PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(29) | 307-320
Tytuł artykułu

System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
The national border protection against modern threats to security of the state
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo narodowe jest ściśle związane z niezakłóconym funkcjonowaniem i rozwojem państwa oraz zamieszkującego je społeczeństwa. Podejmowanie wyzwań i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa jest zadaniem systemu bezpieczeństwa narodowego. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagroże-niom odbywa się między innymi poprzez działania realizowane w ramach systemu ochrony granicy państwowej, którego zadaniem jest zapewnienie nienaruszalności i bezpieczeństwa granic. Realizacja zadań w tym zakresie została powierzona organom i instytucjom mającym charakter wyspecjalizowanych jednostek, takich jak: Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne RP, a także Służba Celna oraz Urząd do spraw Cudzoziemców. Kompleksowa ochrona granicy państwowej ma charakter wieloaspektowy i wymaga współdziałania zarówno z instytucjami współodpowiedzialnymi za ochronę granicy państwowej, jak i z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa narodowego.
EN
National security is closely related to the proper functioning and development of the state and the society in which they reside. National security is closely related to the proper functioning and development of the state and society which resides there. The task of the national security system is taking the challenges and risks prevention in the area of security. Prevention and countering of threats is carried out inter alia through activities that are implemented within the system of state border protection. The task of the state border protection system is to ensure the inviolability and borders security. Implementation of tasks in this area was entrusted to bodies and institutions which are specialized units. These include: The Border Guard and the Armed Forces of the Republic of Poland, as well as the Customs Service and the Bureau for the Foreigners. Comprehensive protection of the state border is a multi-faceted and requires cooperation both with institutions which are jointly responsible for the protection of the state border, as well as with other entities of the national security system.
Rocznik
Numer
Strony
307-320
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016
Twórcy
Bibliografia
 • Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. ISBN 9788375231595.
 • Mróz, B. (2016). Ochrona granicy państwowej – wymiar instytucjonalno-prawny. W: B. Wiśniewski, A. Osierda, A. Babiński (red.), Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy: tom I, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 113–122.
 • Sobolewski, G. (2012). Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. W: G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 11–29. ISBN 9788375232110.
 • Wawrzusiszyn, A. (2016). Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych, „Journal of Modern Science” tom 1/28/2016, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. z 2011 r. nr 254, poz. 1522 z późn. zm.).
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014), BBN, Warszawa.
 • Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 116, poz. 675 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 990).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
 • https://emn.gov.pl/esm/publikacje/nasze-publikacje/praktyczne-aspekty-zmni/13161,Raport-krajowy.html, dostęp: 4.06.2016.
 • Praktyczne aspekty zmniejszania skali nielegalnej migracji w Polsce. Raport krajowy za lata 2004–2010, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce.
 • Żakowski, S., Ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozwiązania systemowe, https://www.infolotnicze.pl/2015/03/30/ ochrona-i-obrona-granicy-panstwowej-w-przestrzeni-powietrznej-rzeczypospolitej-polskiej-rozwiazania-systemowe/, dostęp: 4.06.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
1734-2031
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-bb86c0d2-3250-42b8-bd2b-63ae8265a5db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.