Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 5 | 1 | 89-100
Tytuł artykułu

Przemiany teatru w dramacie. Kilka uwag o teatralnej kon¬cepcji dramatu jako metodzie

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Theatre Transformations in Drama: Some Remarks on Theatrical Concept of Drama as a Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Teatralna koncepcja dramatu, jak twierdzą badacze, jest nierozerwalnie związana ze zja¬wiskiem Wielkiej Reformy Teatru. Podkreśla to pierwotną zależność obydwu dziedzin sztuki i owej więzi odrodzenie. W prezentowanym szkicu ośrodkiem zainteresowania stały się wybrane dramaty powstające w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku i teorie zmierzające ku odnowie oblicza sceny, których autorami byli zarówno Prawodawcy Reformy: Craig, Appia i Fuchs, jak i ich spadkobiercy: Jessner, Reinhardt. Prześledzenie struktury dramatu ujawnia zaskakujące zbieżności z tymi teoriami. Ich jednak odkrycie, co należy podkreślić, staje się możliwe wyłącz¬nie dzięki takiemu rozumieniu dzieła dramatycznego, które eksponuje istniejącą w nim wizję teatralną i jego teatralne przeznaczenie. Dlatego też wykorzystanie właśnie tej teorii pozwala na lepsze zrozumienie dramaturgii, odkrycie związków ze współczesnym jej teatrem i nierzadko również prześledzenie zmian zachodzących w samym teatrze, jako że nierzadko właśnie w dziele dramatycznym postulat reformowania teatru przetrwał próbę czasu.
EN
Theatrical concept of drama, as it is assumed by researchers, is inseparably connected with the Great Theatre Reform. It emphasises its primary dependence of both areas of art and the renaissance of this bond. The presented sketch focuses on selected plays written in the first three decades of 20th century and theories aiming at the revival of stage vision suggested by authors were both the Reform creators Braig, Appia and Fuchs, as well as their followers Jessner and Reinhardt. The analysis of the play structure reveals striking similarities with these theories. However, what must be emphasised, their discovery becomes possible only if the work of drama exhibits a theatrical vision involved in it and its theatrical purpose. Therefore, the use of this specific theory allows for better understanding of drama, discovering its connections with its contemporary and frequently following changes happening in the theatre because it is in the work of drama where frequently the postulate of reforming the theatre stood the test of time.
Rocznik
Tom
5
Numer
1
Strony
89-100
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bab J.: Teatr współczesny. Od Meiningeńczyków do Piscatora. Przeł. E. Misiołek. Warszawa: PIW 1959.
 • Bablet D.: Współczesna reżyseria 1887-1914. Przeł. E. Misiołek, T. Misiołek-Zabża. War¬szawa: PIW 1973.
 • Bablet D.: Ekspresjonizm na scenie. W: Ekspresjonizm w teatrze europejskim. Przeł. A. Choiń¬ska, K. Choiński, E. Radziwiłłowa. Warszawa: PIW 1983.
 • Bablet D.: Rewolucje sceniczne XX wieku. Przeł. Z. Strzelecki. K. Mazur. Warszawa: PIW 1980.
 • Błok A.: Utwory dramatyczne. Przeł. J. Zagórski, S. Pollak. Kraków: Wyd. Literackie 1985.
 • Braun K.: Druga Reforma Teatru? Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum 1979.
 • Braun K.: Przestrzeń teatralna. Warszawa: PWN 1982.
 • Braun K.: Wielka Reforma Teatru. Ludzie – Idee – Zdarzenia. Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1984
 • Braun K.: Wielka Reforma Teatru. Ludzie. Idee. Zdarzenia. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1986
 • Brauneck M.: Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters. T. 1-5. Stuttgart– Weimar: J. B. Metzler Verlag 1993-2005.
 • Brauneck M.: Theater in 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Kommentare. Hamburg: Rowohlt Tb. 2009.
 • Craig E.G.: O sztuce teatru. Przeł. M. Skibniewska. Warszawa 1985.
 • Craig E.G.: Towards a New Theater: Forty Designs for Stage Scenes with Critical Notes. New York: B. Blom 1969.
 • Dramat i teatr. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław: Ossolineum 1967.
 • Fiebach J.: Von Craig bis Brecht. Studien zu Künstlertheorien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag 1975.
 • Jessner L.: Schody sceną. W: Ekspresjonizm w teatrze niemieckim. Red. W. Dudzik, M. Ley¬ko. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2009.
 • Kindermann F.: Theatergeschichte Europas. Salzburg: Otto Müller 1978.
 • Kleiner J.: Istota utworu dramatycznego. W: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin: TN KUL 1956.
 • Nicoll A.: Dzieje dramatu. Przeł. H. Krzeczkowski. W. Niepokólczycki. J. Nowacki. War¬szawa: PIW 1983.
 • Nicoll A.: Dzieje teatru. Przeł. A. Dębnicki. Warszawa: PIW 1974.
 • Problemy teorii dramatu i teatru. Red. J. Degler. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1988.
 • Skwarczyńska S.: Studia i szkice literackie. Warszawa: PAX 1953.
 • Sławińska I.: Odczytywanie dramatu. Warszawa: PWN 1988.
 • Sławińska I.: Reżyserska ręka Norwida. Kraków: Wyd. Literackie 1971.
 • Sławińska I.: Sceniczny gest poety. Zbiór studiów o dramacie. Kraków: Wyd. Literackie 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-f45b6d3e-abe8-47d1-9180-a404ebed2d85
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.