PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2(21) | 39-55
Tytuł artykułu

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Marketing and quality management in public administration as processes of client's needs identification and organization improvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wypracowanie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie modelu zarządzania sektorem publicznym w Polsce ma bezpośredni wpływ na zmianę zarządzania w administracji. Proces ten wymaga nieustannego doskonalenia organizacji poprzez dostosowanie do zmian zachodzących w otoczeniu oraz rozwój innowacyjności. Rosnące wciąż zainteresowanie ukierunkowaniem działań na spełnianie potrzeb i wymagań klientów, przy wykorzystaniu strategii i kultury marketingowej, potwierdzają dążenia administracji do poprawy funkcjonowania i doskonalenia organizacji. Dodatkową szansę (możliwość bieżącego monitorowania) realizowania głównego celu służby publicznej (zaspokojenie zmieniających się i zróżnicowanych potrzeb obywatela) poprzez świadczenie usług wysokiej jakości daje Nowe Zarządzanie Publiczne oraz zarządzanie przez jakość (ISO i TQM). Artykuł koncentruje się na teoretycznych rozważaniach, których celem jest przybliżenie procesu identyfikowania potrzeb klienta oraz kluczowych elementów wspomagających rozwój i doskonalenie organizacji, jakimi są marketing i zarządzanie przez jakość.
EN
Devising, implementation and constant improvement to the model of management of the public sector in Poland has a direct impact on the management change in administration. This process requires a permanent improvement to organization through the adjustment to the changes occurring within the milieu and innovation development. The ever-growing interest in channelling activities to meet the needs and requirements of clients, using marketing strategies and culture, accounts for the attempts of the administration to improve its functioning and development. The additional opportunity (possibility of the ongoing monitoring) of executing the main purpose of the public service (satisfying the changing and diversified needs of the citizen) by performing high quality services is given by the New Public Management and quality management (ISO and TQM). The article concentrates on theoretical considerations, which are to familiarize with the process of identifying the client’s needs and key elements facilitating the development and organization improvement, which are marketing and quality management.
Rocznik
Numer
Strony
39-55
Opis fizyczny
Daty
wydrukowano
2012-12
Twórcy
Bibliografia
 • Bajdak A., Znajomość, stosowanie i rozumienie pojęcia "marketing relacji" w małych przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i Czechach. W: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. nauk. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009. ISBN 978-83-208-1827-7.
 • Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1937-3.
 • Beatty J., Świat według Petera F. Druckera, przeł. D. Bakalarz, Studio Emka, Warszawa 2004. ISBN 83-88931-53.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83208-1877-2.
 • Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzanie strategiczne: narzędzia, scenariusze, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000. ISBN 83-9106418-2.
 • Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003. ISBN 83-7251-341-4.
 • Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategia, etyka, Difin, Warszawa 2004. ISBN 83-7251-432-1.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1997. ISBN 83-208-1072-8.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14944-4.
 • Harrison A. van Hoek R., Zarządzanie logistyką, przeł. J. Sawicki, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83-208-1842-0.
 • Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999. ISBN 83-87673-66-8.
 • Kędzior Z. Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007. ISBN 978-83-208-1702-7.
 • Konkolewska D., Badanie satysfakcji klientów w administracji publicznej. W: ISO w praktyce, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006, akt. 2009. ISBN 978-83-7572-804-0.
 • Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, przeł. A. Ehrlich, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2008. ISBN 978-83-60501-99-3, 97883-89437-76-1.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995. ISBN 83-01-11843-1.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1999. ISBN 83-7011-313-3.
 • Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004. ISBN 83-7247-841-4.
 • Luecke R., Harvard Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, przeł. G. Łuczkiewicz, MT Biznes, Czarnów-Konstancin Jeziorna 2005. ISBN 83-88970-95-X.
 • Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1925-0.
 • Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008. ISBN 978-83-7601-061-8.
 • Niestrój R., Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009. ISBN 978-83-2081827-7.
 • Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2008. ISBN 978-83-7556-010-7.
 • Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. ISBN 978-83-01-16459-1.
 • Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83-208-1886-4.
 • Pike J., Barnes R.,TQM in Action, London 1996, za: Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999. ISBN 83-87673-66-8.
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83208-1860-4.
 • Silk A.J., Czym jest marketing?, przeł. A. Zdziemborska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008. ISBN 978-83-7510-063-1.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. ISBN 978-83-7241-702-2.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008. ISBN 978-83-7526-639-9.
 • Taras W., Informowanie obywateli przez administrację, PAN, Wrocław 1992. ISBN 83-04¬03905-2.
 • Zaltman G., Jak myślą klienci - podróż w głąb umysłu rynku, przeł. K. Chmiel, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008. ISBN 978-83-7510-263-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-ed745c76-ff96-4340-8fa8-b8947ffcf9df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.