Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 5(172) | 149–173
Tytuł artykułu

Odwołania do prawa naturalnego w wystąpieniach posłów na posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
References to natural law in the speeches of deputies at the sittings of the Sejm of the Republic of Poland
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The article presents the results of a mainly qualitative study of the speeches of deputies at the sittings of the Sejm of the Republic of Poland between 1997 and 2021 in terms of MPs’ references to natural law. On the basis of the Sejm transcripts, the deputies’ understanding of natural law and their perception of the relationship between this law and the statutory law were determined; examples of legal norms and rights that were assigned the natural law status were indicated, as well as the argumentative role of references to natural law in the parliamentary debate was presented. While approving the use of jusnaturalist argumentation in parliamentary discourse, the author also raised some reservations as to the practice of using this conceptual category by deputies. He also listed possible reasons for the gradual decrease in the number of cases of invoking natural law in the speeches of deputies at the sittings of the Sejm of the Republic of Poland in subsequent terms.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
149–173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Prawnych, Polska University of Rzeszów, Institute of Legal Sciences, Poland gmaron@ur.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-3861-9103
Bibliografia
 • Stenogramy z wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
 • III kadencji, <https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf>.
 • IV kadencji, <https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf>.
 • V kadencji, <https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf>.
 • VI kadencji, <https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf>.
 • VII kadencji, <https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedzi.xsp>.
 • VIII kadencji, <https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/wypowiedzi.xsp>.
 • IX kadencji, <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedzi.xsp>.
 • Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt SK 6/02, OTK-A 2002, nr 5, poz. 65.
 • Wyrok TK z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt P 1/06, OTK-A 2007, nr 2, poz. 11.
 • Banaszak B., Jabłoński M., Charakter i znaczenie prawno-naturalnych odesłań w Konstytucji RP (wybrane zagadnienia), „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, nr 71.
 • Barnett R.E., A Law Professor’s Guide to Natural Law and Natural Rights, „Harvard Journal of Law & Public Policy” 1997, vol. 20, nr 3.
 • Burns T., Aristotle and Natural Law, Bloomsbury, New York 2011.
 • Dziedziak W., Z zagadnień słuszności w prawie, [w:] Państwo – prawo – polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, red. M. Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • Garlicki L. Komentarz do art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, LEX nr 587744240.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Liber, Warszawa 2011.
 • Hasło „talmudyczny”, <https://wsjp.pl/haslo/podglad/87264/talmudyczny/5254633/sposob-myslenia> oraz <https://synonim.net/synonim/talmudyczny>.
 • Hervada J., Krytyczne wprowadzenie do prawa naturalnego, przeł. A. Dorabialska, Petrus, Kraków 2011.
 • Jan Paweł II, Veritatis splendor, <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html>.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994.
 • Kołakowski L., O prawie naturalnym, „Ius et Lex” 2002, nr 1.
 • Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
 • Locke J., Dwa traktaty o rządzie, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.
 • Maroń G., Argumentacja filozoficznoprawna w wystąpieniach posłów na posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, <https://doi.org/10.31268/PS.2021.04>.
 • Maroń G., Argumenty religijne w procesie ustawodawczym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 4, <https://doi.org/10.31268/PS.2019.51>.
 • Maroń G., Odwołania do szkół filozoficzno-prawnych w uzasadnieniach orzeczeń polskich sądów, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, nr 4, <https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2020.4.65>.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. P. Napiwodzki, [2009], <http://plockierodziny.pl/wp-content/uploads/2016/10/W-poszukiwaniu-etyki-uniwersalnej.pdf>.
 • Motyka K., Nie bójmy się prawa naturalnego!, [w:] Edukacja i konstytucjonalizm. Eseje Podyplomowego Studium Konstytucjonalizmu UMCS, red. K. Motyka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
 • Piechowiak M., Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
 • Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, red. M. Zmierczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
 • Prostak R., Teista w demoliberalnym świecie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014.
 • Radzimiński P., Prawo naturalne jako fundament współczesnych systemów prawnych, rozprawa doktorska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017.
 • Rawls J., Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Scalia A., Mułłowie Zachodu: sędziowie jako arbitrzy moralni, <http://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf>.
 • Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1969.
 • Szlachta B., Nowożytny przełom w pojmowaniu prawa naturalnego, [w:] Etyka a prawo i praworządność, red. J. Pawlica, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.
 • Szlachta B., O prawie naturalnym jako ewentualnym normatywnym punkcie odniesienia w procesach prawodawczych, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła” 2020, nr 24.
 • Szlachta B., Prawa człowieka a prawa naturalne i prawo narodów. Kilka uwag o nauczaniu społecznym Kościoła, [w:] Prawa człowieka, prawa narodów, red. Z. Zarębianka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2018.
 • Szostek A., Prawo naturalne (prawa człowieka) a prawo stanowione: uwagi etyka, „Ethos” 1999, nr 1/2.
 • Święty Tomasz z Akwinu, Summa theologiae.
 • Tokarczyk R., Historia filozofii prawa w retrospektywie prawa natury, Temida 2, Białystok 1999.
 • Tokarczyk R., Klasycy praw natury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • Tyszka T., Debaty parlamentarne – dochodzenie do decyzji czy konkurs uzasadnień? „Studia Psychologiczne” 1996, nr 2.
 • Waśkiewicz H., Powszechność prawa naturalnego, „Studia Philosophiae Christianae” 1968, nr 4/1.
 • Weigel G., Kozacki P., Łącki P., Groźba nowego wspaniałego świata, „W drodze” 2003, nr 10.
 • Wilkin P., Odzyskać prawo naturalne. O tym, jak postmodernizm zniszczył debatę publiczną, <https://klubjagiellonski.pl/2021/02/06/odzyskac-prawo-naturalne-o-tym-jak-postmodernizm-zniszczyl-debate-publiczna/>.
 • Winczorek P., Problem prawa naturalnego w dyskusjach konstytucyjnych, [w:] Powrót do prawa ponadustawowego, red. M. Szyszkowska, Interlibro, Warszawa 1999.
 • Witkowski Z., Wróblewska I., Wątki prawnonaturalne w preambule do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku [w:] Nam hoc natura aequum est... Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Madeja, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.
 • Zieliński M., Sobol-Kołodziejczyk P., Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników, „Roczniki Administracji i Prawa” 2017, nr 17.
 • Zięba M., Po szkodzie? Przed szkodą? O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-adfb0ea8-ca02-4b45-93f7-6a2d081e8b1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.