Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 8: Liturgika | 31-41
Tytuł artykułu

Liturgia błogosławieństwa obrazów Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny

Warianty tytułu
EN
Liturgy of Blessing of Pictures Depicting Jesus Christ and Blessed Virgin Mary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Piety of the faithful is not restricted only to participation in the Sunday Mass, Sacraments and Liturgy of the Hours. An important role for communal and individual piety is fulfilled by the images of Jesus Christ and His Mother, Blessed Virgin Mary. Before they become cult objects, these holy likenesses are blessed in accordance with a ritual formula prescribed by the Church. Through a blessing, such pictures do not receive a special power from God, but they become a sign which directs our thoughts and hearts towards God. Paintings depicting Jesus and Mother of God are blessed outside Mass or during Vespers. A presbyter or bishop can administer the blessing of paintings. The blessing prayer is preceded by the Liturgy of the Word, which includes a reading from the Bible, homily and the Universal Prayer. When pictures of Jesus Christ and Blessed Virgin Mary are being blessed, the Church asks God that a prayers before the pictures lead the faithful to follow in “Lord’s footsteps,” that is imitate Christ, and that by looking at the example set by Blessed Virgin Mary the faithful aspire to perfection thanks to Her intercession.
Pobożność wiernych nie ogranicza się jedynie do uczestnictwa w liturgii Mszy Świętej, sakramentów i Liturgii godzin. Ważną rolę w pobożności wspólnotowej i indywidualnej, odrywają także obrazy Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Zanim staną się przedmiotem kultu, owe święte wizerunki błogosławi się według określonej przez Kościół formy obrzędowej. Przez błogosławieństwo obrazy nie otrzymują od Boga specjalnej mocy, ale stają się znakiem, który kieruje myśli i serca ku Bogu. Obrazy Pana Jezusa i Matki Bożej błogosławi się poza Mszą świętą lub w czasie Nieszporów. Szafarzem błogosławieństwa obrazów jest prezbiter lub biskup. Modlitwę błogosławieństwa poprzedza liturgia słowa, która zawiera czytanie Pisma Świętego, homilię i modlitwę powszechną. W modlitwach błogosławieństwa obrazów Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny Kościół prosi Boga, aby modlitwa przed nimi prowadził do postępowania „śladami Pana”, czyli naśladowali Chrystusa, a wpatrując się w przykład Najświętszej Maryi Panny dzięki Jej wstawiennictwu dążyli do doskonałości.
Twórcy
Bibliografia
 • Bommes Karin: Die Sakramentalien der Kirche, w: Christusbegegnung in den Sakramenten, red. Hubert Luthe, Kevelaer: Butzon & Bercker 1981, s. 607-625.
 • Cichy Stefan: Błogosławieństwa w liturgii Kościoła, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4 s. 97-106.
 • Czerwik Stanisław: Odnowa liturgii błogosławieństw po Soborze Watykańskim II, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 81-95.
 • Czerwik Stanisław: Teologia odnowionych błogosławieństw, „Roczniki Teologiczne”45 (1998), z. 8, s. 193-202.
 • Janocha Michał: Lex pingendi – lex credendi, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011, s. 37-44.
 • Klauza Karol: Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.
 • Krakowiak Czesław: Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej, „Salvatoris Mater” 2 (2000), nr 3, s. 130-154.
 • Krakowiak Czesław: Sakramentalia i błogosławieństwa, „Ateneum Kapłańskie” 152 (2008), s. 422-433.
 • Kudasiewicz Józef: Matka Odkupiciela, Kielce: Jedność 1981.
 • Łach Stanisław: Księga Psalmów. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Ekskursy, Poznań: Pallottinum 1990.
 • Maas-Ewerd Theodor: Benediktionen als Feiern der Gemeinde, w: Heute Segen. Werkbuch zum Benediktionale, red. Andreas Heinz, Heinrich Rennings, Freiburg: Herder 1978, s. 43-58.
 • Matwiejuk Kazimierz: Obraz w liturgii, „Anamnesis” 18 (2012), nr 71, s. 91-97.
 • Nadolski Bogusław: Obraz w liturgii, w Leksykon Liturgii, red. Bogusław Nadolski, Poznań: Pallottinum 2006, s. 1062-1065.
 • Neunheuser Burkhardt: Evoluzione di mentalità nella prassi delle benedizioni, „Rivista liturgica” 73 (1986), s. 188-213.
 • Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”. Lublin, 6-8 października 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.
 • Pisarzak Maria: Maryja wzorem adoracji Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 4, s. 82-88.
 • Ravasi Gianfranco: Psalmy. Wprowadzenie i Psalmy 1-19 (wybór), Cz. 1, tłum. Patrycja Mikulska, Kraków: Salwator 2007.
 • Sobeczko Helmut Jan: Teologiczny i antropologiczny wymiar obrzędów błogosławieństw rzeczy, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 107-120.
 • Szlaga Jan: Maryja w zbawczym planie Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 2, s. 15-26.
 • Szymik Stefan: Fides ex visu – perspektywa biblijna, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011, s. 11-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-ea09d8b0-5d39-4861-a5f8-ff7be1c4ce64
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.