Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 1(168) | 13-36
Tytuł artykułu

Perspektywy podnoszenia zrozumiałości tekstów aktów prawnych poprzez zmianę paradygmatu budowy struktury odesłań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Perspectives for improving the comprehensibility of legal text by changing the paradigm of reference structure construction
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The tabular structure of legal texts and the principles of their drafting result in the frequent use of various types of references, which has a negative impact on the comprehensibility of the law. As legal texts are nowadays drafted and made available in electronic format, it is reasonable to try to develop automated mechanisms for checking the correctness of references contained in these texts. The paper shows how a particular type of automated and dedicated information management mechanisms, offered by the so-called adaptive hypertexts, can be used for this purpose. The authors focus primarily on describing the specificity of this type of tools and on analyzing the possibilities, principles and prospects of their use in order to improve the quality of legal texts, in particular their comprehensibility.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13-36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Polska Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Poland wojciech.cyrul@uj.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-5629-869X
 • Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Polska AGH University of Science and Technology, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, Poland tomek@agh.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-2212-7806
Bibliografia
 • Adedjouma M., Sabetzadeh M., Briand L.C., Automated Detection and Resolution of Legal Cross References. Approach and a Study of Luxembourg’s Legislation, [w:] 2014 IEEE 22nd International Requirements Engineering Conference (RE), https://doi.org/10.1109/RE.2014.6912248.
 • Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Brusilovsky P., Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia, [w:] Adaptive Hypertext and Hypermedia, red. P. Brusilovski, A. Kobsa, J. Vassileva, Springer, Dordrecht 1998, https://doi.org/10.1007/978-94-017-0617-9.
 • Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 4.
 • Clinton Jaja T., Legislative Drafting. An Introduction to Theories and Principles, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk 2012.
 • Culler J., Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, „Pamiętnik Literacki” 1980, 71/3.
 • Cyrul W., Consistency and Coherence in the “Hypertext” of Law. A Textological Approach, [w:] Coherence. Insight From Philosophy, Jurisprudence and Artificial Intelligence, red. M. Araszkiewicz, J. Savelka, Springer, Hague 2013, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6110-0_9.
 • Cyrul W., Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Wolters Kluwer, Kraków 2012.
 • Drafting legislation. A Modern Approach, red. C. Stefanou, H. Xanthaki, Routledge, London 2008, https://doi.org/10.4324/9781315578026.
 • Flesch R., A New Readability Yardstick, “Journal of Applied Psychology” 1948, 32(3), https://doi.org/10.1037/h0057532.
 • Gębka-Wolak M., Moroz A., O pojęciu jednostki tekstu prawnego, „POLONICA” 2018, nr 38(1), https://doi.org/10.17651/POLON.38.3.
 • Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, PWN, Kraków 1986.
 • Gomaa W.H., Fahmy A., A Survey of Text Similarity Approaches, “International Journal of Computer Applications” 2013, 68(13).
 • Gorton I., Essential software architecture, Springer, Berlin–Heidelberg 2011, https://doi.org/10.1007/978-3-642-19176-3.
 • Gruszczyński W., Broda B., Nitoń B., Ogrodniczuk M., W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych, „Poradnik Językowy” 2015, nr 2, <https://www.researchgate.net/publication/277019004_W_poszukiwaniu_metody_automatycznego_mierzenia_zrozumialosci_tekstow_informacyjnych>.
 • Islam A., Inkpen D., Semantic Text Similarity Using Corpus-Based Word Similarity and String Similarity, “ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data” 2008, 2(2), https://dl.acm.org/doi/10.1145/1376815.
 • Kaczmarek K., Gramatyka tekstu prawnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Karpen U., Xanthaki H., Legislation in Europe. A Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners, Bloomsbury Publishing PLC, Oxford 2017.
 • Kincaid J.P., Fishburne R.P., Rogers R.L., Chissom B.S., Derivation of New Readability Formulas (Automated Readability Index, Fog Count and Flesch Reading Ease Formula) for Navy Enlisted Personnel, Institute for Simulation and Training, University of Central Florida 1975, <https://stars.library.ucf.edu/istlibrary/56>.
 • Kłodawski M., Hipertekst a technika legislacyjna – o możliwości zmiany paradygmatu polskiego prawodawstwa, [w:] red. A. Samonek, Teoria prawa: między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, WUJ, Kraków 2012.
 • de Maat E., Winkels R., van Engers T., Automated Detection of Reference Structures in Law, [w:] Proceedings of the 2006 Conference on Legal Knowledge and Information Systems: JURIX 2006, The Nineteenth Annual Conference, IOS Press, NLD.
 • Malinowska E., Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
 • Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Malinowski A., Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Martínez-González M., de la Fuente P., Dámaso-Javier V., Reference Extraction and Resolution for Legal Texts, [w:] Pattern Recognition and Machine Intelligence First International Conference, PReMI 2005, Kolkata, India, December 20–22, 2005, Proceedings, red. S.K. Pal, S. Bandyopadhyay, S. Biswas, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin–Heidelberg 2005, https://doi.org/10.1007/11590316_29.
 • Matczak M., Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 • McNamara D.S., Louwerse M.M., Graesser A.C., Coh-Metrix: Automated Cohesion and Coherence Scores to Predict Text Readability and Facilitate Comprehension, Unpublished Grant proposal, University of Memphis, Memphis, Tennessee 2002.
 • Mousmouti M., Designing Effective Legislation, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham 2019.
 • Palmirani M., Brighi R., Massini M., Automated Extraction of Normative References in Legal Texts, [w:] Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL), 2003, https://doi.org/10.1145/1047788.1047815.
 • Pezel J., Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Pieniążek M., Obiektywność tekstu prawnego wobec pojęcia autonomii semantycznej, <https://www.academia.edu/33497394/Obiektywno%C5%9B%C4%87_tekstu_prawnego_wobec_poj%C4%99cia_autonomii_semantycznej.docx>.
 • Pisarek W., Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty Prasoznawcze” 1966, nr 2/3.
 • Przetak M., Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 • Studnicki F., Łachwa A., Fall J., Stabrawa E., Odesłania w tekstach prawnych. Ku metodom ich zautomatyzowanej interpretacji, ZNUJ, Kraków 1990.
 • Tran O.T., Ngo B.X., Le Nguyen M., Shimazu A., Automated Reference Resolution in Legal Texts, “Artificial Intelligence and Law” 2014, 22(1), https://doi.org/10.1007/s10506-013-9149-8.
 • Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tł. A. Sawisz, WUW, Warszawa 2008.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
 • Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, URM, Warszawa 1993.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 • Wróblewski J., Przepisy odsyłające, [w:] J. Wróblewski, Pisma wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Xanthaki H., Drafting Legislation. Art and Technology of Rules for Regulation, Bloomsbury Publishing PLC, Oxford 2014.
 • Yadollahi A., Shahraki A.G., Zaiane O.R., Current State of Text Sentiment Analysis From Opinion to Emotion Mining, “ACM Computing Surveys” 2017, 50(2), https://doi.org/10.1145/3057270.
 • Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, pod red. nauk. J. Warylewskiego, Dom Wydawniczy ABC – Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-f3ef3394-6c28-4c26-b979-2f2df59758a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.