PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 13 | 97-114
Tytuł artykułu

Zjawiska patologiczne w środowisku pracy zawodowej. Przyczynek do studium socjologiczno-pedagogicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Pathological phenomena in the working environment. Sociological and pedagogical study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
At the beginning of the 21st century, reflection on the future of the labor market was linked to and is expected of European integration. Long-awaited membership in the European Community has introduced our country into a new European - global dimension. The presented analyzes of threats and challenges of the contemporary labor market make it possible to identify those issues and problems that should be addressed in the next few years and the pedagogy of work. Hence, the need for research on these issues, which translated into the language of education and training programs, should be useful for practitioners who acquire new skills and change the working environment. Pedagogy of work as a discipline integrated into the education system should constantly prepare the unit to function in a market economy. In order to meet today's needs, the professionalization process and the different social and professional roles that are increasingly evolving must continually adapt and improve the content, tasks, objectives and organization of education in the direction of the educational society in which education, work, social work, politics and economics are intertwined. An important role in the process of adaptation to the labor market should be played by the social debate and the institutions and non-governmental organizations. As European countries, they should become an important partner in the implementation of programs to prevent pathological phenomena in professional work.
Rocznik
Tom
13
Strony
97-114
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016
Twórcy
Bibliografia
 • Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Blachnicki B., Kilka refleksji o bezczynności zawodowej, [w:] Praca a bezczynność zawodowa, red. Z. Stachowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2004.
 • Borkowska S., Świat pracy na przełomie wieków, „Polityka Społeczna” 1997, nr 11.
 • Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Doktór K., Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski, PWN, Warszawa 1964.
 • Drzeżdżon W., Wartości pracy wśród młodzieży szkół zawodowych, Wydawnictwo Ber-nardinum, Tczew 2006.
 • Fijałkowska I., Zasady równych szans w zatrudnieniu jako element polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Z. Janowska, Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Iżyk W., Kierownik a proces dezorganizacji w zakładzie pracy, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1983.
 • Janowska Z., Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Kaźmierczak T., O stygmatyzacyjnym efekcie pomocy społecznej, [w:] red. T. Kaźmier-czak, M. Łuszczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Internat, Warszawa 1996.
 • Kędziora K., Śmiszek K., Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kieżun W., Elementy klasycznej teorii patologii organizacji, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Jankowska, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Lewicka-Strzałkowska A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Lewis O., Nagie życie, t. I–II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 • Michalak J., Wybrane uwarunkowania procesów dezorganizacyjnych w zakładzie pracy, [w:] Kształtowanie się stanu i struktury organizacyjnej zakładu pracy, red. H. Januszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1987.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Ratajczak Z., Utrata pracy – kryzys czy wyzwanie. Psychologiczne mechanizmy zaradności, „Kolokwia Psychologiczne” 2002, nr 10.
 • Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Skarżyska K., Kto się czuje zagrożony bezrobociem: charakterystyka społeczno-psychologiczna młodzieży przewidującej trudności na rynku pracy, [w:] Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, t. 12, Bezrobocie. Psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej, red. Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
 • Sztumski J., Socjologia pracy w zarysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981.
 • Velben T., Teoria klasy próżniaczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • Wołk Z., Kultura pracy. Etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2009.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2015, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2015 (dostęp: 28.09.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-e9b563da-3cfa-4756-9095-a20ce2656a45
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.