Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 2: Teologia dogmatyczna | 111-122
Tytuł artykułu

Political Staurologies. The Ideological Context and Theological Consequences of Reinterpretation of Jesus's Cross in Liberation and Feminist Theologies

Warianty tytułu
PL
Staurologie polityczne. Kontekst ideologiczny i konsekwencje teologiczne reinterpretacji Krzyża Jezusa w teologii wyzwolenia i teologii feministycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the article the emphasis will be put on the reinterpretations of Jesus's Cross in political theologies whose developed forms are liberation theology and feminist theology. The article will consider the reasons which compelled the representatives of these lines of theological thinking to question traditional staurologies and to suggest new attempts of reflection on the Cross. Further, I will present typical for these movements attempts of ahistorical and ideological theology of the Cross along with their consequences for the Christian faith. Finally, an attempt will be made to answer the question whether all the presented attempts of political reinterpretation of the Cross could be called `staurologies', that is an exhaustive and systematic theological approach to all that is contained in Jesus's death for Christians, or whether they are of a different nature.
PL
Artykuł koncentruje się na reinterpretacjach Krzyża Jezusa w teologiach politycznych, których rozwiniętymi formami są: teologia wyzwolenia i teologia feministyczna. W artykule rozważa się przyczyny, które skłoniły przedstawicieli tych nurtów myśli teologicznej do zakwestionowania tradycyjnych ujęć staurologicznych oraz do zaproponowania nowego podejścia w refleksji nad Krzyżem. Następnie artykuł przedstawia typowe dla tych nurtów próby ahistorycznej i ideologicznej teologii Krzyża wraz z ich konsekwencjami dla wiary chrześcijańskiej. Na zakończenie w tekście podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy zaprezentowane ujęcia politycznej reinterpretacji Krzyża mogą być nazwane „staurologiami”, czyli wyczerpującym i systematycznym teologicznym podejściem do tego, co dla chrześcijan zawiera się w śmierci Chrystusa.
Twórcy
 • the Institute of Dogmatic Theology of the John Paul II Catholic University of Lublin, skladanowski@kul.pl
Bibliografia
 • Boff, Leonardo. Passion of Christ, Passion of the World. The Facts, Their Interpretation, and Their Meaning Yesterday and Today. Transl. R.R. Barr. Maryknoll (New York): Orbis Books, 2001.
 • Bradbury, Rosalene. Cross Theology. The Classical Theologia Crucis and Karl Barth's Modern Theology of the Cross. Cambridge: James Clarke & Co., 2011.
 • Cahill, Lisa S. Global Justice, Christology, and Christian Ethics. New York: Cambridge University Press, 2015.
 • Daly, Robert J. “Images of God and the Imitation of God: Problems with Atonement.” Theological Studies 68(2007), 36-35.
 • Fander, Monika, “Gospel of Mark: Women as True Disciples of Jesus.” In: Feminist Biblical Interpretation. A Compendium of Critical Commentary on the Books of the Bible and Related Literature. Ed. Luise Schottroff, Marie-Theres Wacker, 626-644. Grand Rapids (Michigan): Eerdmans, 2012.
 • Hall, Douglas J. The Cross in Our Context. Jesus and the Suffering World. Minneapolis (Minnesota): Fortress Press, 2003.
 • International Theological Commission. Select Questions on the Theology of God the Redeemer, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_ documents/rc_cti_1995_teologia-redenzione_en.html (15.10.2016).
 • Jennings, Theodore W., Jr., Transforming Atonement. A Political Theology of the Cross, Minneapolis (Minnesota): Fortress Press, 2009.
 • Johnson, Elizabeth A. “Redeeming the Name of Christ.” In: Freeing Theology. The Essentials of Theology in Feminist Perspective. Ed. C. Mowry LaCugna, 115-137. New York: HarperOne, 1993.
 • Mohler, R. Albert, Jr. “Why They Hate It So. The Denial of Substitutionary Atonement in Recent Theology.” In: Mark Dever [et al.]. Proclaiming a Cross-Centered Theology, 145-170. Wheaton (Illinois): Crossway, 2009.
 • Sobrino, Jon. Christ the Liberator. A View from the Victims. Transl. P. Burns. Maryknoll (New York): Orbis Books, 2001.
 • Sobrino, Jon. Christology at the Crossroads. A Latin American Approach. Transl. J. Drury. London: SCM Press, 1981(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-ca135548-48c2-4334-a24a-bf2b8af31926
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.