Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 4(171) | 125–140
Tytuł artykułu

Zaskarżalność uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w trybie art. 161a Kodeksu wyborczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The appeal against the resolutions of the National Electoral Commission pursuant to Article 161a of the Polish Election Code
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The aim of this study is to analyse the operation of a new institution in the form of a complaint by the electoral representative against the resolutions of the National Electoral Commission in the form of guidelines and explanations, as well as to assess the legitimacy of the implementation of this institution into the Polish electoral law. On the one hand, there is no doubt that this solution contributes to the implementation of a long-reported postulate for the decisions of the election administration to be brought under judicial control, and also influences the extension of the catalogue of instruments for social control of the election process. On the other hand, however, it is impossible to analyse a venture of this institution with complete disregard for other conditions of the election process. The analysis is intended to provide an answer to the question of whether the complaint against the resolutions of the National Electoral Commission, as referred to in Article 162a of the Polish Election Code, in its current form is a desirable component of the Polish electoral law, or is it rather an institution limiting the efficiency of the election process. In the study, the construction of Article 161a of the Election Code was examined using a formal and legal method, and the consequences of the application of the new solution in election practice were analysed using an empirical method and the achievements of the doctrine of constitutional law.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
125–140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Agata Pyrzyńska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Polska University of Szczecin, Faculty of Law and Administration, Poland agata.pyrzynska@usz.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-4573-4310
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I NSW 6/18, LEX nr 2628462.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I NSW 9/18, LEX nr 2578421.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I NSW 11/18, LEX nr 2630590.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt I NSW 12/18, LEX nr 2578423.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2019 r., sygn. akt I NSW 1/19, LEX nr 2619172.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2020 r., sygn. akt I NSW 23/20, LEX nr 3007582.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2017 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001), ZPOW-023-10/17, <https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1511363066_Pismo_ZPOW-023-10_17.pdf>.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej, M.P. nr 26, poz. 286, ze zm.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, M.P. poz. 204.
 • Uchwała nr 85/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., M.P. poz. 832.
 • Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. poz. 967.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. poz. 130.
 • [Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)], <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001>.
 • [Wyjaśnienia dotyczące postępowania komisarzy wyborczych i organów gmin w związku z zakończeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., ZPOW-421-24/20], <https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1589176017_wyjasnienia-pkw-10052020.pdf>.
 • Wyjaśnienia [PKW] dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., ZKF-811-16/20, <https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1591294166_zkf-811-16-20.pdf>.
 • Wyjaśnienia [PKW] z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych przez partie polityczne w czasie kampanii wyborczej, ZKF-811-11/20, <https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1583768154_wyjasnienia-pkw-2020-03-09.pdf>.
 • Czakowska M., Raźny P., Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych, „Studia BAS” 2011, nr 3(27).
 • Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Gebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Jaworski S.J., Państwowa Komisja Wyborcza organem kontroli i ochrony prawa, [w:] Iudices electionis custodes (sędziowie kustoszami wyborów). Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2007.
 • Michalak B., Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi w 2018, „Athenaeum” 2018, nr 58.
 • Mordwiłko J., W sprawie charakteru aktów prawnych wydawanych przez Państwową Komisję Wyborczą, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 6.
 • Pyrzyńska A., Konstrukcja terminów w polskim Kodeksie wyborczym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 1.
 • Pyrzyńska A., O aktach Państwowej Komisji Wyborczej mającej cechy przepisów prawa, [w:] Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, red. M. Zubik, R. Puchta, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
 • Pyrzyńska A., Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, C.H.Beck, Warszawa 2019.
 • Rakowska-Trela A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. akt P 5/14, „Studia Wyborcze” 2016, t. 22.
 • Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Rakowska-Trela A., Prawne granice działania administracji wyborczej, [w:] 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce, red. W. Hermeliński, B. Tokaj, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016.
 • Rakowska-Trela A., Składowski K., Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Rymarz F., Konstytucjonalizacja Państwowej Komisji Wyborczej (wnioski de lege ferenda), [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2005.
 • Skotnicki K., Minimalny niezbędny zakres zmian w konstytucyjnej regulacji prawa wyborczego, [w:] Problemy konstytucyjne, red. J. Juchniewicz, M. Dąbrowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UWM, Olsztyn 2015.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna. Charakter prawny. Kompetencje, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2010.
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-d9df5bd3-0829-46b3-a873-c5e5c1080c36
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.