PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 127 | 137-151
Tytuł artykułu

The Risk of Cooperation Between Banks and Insurance Companies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Zasadnicza treść artykułu jest skoncentrowana na tematyce ryzyka występującego we współpracy podmiotów rynku finansowego, a w szczególności we współpracy podmiotów bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance. Bancassurance jest obszarem szczególnie istotnym, gdyż charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju i wysoką innowacyjnością, co często jest powiązane z występowaniem szczególnego typu ryzyka. Podstawowym dylematem, na którego rozstrzygnięcie jest nakierowana treść opracowania, jest wskazanie, czy szczególny rodzaj działalności prowadzonej według specyficznych zadań przez banki i ubezpieczycieli wspomaga, czy też przeciwnie utrudnia zarządzanie ryzykiem charakterystycznym dla współpracy podmiotów w ramach bancassurance. Analiza ryzyka charakterystycznego dla procesów współpracy bankowoubezpieczeniowej w ramach bancassurance dotyczy kilku obszarów. Kluczowe obszary obejmują ryzyko wyboru partnerów tworzących związek bancassurance, możliwość transferu ryzyka pomiędzy sektorami ubezpieczeń i bankowości, ryzyko wzmacniania oraz interferowania w ramach związku bankowo-ubezpieczeniowego ryzyka specyficznego dla każdego z sektorów objętych współpracą, a także ryzyko pogorszenia wizerunku rynkowego jednego z uczestników bancassurance w następstwie negatywnych skutków działań drugiego kooperanta. Uwzględniając istotę ryzyka, warty zauważenia jest fakt, iż jednym z głównych powodów tworzenia związków ubezpieczeniowo-bankowych jest dążenie współpracujących podmiotów do osiągnięcia dodatkowych zysków, co powoduje, że wzrasta poziom ryzyka zaburzeń procesów dystrybucji produktów w ramach bancassurance. Dążenie do osiągnięcia oczekiwanego poziomu sprzedaży usług bancassurance w bankowych kanałach dystrybucji generuje z kolei ryzyko niedopasowania oferty bancassurance do rzeczywistych potrzeb klientów banków, co negatywnie wpływa na satysfakcję klientów z korzystania usług zarówno banku, jak i ubezpieczyciela. Wyniki analizy poszczególnych aspektów bancassurance wskazują też, że pomimo wielu zalet tego rodzaju rozwiązań związki bankowo-ubezpieczeniowe mogą się przyczynić do rozprzestrzeniania zagrożeń pomiędzy sektorami bankowym i ubezpieczeniowym, powodując negatywne konsekwencje zarówno dla procesów zarządzania współpracujących podmiotów, jak i dla klientów tych podmiotów.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
127
Strony
137-151
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Benoist G.: Bancassurance: The New Challenges. Geneva. Papers on Risk and Insurance. Blackwell Publishers, Oxford 2002, Vol. 27, No. 3.
 • Cichy J.: Bancassurance jako przyszłościowa forma organizacji banków. In: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Ed. R.N. Hanisz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Czechowska D.: Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Grygutis J.: Teoretyczne podstawy funkcjonowania aliansów bankowo- ubezpieczeniowych oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce. "Bank i Kredyt" 2002, nr 9.
 • Orlicki M.: Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance. "Prawo asekuracyjne" 2008, nr 2.
 • Rule D.: Risk Transfer between Banks, Insurance Companies and Capital Markets: an Overview. "Financial Stability Review, Bank of England", December 2001.
 • Swacha-Lech M.: Bancassurance sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Śliperski M.: Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difin, Warszawa 2002.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 • Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
 • Ustawa Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Poltext, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2083-8611
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-c2214452-e4c5-4c9e-84aa-2d69295092fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.