїмецкий словар, vol. I–II, Львів 1885–1886.
 • МСГГЗ: Ю. Піпаш, Б. Галас, Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська По- ляна і Росішка Рахівського р-ну Закарпатської області), Ужгород 2005.
 • ОЛА: Я. Басара (ed.), Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грам- матическая, вып. 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa 1994.
 • Панькевич І., 1938, Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей, part 1, Прага.
 • Пшепюрська-Овчаренко М. 2007, Мова українців Надсяння, Перемишль.
 • Рабій-Карпинська С., 2011, Бойківські говірки: Збірник статей, Перемишль.
 • СБ: Ю. Гнатишак, Слова з Болехова. Словник, Львів (a manuscript).
 • СБГ: М. Онишкевич, Словник бойківських говірок, part 1–2, Київ 1984.
 • СГГ: М. Неґрич, Скарби гуцульського говору: Березовú, Львів 2008.
 • СГГЗ: І. Жеґуц, Ю Піпаш., Словник гуцульського говору в Закарпатті, Мюнхен 2001.
 • СЗГС: І. Сабадош, Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району, Ужгород 2008.
 • СЛГ: П. Пиртей, Словник лемківської говірки. Матеріали до словника, Івано-Франківськ 1986.
 • СТГ: С. Николаев, М. Толстая, Словарь карпатоукраинского торуньского говора (с грамматическим очерком и образцами текстов), Москва 2001.
 • СУМ: Словник української мови, vol. I–XI, Київ 1970–1980.
 • Турчин: Є. Турчин, Словник села Тилич на Лемківщині, Львів 2011.
 • Франко: Галицько-руські народні приповідки (Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко), vol. І–ІІІ, Львів 2006.
 • Шило: Шило Г., Наддністрянський реґіональний словник, Львів–Нью-Йорк 2008.
 • Шух: В. Шухевич, Гуцульщина, part I–V, Львів 1899–1908.
 • Ястремська Т., 2011, Рефлексація сполук на зразок *trъt у говірках південно-західного наріччя: кров, „Мовознавчий вісник” 12–13, pp. 72–79.
 • Ястремська Т., 2012, Збереження другого повноголосся в говірках південно-західного наріччя, [in:] M. Borciuch, L. Frolak (eds.), Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, vol. VII, Lublin, s. 64–72.
 • Ястремська Т., 2013a, Лексема верем’я в часовому та просторовому вимірах, [in:] O. Сі- мович (ed.), Мовні обрії: Збірник пам’яті Левка Полюги, Львів, pp. 213–229.
 • Ястремська Т., 2013b, Система дериватів із коренем -кров-: історичний та діалектний виміри, [in:] Г. Дидик-Меуш (ed.), Писемні пам’ятки: від картотеки до словника, Львів, pp. 90–102.
 • AJKLW: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, 1979–1991, t. I–VI, coll. work, ed. by Z. Sobierajski, J. Burszta, Wrocław; 1992, t. VII, coll. work, ed. by Z. Sobierajski, Wrocław; 1994−2005, t. VIII–XI, ed. by Z. Zobierajski, Poznań.
 • AJPP: M. Małecki, K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934.
 • HodSG: S.A. Hodorowicz, Słownik dawnych i współczesnych wyrażeń górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2013.
 • Janów: J. Janów, Słownik huculski, Kraków 2001.
 • KąśSGO: J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, vol. 2, Kraków 2011.
 • MSGP: J. Wronicz (ed.), Mały słownik gwar polskich, Kraków 2010.
 • Shevelov G.Y., 1979, Historical Phonology of the Slavic Languages. IV. Ukrainian, Heidelberg.
 • SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, vol. 6, Kraków 1911.
 • SŁ: J. Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa 1995.
 • ZborSGZ: J. Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, Zakopane – Kraków 2009.
 • Zilyns’kyj І., 1979, A Phonetic Description of the Ukrainian Language, Cambridge.
 • Zilyns’kyj-Karaś: M. Karaś (ed.), Studia nad dialektologią ukraińską i polską. Z materiałów b. Katedry Języków Ruskich UJ, „Zeszyty Naukowe uJ”, CCCLXXVI, 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-fbe40071-edf4-4201-b575-99084b4931d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.