PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 2 (27) | 67-91
Tytuł artykułu

Wypalenie zawodowe nauczycieli – prezentacja wybranych koncepcji i badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Job burnout of teachers – presentation of chosen conceptions and researches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Nowadays job burnout is concerned to be a serious problem not only in the individual but also in the social dimension. Extensive research point out that it is a common and, at the same time, strongly escalating issue, which in particular concerns representatives of social services’ workers. Especially affected are teachers, doctors, nurses, police people, rescue workers, psychotherapist, so the ones who are professionally involved with commitment to others and close interaction with them. Undoubtedly such kind of job could become a source of satisfaction and fulfillment, however, at the same time, it exposes to bearing high psychological costs, especially in the situations connected with high expectations, going beyond one’s possibilities. In this article, given the burning issue, which is teachers’ job burnout in modern education, the authors presented key theoretical conceptions and empirical researches of prominent representatives who work on this topic.
PL
Współcześnie wypalenie zawodowe uważane jest za bardzo poważny problem i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jaki i społecznym. Obszerne badania wskazują, że jest wszechobecnym i jednocześnie mocno nasilającym się zjawiskiem, które w szczególności dotyka przedstawicieli zawodów społecznych. Dotkliwie doświadczają go nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, policjanci, ratownicy medyczni, psychoterapeuci, czyli ci, dla których istotę profesjonalnego działania stanowi zaangażowana, bliska interakcja z drugim człowiekiem. Bez wątpienia tego rodzaju praca może stać się źródłem satysfakcji i spełnienia, jednakże równocześnie naraża na ponoszenie wysokich kosztów psychologicznych, zwłaszcza w sytuacjach związanych z dużymi wymaganiami przekraczającymi możliwości danej jednostki. W niniejszym artykule, zważywszy na palący problem jaki we współczesnej edukacji stanowi zawodowe wypalanie się nauczycieli, zaprezentowano kluczowe teoretyczne koncepcje oraz empiryczne badania czołowych naukowców zajmujących się tą problematyką.
Rocznik
Numer
Strony
67-91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Bibliografia
 • Bandura A., Self-effi cacy. Toward a unifying theory of behavioural change, ,,Psychology Review’’ 1977 nr 84, s. 191–215.
 • Cherniss C., Staff burnout in the human service organizations. Praeger, New York 1980.
 • Freudenberger H. J., Staff burn-out, „Journal of Social Issues” 1974 nr 30, s. 159-165.
 • Freudenberger H. J., Richelson G., Burnout: The High Cost of High Achievement, NY: Doubleday, Garden City 1980, s. 13; 179.
 • Grzegorzewska M. K., Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Heszen I., Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Lisowska E., Rozpoznawanie i przewidywanie wypalenia zawodowego nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s. 13; 16-18; 28-30.
 • Mańkowska B., Wypalenie zawodowe. Źródła. Mechanizmy. Zapobieganie, Harmonia Universalis, Gdańsk 2017, s. 159.
 • Maslach Ch., Engagement research: Some thoughts from a burnout perspective. w: „European Journal of Work and Organizational Psychology” 2011 nr 20, s. 47-52.
 • Maslach Ch., Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, w: (red.) H. Sęk, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobiegania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 13-15.
 • Maslach Ch., Leiter M., Burnout and healf, w: (red.) A. Baum, T.A. Revenson, J. E. Singer, Handbook of health psychology, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates Publisher, Mahwah 2001, s. 415-426.
 • Pines A. M., Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, tłum. Józef Radzicki, w: (red.) H. Sęk, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobiegania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 32-37.
 • Pines A. M., Aronson E., Career burnout: Causes and cures, Free Press, New York 1988.
 • Rankin, J. G., The Teacher Burnout Epidemic, w: „Psychology Today” 2016 Posted Nov 22, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/much-more-common-core/201611/the-teacher-burnout-epidemic-part-1-2, dostęp z dnia: 24.02.2019.
 • Seredyńska A., Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Sęk H., Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, w: (red.) H. Sęk, Wypalenie zawodowe.
 • Przyczyny i zapobiegania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 83-112.
 • Sęk H., Wstęp, w: (red.) H. Sęk, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobiegania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sęk H., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, w: (red.) H. Sęk, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobiegania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 149-169.
 • Sęk H. (red), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobiegania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stawiarska P., Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnegonauczyciela, Difin, Warszawa 2016.
 • Tucholska S., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analizazjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań (wyd. 2 popr.),Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-e13a4f57-49e6-49a6-ad37-cf8f489d0d3e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.