Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 4(171) | 57–73
Tytuł artykułu

Sejmiki mazowieckie wobec kwestii sposobu powoływania monarchy w Rzeczypospolitej w okresie Sejmu Wielkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Masovian regional assemblies towards the issue of the manner of appointing the monarch in the Republic of Poland in the times of the Great Sejm
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The author analyses, on the basis of the parliamentary instructions from the times of the Great Sejm, the attitudes of the Masovian regional assemblies towards one of the key issues of the systemic reform of the electoral monarchy, i.e. the establishment of the hereditary throne in the Republic of Poland. He discusses, differentiates and attempts to explain the reasons for the political behaviour of the nobility from the various lands. The author tries to prove thesis that the vivente rege election in Masovia was adopted as a one-off solution, forced by the political situation of the state. He presents the little-known but original election reform projects put forward by the Masovian nobility. The author explains the reluctance of the Masovian regional assemblies to establish a hereditary throne not by the stereotype of dark and conservative Masovians exposed in historiography, but most of all by the fear that due to economic weakness, the Masovian nobility would lose a significant part of its political importance along with the deprivation of the right to elections.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57–73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Mgr Jakub Groszkowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Polska Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Law and Administration, Poland jakub-groszkowski@wp.pl, https://orcid.org/0000-0001-6525-1087
Bibliografia
 • Rkps nr 953.
 • Rkps nr 8318, TP nr 1, Akta sejmikowe ziemi ciechanowskiej 1608–1795.
 • Rkps nr 8322, TP nr 5, Akta sejmikowe ziemi liwskiej 1512–1795.
 • Rkps nr 8335, TP nr 18, Akta sejmikowe ziemi nurskiej 1624–1794.
 • Rkps nr 8337, TP nr 20, Akta sejmikowe ziemi różańskiej 1574–1790.
 • Rkps nr 8346, TP nr 29, Akta sejmikowe województwa rawskiego 1593, 1657–1790. Akta sejmikowe ziemi gostynińskiej 1668–1790. Akta sejmikowe ziemi sochaczewskiej I: 1658–1699.
 • Rkps nr 8351, TP nr 34, Akta sejmikowe ziemi wiskiej II: 1703–1794.
 • Rkps nr 8352, TP nr 35, Akta sejmikowe ziemi wyszogrodzkiej 1576–1792.
 • Rkps nr 8354, TP nr 37, Akta sejmikowe ziemi zakroczymskiej II: 1707–1793.
 • Historia rodu Komierowskich, <https://palackomierowo.com/historia>.
 • Lietuvos didžiosis kunigaikštystės seimelių intrukcijos (1788–1790), oprac. R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Mykolo Romerio universitetas, Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras, Vilnius 2015.
 • Wybicki J., Myśli polityczne o wolności cywilnej, wstęp E. Rostworowski, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Gdańsk 1984.
 • Butterwick R., Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, przekł. z jęz. ang. M. Ugniewski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012.
 • Butterwick R., Polska rewolucja a Kościół rzymsko-katolicki [sic!] 1788–1792. Problemy badawcze i wstępne wnioski, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków, 18–20 listopada 2002, red. A. Kaźmierczak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
 • Choińska-Mika J., Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji społeczności lokalne – władza w epoce Jana Kazimierza, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2002.
 • Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
 • Dankowska E., Sierakowski h. Ogończyk Maksymilian Bruno (zm. 1790), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 37, Instytut Historii PAN, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa–Kraków 1996.
 • Deszczyńska M., Polskie kontroświecenie, Bel Studio, Warszawa 2011.
 • Dymek B., Z dziejów szlachty mazowieckiej (dziedzictwo kulturowe i stereotyp), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2005.
 • Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1992.
 • Filipczak W., Sejmiki ziemi czerskiej 1780–1786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, t. 9, z. 1.
 • Filipczak W., Sejmiki ziemi nurskiej 1780–1786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, nr 13, z. 1.
 • Filipczak W., Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778–1786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, nr 14, z. 2.
 • Grześkowiak-Krwawicz A., Czy król potrzebny jest w republice. Polscy pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy Rzeczypospolitej, [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2–5 kwietnia 2001, red. R. Skowron, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2003.
 • Grześkowiak-Krwawicz A., O formę rządu czy rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000.
 • Grzybowski M.M., Zygner L., Episkopat płocki w latach 1075–2015. 940 lat istnienia diecezji, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2015.
 • Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Wydawnictwo Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, Kraków 1887.
 • Leśnodorski B., Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951.
 • Lis R., W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
 • Lityński A., Organy kierujące obradami sejmików 1764–1794 (na przykładzie sejmików województwa płockiego), [w:] Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Lityński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991.
 • Lityński A., Sejmiki województwa płockiego przed i w czasie Sejmu Czteroletniego. Z badań nad organizacją i funkcjonowaniem, [w:] W dwusetną rocznicę wolnego Sejmu. Ludzie – państwo – prawo czasów Sejmu Czteroletniego, red. A. Lityński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988.
 • Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988.
 • Maciszewski J., Mechanizmy kształtowania opinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji, [w:] Wiek XVII – kontrreformacja – barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970.
 • Maciszewski J., Polska a Moskwa 1603–1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Michalski J., Plan Czartoryskich naprawy Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny”, R. 63: 1956, z. 4/5.
 • Michalski J., Sejmiki poselskie 1788 r., cz. 3, „Przegląd Historyczny” 1960, t. 51, z. 3.
 • Rostworowski E., „Marzenie dobrego obywatela”, czyli królewski projekt konstytucji, [w:] E. Rostworowski, Legendy i fakty XVIII w., Wydawnictwo PWN, Warszawa 1963.
 • Sikorski A., Szydłowski Teodor Kajetan (ok. 1714–1795), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 49, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Warszawa–Kraków 2014.
 • Szcząska Z., Ustawa Rządowa z 1791 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 1, red. M. Kallas, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
 • Wereszycka H., Opacki h. Prus Gabriel Rafał Chryzanty (1741 lub 1742–1806), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 24, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1979.
 • Willaume J., Fryderyk August (1750–1827), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948–1958.
 • Włodarczyk J., Sejmiki jako szkoła wychowania obywatelskiego (na przykładzie sejmików sieradzkiego i łęczyckiego), [w:] Dzieje kultury politycznej w Polsce, red. J.A. Gierowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • Zakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku. Ustrój i funkcjonowanie – sejmik trocki, Liber, Warszawa 2000.
 • Zielińska Z., „O sukcesyi tronu w Polszcze” 1787–1790, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-f4c258b5-ba5a-46a8-8385-7fcb13723d63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.