Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 1(168) | 137-153
Tytuł artykułu

Prawne instrumenty oddziaływania głowy państwa na parlament. Case studies systemów politycznych Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Legal instruments of influence of the head of state on the parliament. Case studies on the political systems of the Russian Federation, the Republic of Belarus and Ukraine
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The possibility of exerting the influence on the functioning of one authority on another, provided by legislature, creates a danger of a disproportion between the strong position of one and the weakened of the other state authority. The purpose of the article was to analyse the legal instruments of the president’s influence on the parliament in the Russian Federation, the Republic of Belarus and Ukraine. The research problem concerns the question to what extent the constitutional provisions in Russia, Belarus and Ukraine provide for legal instruments of influence of the head of state on the parliament? The presented research allows us to construct an index of the president’s influence on the parliament and to obtain the result for individual cases studies.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
137-153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Maryana Prokop Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Polska Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Law and Social Sciences, Poland maryana.prokop@ujk.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-0135-863X
Bibliografia
 • Csaky Z., Dropping the Democratic Facade, Nations in Transit 2020, Freedom House, <https://free-domhouse.org/sites/default/files/202004/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf>.
 • Fiedieralnyy konstytucyonnyj zakon ot 17 diekabria 1997 g. N 2-FKZ “O Prawitielstwie Rossijskoj Fiedieracyi”.
 • Fiederalnyy zakon Rossiyskoy Federatsii o popravek k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii ot 30 dekabrya 2008 g., N 6-FKZ “Ob izmenenii sroka Polnomochiy prezidenta Rossiyskoy Federatsii i Gosudarstvennoy Dumy”.
 • Konstitucyya Rossijskoj Fiedieracyi ot 12.12.1993 g. Rossiyskaja gazieta, N 237, 25.12.1993 g.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 nr 78, poz. 483.
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. A. Pułło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 • Konstytutsiya Ukrayiny, (VVR), 1996, N 30, st. 141.
 • Konstytutsyya Respublyky Belarus’ 1994 goda (s izmienieniami i dopołnieniami, priniatomu na riespubłikanskyh refieriendumach 24 noyabria 1996 g. i 17 oktiabria 2004 g).
 • Postanovleniye Konstitutsionnogo Suda RF ot 11 dekabrya 1998 g. N 28-P “Po delu o tolkovanii polozheniy chasti 4 stat’i 111 Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii”.
 • Rishennia Konstytucijnoho Sudu N 20-rp/2010 vid 30.09.2010.
 • Ukaz Prezydenta Ukrayiny N 264/2007 “Pro dostrokove prypynennya povnovazhen’ Verkhovnoyi Rady Ukrayiny”.
 • Ukaz Prezydenta Ukrayiny N 303/2019 “Pro dostrokove prypynennya povnovazhen’ Verkhovnoyi Rady Ukrayiny ta pryznachennya pozacherhovykh vyboriv”.
 • Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 roku, <http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Niemcy_pol_010711.pdf>.
 • Zakon Respublyky Belarus’, 23 yjula 2008 g. N 424–Z “O Sowete Mynystrow Respubłyky Belarus’ ”.
 • Zakon Ukrayiny “Pro Kabinet Ministriw Ukrayiny”, Vidomosti Verchownoji Rady Ukrayiny (VVR), 2014, N 13, st. 222.
 • Zakon Ukrayiny “Pro Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrayiny”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2010, N 14–15, N 16–17, st 133.
 • Zakon Ukrayiny “Pro vidnovlennya diyi okremykh polozhen’ Konstytutsiyi Ukrayiny”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2014, N 11, st. 143.
 • Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2005, N 2, st. 44.
 • Andriejewa I.E., Stanowlenije i razwitije instituta priezidientstwa w RF, “Armija i Obszczestwo” 2013, nr 2(34).
 • Bäcker R., Autorytaryzm rosyjskiego obozu władzy, [w:] Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku, red. J. Babiak, WNPiD UAM, Poznań 2008.
 • Bäcker R., Czwołek A., Autorytaryzm. Podstawowe zagadnienia teoretyczne, „Dyskurs. Czasopismo Politologiczne” 2005, nr 2.
 • Bäcker R., Stabilność reżimów autorytarnych, [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. J. Diec, A. Jach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 6, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.
 • Breen R., Holm A., Karlson K.B., Correlations and Nonlinear Probability Models, “Sociological Methods & Research” 2014, <http://smr.sagepub.com/con tent/43/4/571>.
 • Center Razukova, <http://www.uceps.org/ukr/journal_pos.php?y=2007&cat=1&pos=180>.
 • Cherkasov A., Głava gosudarstvai pravitielstva v stranach sovriemiennogo mira (Konstitucyonno-pravovoje riegulirowanije i praktika), Ekzamen, Moskwa 2006.
 • Della Porta D., Keating M., Approaches and Methodologies the Social Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Domańska M., „Wieczny Putin” i reforma rosyjskiej konstytucji, Ośrodek Studiów Wschodnich, <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-03-13/wieczny-putin-i-reforma-rosyjskiej-konstytucji>.
 • Ducyk D., Kozhnomu prezidentovі po Konstytucyi, “Ukrayinska Pravda” <http://www.pravda.com.ua/articles/2009/06/26/4053376/>.
 • Gadzhiev K.A., The Presidency Institution in the Post-Soviet States: Peculiarities of Function and Development Trends, “Journal of Political Science” 2018, nr 20 (3).
 • Garlicki S., Polskie prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2011.
 • Grishayewa O., Tolochko A., Obshcheje i osobiennoje w stanovlenii i razvitii instituta priezidientstwaw postsovietskich gosudarstwach, “Problemy Postsovietskogo Prostranstva” 2016, nr 4(10).
 • Konstitucіyna reforma v Ukrayinі: perebіg, stan і perspektyvi, “Nacіonalna Bezpeka і Oborona” 2007, nr 1.
 • Kuzniecov O., Kuznecov A., Kontent-anałiz jak zasib wyjawłennia stupenia nowyzny pubłikacij, “Visnyk Knyżkowoji Pałaty” 2013, nr 1.
 • Linz J.J., Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 • Mashtaler O., Reforma konstytucyjna na Ukrainie: poszukiwanie optymalnego systemu rządów czy walka o władzę, [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Montesquieu Ch., O duchu praw, t. 1, tłum. T. Boy-Żeleński, PWN, Warszawa 1957.
 • Munck G.L., Verkuilen J., Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices, “Comparative Political Studies” 2002, vol. 35, nr 1.
 • Olechno A., Ukraina, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Wydawnictwo Temida, Białystok 2012.
 • Olszański T.A., Sąd Konstytucyjny przywraca system prezydencki na Ukrainie, Ośrodek Studiów Wschodnich, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-10-06/sad-konstytucyjny-przywraca-system-prezydencki-na-ukrainie>.
 • Patuszko G., Instytucja konstruktywnego wotum nieufności w systemach ustrojowych państw europejskich – analiza prawno-porównawcza, „Przegląd Sejmowy” 2014, 3(122).
 • Prokop M., Aplikacyjność kategorii alternacji władzy w badaniach nad reżimami hybrydalnymi, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2015, nr 3(15).
 • Prokop M., Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000–2012, Wydawnictwo UJK, Kielce 2020.
 • Prokop M., Hybrid Regimes – the Determination of Ideal Type, “Miscellanea Oeconomicae” 2017, nr 4, t. 2.
 • Prokop M., Hybryda demokratyczno-autorytarna. Redefinicja kategorii teoretycznej, „Historia i Polityka” 2015, nr 13(20).
 • Prokop M., Typologia reżimów hybrydalnych. Ujęcie teoretyczno-metodologiczne, „Historia i Polityka” 2017, nr 21(28).
 • Ragin C.C., The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 1987.
 • Robson C., Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings, Wiley, Chichester–Hoboken 2011.
 • Rosja, Ukraina, Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju, red. S. Gardocki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Smorgunov L., Sravnitel’naâ politologiâ: Teoriâ i metodologiâ izmereniâ demokratii, SPB “SPbU”, Sankt Peterburg 1999.
 • Sulek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Szarucki M., Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 227.
 • Szewczak W., Budowanie skali pomiarowej w politologii, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, vol. 36.
 • Tolochko A., Obshcheye i osobiennoye w stanovlenii i razvitii instituta priezidientstwa w postsovietskich gosudarstwach, “Problemy Postsovietskogo Prostranstva” 2016, nr 4(10).
 • Ustimienko S., Problemy modiernizacyi politiczeskoj sistiemy sowriemiennoj Rossii, “Vłast’ ” 2012, nr 4.
 • Winter D.G., Content Analysis of Archival Materials, Personal Documents, and Everyday Verbal Production, [w:] Motivation and Personality: Handbook of Thematic Analysis, red. C.P. Smith, Cambridge University Press, New York 1992.
 • Yegorow V., Rieżymnaja transformacyja postsowietskich niezawisimych gosudarstw, “Mieżdunarodnyje Otnoszenija” 2013, nr 4.
 • Zaleśny J., Prezydent a rząd w Federacji Rosyjskiej, [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Zmiyewskij D.V., Konstitucyonnyje princypy osuszczestvlenija gosudarstviennoj vłasti v stranach postsovietskogo prostranstva, “Fundamientalnyje i Prikładnyje Issledowanija Koopieratiwnogo Sektora Ekonomiky” 2012, nr 3.
 • Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyki w wybranych państwach świata, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-cc1ce837-2305-4fe8-9a6d-366e183f58db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.