Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 4(82) | 33-59
Tytuł artykułu

The Impact of Statutory Sunday Trading Restrictions on the Choices of Residents of a Large Polish City with Regard to Transport Behaviours and Mobility

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ ustawowego ograniczenia handlu w niedziele na zachowania transportowe mieszkańców dużego miasta w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main purpose of the paper is to recognise the impact of statutory Sunday trading restrictions on consumer behaviours (shopping time) and mobility (activeness, motivation, modal division) of residents in Łódź, one of the largest Polish cities. An additional aim is to determine the independence of the indicated elements for selected features of the surveyed residents and their households, for which purpose a two-stage questionnaire survey was conducted among the residents/dwellers of Łódź. The first stage was performed during a week following a non-trading Sunday, and the respondents were asked to refer specifically to the previous Sunday. The second phase was carried out during a week immediately following a trading Sunday, with the questions focused on that particular Sunday. The returned results showed that the main factor determining the time when people do their shopping to make up for a non-trading Sunday is their professional Sunday activity. The answers also revealed that the residents of Łódź chose an inactive and rather a “couch-potato” lifestyle on the analysed Sundays, whether trading or non-trading.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja wpływu ograniczeń w handlu w niedziele, wprowadzonych w Polsce na mocy ustawy, na wybrane zachowania nabywcze (okres realizacji zakupów) i komunikacyjne (ruchliwość, motywacja, podział modalny) ludności dużego miasta, na przykładzie Łodzi. Celem dodatkowym jest natomiast określenie niezależności wskazanych elementów względem wybranych cech ludności i gospodarstw domowych poddanych badaniu. W tym celu przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Łodzi. Badanie zostało podzielone na dwie tury. Pierwsza z nich realizowana była w tygodniu następującym po niedzieli objętej zakazem handlu, a respondenci w swoich odpowiedziach odnosili się wyłącznie do minionej niedzieli. Natomiast druga tura badania została przeprowadzona w tygodniu kolejnym, następującym po niedzieli handlowej, a pytania kierowane do ankietowanych dotyczyły tylko ostatniej niedzieli. Przeprowadzone badania wykazały, że głównym czynnikiem wpływającym na okres robienia zakupów w zastępstwie niedzieli z ograniczeniami handlu jest niedzielna aktywność zawodowa a ankietowani mieszkańcy Łodzi preferowali statyczny, raczej „kanapowy” tryb życia w analizowane niedziele, zarówno handlową, jak i niehandlową.
Twórcy
 • University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Built Environment and Spatial Policy, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
 • University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Built Environment and Spatial Policy, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
 • University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Built Environment and Spatial Policy, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
 • University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, b.szustowski@wp.pl
 • University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, martyna.maczuga@o2.pl
Bibliografia
 • Adamiec, J., and Grodzka, D., 2017, “Społeczne uwarunkowania handlu w niedziele”, Infos zagadnienia społezno-gospodarcze, 1, 1-4.
 • Anastas, J. W., Gibeau, J. L., and Larson, P. J., 1990, “Working families and eldercare: A national perspective in an aging America”, Social Work, 35(5), 405–411. doi: https://doi.org/10.1093/sw/35.5.405
 • Axhausen, K. W., 1998, “Can we ever obtain the data we would like to have?”, in: T. Grling, T. Laitila and K. Westin (eds.), Theoretical Foundations of Travel Choice Modelling (pp. 305–323), Oxford: Elsevier.
 • Bagley, M. N., and Mokhtarian, P. L., 2002, “The impact of residential neighborhood type on travel behavior: A structural equations modeling approach”, The Annals of Regional Science, 36(2), 279–297, doi: https://doi.org/10.1007/s001680200083
 • Bartosiewicz, B., and Pielesiak, I., 2019, “Spatial patterns of travel behaviour in Poland”, Travel Behaviour and Society, 15, 113–122. doi: https://doi.org/10.1016/j.tbs.2019.01.004.
 • Carp, F. M., 1988, “Significance of mobility for the well-being of the elderly”, Transportation in an Aging Society: Improving Mobility and Safety of Older Persons, 2, 1–20.
 • Clifton, K., and Handy, S. L., 2003, “Qualitative methods in travel behaviour research”, in: D. Jones and P. Stopher (eds.), Transport Survey Quality and Innovation, pp. 283–302), Oxford: Elsevier.
 • Collantes, G. O., and Mokhtarian, P. L., 2007, “Subjective assessments of personal mobility: What makes the difference between a little and a lot?”, Transport Policy, 14(3), 181–192. doi: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2006.12.002
 • De Witte, A., Hollevoet, J., Dobruszkes, F., Hubert, M., and Macharis, C., 2013, “Linking modal choice to motility: A comprehensive review”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 49, 329–341, doi: https://doi.org/10.1016/j.tra.2013.01.009
 • Dieleman, F. M., Dijst, M., and Burghouwt, G., 2002, “Urban form and travel behaviour: micro-level household attributes and residential context”, Urban Studies, 39(3), 507–527, doi: https://doi.org/10.1080/00420980220112801
 • Dzieciuchowicz, J., 2013, Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ettema, D., Timmermans, H., and Veghel, L. van, 1996, Effects of Data Collection Methods in Travel and Activity Research, Eindhoven: European Institute of Retailing and Services Studies.
 • Firestone, J., and Shelton, B. A., 1988, “An estimation of the effects of women’s work on available leisure time”, Journal of Family Issues, 9(4), 478–495, doi: https://doi.org/10.1177/019251388009004004
 • Genakos, C., and Danchev, S., 2015, “Evaluating the impact of Sunday trading deregulation”, CEP Discussion Paper, 1336, 1–25.
 • Gibeau, J. L., and Anastas, J. W., 1989, “Breadwinners and caregivers: Interviews with working women”, Journal of Gerontological Social Work, 14(1–2), 19–40, doi: https://doi.org/10.1300/J083V14N01_03
 • Gordon, P., Kumar, A., and Richardson, H. W., 1989, “Gender differences in metropolitan travel behaviour”, Regional Studies, 23(6), 499–510, doi: https://doi.org/10.1080/00343408912331345672
 • Gorter, C., Nijkamp, P., and Klamer, P., 2003, “The attraction force of out‐of‐town shopping malls: a case study on run‐fun shopping in the Netherlands”, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 94(2), 219–229, doi: https://doi.org/10.1111/1467-9663.00250
 • Hannam, K., Sheller, M., and Urry, J., 2006, “Mobilities, immobilities and moorings”, Mobilities, 7(1), 1–22, doi: https://doi.org/10.1080/17450100500489189
 • Hanson, S., and Hanson, P., 1981, “The impact of married women’s employment on household travel patterns: A Swedish example”, Transportation, 10(2), 165–183, doi: https://doi.org/10.1007/BF00165264
 • Hebel, K., 2013, Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego (Transport behavior of residents in shaping the city transport), Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Heffner, K., and Twardzik, M., 2015, “Miasto w mieście – V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast” (City in the city – the 5th generation of shopping centers in the space of Polish cities), Marketing i Rynek, 8 (CD), 187–195.
 • Hirsh, M., Prashker, J. N., and Ben-Akiva, M., 1986a, “Day-of-the-week models of shopping activity patterns”, Transportation Research Record, 1085, 63–69.
 • Hirsh, M., Prashker, J. N., and Ben-Akiva, M., 1986b, “Dynamic model of weekly activity pattern”, Transportation Science, 20(1), 24–36, doi: https://doi.org/10.1287/trsc.20.1.24
 • Jękot, A., 2018, “Ograniczenie i zakaz handlu w niedziele w opinii konsumentów”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 30, 9–22.
 • Jones, P., Kopplemann, J., and Orfeil, J., 1990, “Activity analysis: state-of-the-art and future direction”, in: P. Jones (Ed.), Developments in Dynamic and Activity-based Approach to Travel Analysis (pp. 34–55), Avebury: Aldershot.
 • Kowalski, M,. and Wiśniewski, S., 2017a, “Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem”, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(4), 20–36, doi: 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028
 • Kowalski, M., and Wiśniewski, S., 2017b, “Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych” (Transport accessibility of Lodz shopping centers), Handel Wewnętrzny, 3(2), 339–357.
 • Kowalski, M., and Wiśniewski, S., 2017c, “Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź” (Shopping center as a transporting factor in road transport – an example of the Port of Łódź), Przegląd Geograficzny, 89(4), 617–639, doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.5
 • Kraft, S., 2014, “Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech republic: Pilot study in the Písek and Bytrice and Pernštejnem regions”, Human Geographies, 8(2), 51–67, doi: 10.5719/geo.2014.82.51
 • Liszewski, S., 1999, “Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi)”, Turyzm, 9(1), 51–73.
 • Marcinczak, S., and Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., 2006, “Lokalizacja wewnatrzmiejska bezposrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi”, Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk, 78(4), 515–536.
 • Niemeier, D. B., and Morita, J. G., 1996, “Duration of trip-making activities by men and women: a survival analysis”, Transportation, 23(4), 353–371, doi: https://doi.org/10.1007/BF00223061
 • Nosal, K., and Starowicz, W., 2010, “Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością” (Selected issues of mobility management), Transport Miejski i Regionalny, 3, 26–31.
 • Poulenez-Donovan, C. J., and Ulberg, C. (1994). “Seeing the trees and missing the forest: qualitative versus quantitative research findings in a model transportation demand management program evaluation”, Transportation Research Record, 1459, 1–6.
 • Prevedouros, P. D., and Schofer, J. L., 1991, “Trip characteristics and travel patterns of suburban residents”, Transportation Research Record, 1328, 49–57.
 • Rochmińska, A., 2011, “Centra handlowe-miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian” (Shopping centers – places of leisure for the inhabitants of Lodz), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, 1–12.
 • Romanowska, A., and Jamroz, K., 2015, “Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe - zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?” (Large-area commercial facilities – ordinary traffic generators or sources of transport problems?), Transport Miejski i Regionalny, 2, 4–13.
 • Rosenbloom, S., 1987, “The impact of growing children on their parents’ travel behavior: a comparative analysis”, Transportation Research Record, 1135, 17–25.
 • Sarmiento, S., 2000, “Household, gender, and travel”. Women’s Travel Issues. Proceedings from the Second National Conference, Drachman, Institute of the University of Arizona; Morgan State University; Federal Highway Administration, https://www.fhwa.dot.gov/ohim/womens/chap3.pdf
 • Schönfelder, S., and Axhausen, K. W., 2016, Urban Rhythms and Travel Behaviour: Spatial and Temporal Phenomena of Daily Travel, New York: Routledge.
 • Sugie, Y., Zhang, J., and Fujiwara, A., 2003, “A weekend shopping activity participation model dependent on weekday shopping behavior”, Journal of Retailing and Consumer Services, 10(6), 335–343.
 • Szromnik, A., 2017, “Handel i zakupy w niedzielę w opinii społecznej–studium porównawcze”, Handel Wewnętrzny, 368(3/2), 409–422.
 • Szul, E., 2015, “Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne” (Imaging of the contemporary consumer – a sociological approach), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42(2), 20–31.
 • Taylor, Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. (The spatial availability of employment, education and services, and the daily mobility of the rural population), Wrocław: Continuo.
 • Vilhelmson, B., 1999, “Daily mobility and the use of time for different activities. The case of Sweden”, GeoJournal, 48(3), 177–185, doi: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1007075524340
 • Wolaniuk, A., 2002, “Rozmieszczenie i struktura instytucji metropolitalnych Łodzi w 2000 roku”, in: S. Liszewski (eds.), Atlas miasta Łodzi, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-b5e4db53-05d7-4c7a-8108-31016b019447
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.