PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 46 | 91-102
Tytuł artykułu

Liczebniki w językach ugrofińskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie systemów liczebników występujących w językach ugrofińskich. Pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim liczebniki główne. Przedstawiono ich etymologię i przeanalizowano rozmaite sposoby ich tworzenia opierające się zarówno na mnożeniu (węgierskie háromszáz ‘3 × 100 = 300’), dodawaniu (udmurckie das ukmi̮s ‘10 + 9 = 19’), odejmowaniu (fińskie kahdeksan ‘[10] – 2 = 8’), jak i na innych koncepcjach (mansyjskie naliman nopǝl akwa ‘40 ← 1 = 31’). Wszystkie te sposoby zostały następnie zestawione w formie tabeli ukazującej strukturę badanych liczebników. W podsumowaniu zwrócono również uwagę na uwidocznione w artykule podobieństwa między różnymi językami ugrofińskimi.
EN
The article presents systems of numerals found in Finno-Ugric languages, with a particular focus on cardinal numbers. It discusses their etymology and analyzes different ways of constructing numerals, from multiplication (e.g. Hungarian háromszáz “3 × 100 = 300”) and addition (Udmurt das ukmi̮s “10 + 9 = 19”), to subtraction (Finnish kahdeksan “[10] – 2 = 8)” and “overcounting” (Mansi naliman nopǝl akwa “40 ← 1 = 31”). These constructions are then presented in the form of a table. The conclusion sums up the similarities between different Finno-Ugric languages, which are presented in the article.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
46
Strony
91-102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Csábi, Sz. (Red.). (2003). Magyar értelmező kéziszótár. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.
 • Gławan, A. A. [Главан, А. А.]. (2006). Имя числительное в диалектах хантыйскогоязыка: сопоставительный аспект. Tomsk: ГОУ ВПО Томский ГосударственныйПедагогический Университет.
 • Honti, L. (1993). Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.
 • Honti, L. (2003). Числительные в угорских языках. Linguistica Uralica, XXXIX(3),175–182.
 • Hurford, J. R. (1992). Numerals. W. Bright (Red.), International encyclopedia of linguistics(Tom 3, 131–132). Nowy Jork, Oksford: Oxford University Press.
 • Kálmán, B. (1976). Chrestomathia vogulica. Budapeszt: Tankönyvkiadó.
 • Orbán, G. (1932). A finnugor nyelvek számnevei. Bratysława: Slovenská Grafia.
 • Pomozi, P. (2000). A mari (cseremisz) nyelv. Nanovfszky Gy. (Red.), Nyelvrokonaink(243–247). Budapeszt: Teleki László Alapítvány.
 • Riese, Th. (2001). Vogul. Monachium: Lincom Europa.
 • Schön, Zs. (2012). Numeric Systems in Ob-Ugric. Referat przedstawiony na konferencjiEuroBabel Final Conference, Lejda.
 • Strielkowa, O. B. [Стрелкова, О. Б.]. (2013). Имена числительные удмуртского языка.История и типология. Iżewsk: ФГБОУ ВПО Удмуртский государственныйуниверситет.
 • Suihkonen, P. (2001). Suomen ja sen sukukielten lukusanoista. Solmu, 2, 23–27. http://solmu.math.helsinki.fi/2001/2/suihkonen/
 • Марий йылме мутер – Словарь марийского языка 1–10. (1990–2005). Joszkar-Oła:Марийское книжное издательство. http://marlamuter.com/
 • Benkő, L. (Red.). (1967–1984). A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára 1–4. Budapeszt:Akadémiai Kiadó.
 • Itkonen, E., Kulonen, U.-M. (Red.). (1992–2000). Suomen sanojen alkuperä: Etymologinensanakirja 1–3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Rédei, K. (Red.). (1986–1989). Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapeszt: AkadémiaiKiadó.
 • Uráli Etimológiai Adatbázis – Uralic Etymological Database – Uralische Etymologie-Datenbank. http://uralonet.nytud.hu
 • A Munkácsi–Kálmán-féle manysi szótár – Mansi Dictionary of Munkácsi and Kálmán.http://www.babel.gwi.uni-muenchen.de/munka/index.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-eb910120-8bdd-4584-b649-0cf27f7f9b94
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.