PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 4 | 242-251
Tytuł artykułu

Perfekcjonizm – pozytywny czy negatywny? Adaptacyjne i dezadaptacyjne formy perfekcjonizmu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Perfectionism – positive or negative? Adaptive and maladaptive forms of perfectionism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Perfekcjonizm rozumiany jako cecha osobowości, defi niowany jest najczęściej w ramach modeli unidymensjonalnych, dychotomicznych lub wieloczynnikowych. Dominujące podejścia teoretyczne koncentrują się nie tylko na dysfunkcjonalnych, negatywnych aspektach perfekcjonizmu związanych z symptomami psychopatologii, ale też wskazują na istnienie pozytywnego, adaptacyjnego wymiaru perfekcjonizmu. Celem artykułu jest omówienie i analiza koncepcji teoretycznych oraz dotychczasowych wyników badań empirycznych poświęconych obydwu formom perfekcjonizmu. Szczególną uwagę poświęcono analizie czynników modyfi kujących związek perfekcjonizmu z symptomami psychopatologii.
EN
Perfectionism as a personality trait is defined in the frame of unidimensional, bidimensional or multifaceted models. The dominating theoretical approaches not only concentrate on the dysfunctional, negative aspects of perfectionism related to the symptoms of psychopathoplolgy, but they also indicate the presence of a positive, adaptative dimansion of perfectionism. The aim of the article is to discuss and analyze theoretical concepts and the results of previous empirical research concerning both forms of perfectionism. Special attention was focused on the analysis of the factors modifying the relation between perfectionism and symptoms of psychopathology.
Czasopismo
Rocznik
Numer
4
Strony
242-251
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Bankowa 12, 40-007 Katowice, e.sanecka@wp.pl
Bibliografia
 • Bibliografia:
 • [1] Bergman A., Nyland J., Burns L., Correlates with perfectionism and the utility of a dual process model, "Personality and Individual Differences" 2007, nr 43.
 • [2] Besser A., Flett G., Hewitt P., Perfectionism, cognition, and affect in response to performance failure vs. success, "Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy" 2004, nr 22(4).
 • [3] Bouchard C., Rheaume J., Ladouceur R., Responsibility and perfectionism in OCD: an experimental stuły, "Behaviour Research and Therapy" 1999, nr 37(3).
 • [4] De Azevedo M., Soares M., Carvalho B., Gomes A., Maia B., Marques M., Pereira A., Macedo A., Perfectionism and sleep disturbance, "The World Journal of Biological Psychiatry" 2009, nr 10(3).
 • [5] Enns M., Cox B., Sareen J., Freeman P., Adaptive and maladaptive perfectionism in medical students: a longitudinal investigation, "Medical Education" 2001, nr 35.
 • [6] Enns M., Cox B., Flett G., The nature and assessment of perfectionism: a critical analysis, [w:] Hewitt P., The nature and assessment of perfectionism: A critical analysis. (Ed): Hewitt, P. Perfectionism: Theory, research, and treatment. Washington 2002.
 • [7] Flett G., Hewitt P., de Rosa T., Dimensions of perfectionism, psychosocial adjustment, and social skills, "Personality and Individual Differences" 1996, nr 20(2).
 • [8] Flett G., Besser A., Hewitt P., Perfectionism, ego defense styles, and depression: A a comparison of self-reports versus informmt ratings, "Journal of Personality" 2005, nr 73(5).
 • [9] Flett G., Hewitt P, Blankstein K., Solnik M., van Brunsdiot M., Perfectionism, social problem-solving ability, and psychological distress, "Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy" 1996, nr 14(4)
 • [10] Flett G., Hewitt P, The perils of perfectionism in sports and exercise,. "Current Directions in Psychological Science" 2005, nr 14(1).
 • [11] Frost R., Marten P, Lahart C., Rosenblate R., The dimensions of perfectionism, "Cognitive Therapy and Research", nr 14(5).
 • [12] Frost R., Heimerg R., Holt C., Mattia J., Neubauer A., A comparison of two measures of perfectionism, "Personality and Individual Differences" 1993, nr 14(1).
 • [13] Hall H., Hill A., Appleton P, Kozub S., The mediating influence of unconditional self-acceptance and labile self-esteem on the relationship between multidimensional perfectionism and exercise dependence, "Psychology of Sport and Exercise" 2009, nr 10.
 • [14] Hamachek D., Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism, "Psychology" 1978, nr 15.
 • [15] Haring M., Hewitt P, Flett G., Perfectionism, coping, and quality in intimate relationships, "Journal of Marriage and Family" 2003, nr 65.
 • [16] Hewitt P, Caelian C., Flett G., Sherry S., Collins L., Flynn C., Perfectionism in chiidren: associations with depression, anxiety, and anger, "Personality and Individual Differences" 2002, nr 32.
 • [17] Hewitt P, Flett G., Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology, "Journal of Personality and Social Psychology" 1991, nr 60(3).
 • [18] Hewitt P, Flett G., When does conscientiousness becomeperfectionism?, "Currrent Psychiatry" 2007, nr 6(7).
 • [19] Hewitt P, Flett G., Besser A., Sherry S., McGee B., Perfectionism is multidimensional: a reply to Shafran, Cooper and Faifburn (2002), "Behaviour Research and Therapy" 2003, nr 41.
 • [20] Hewitt P, Flett G., Ediger E., Norton R., Flynn C., Perfectionism in chroni and state symptoms of depression,. "Canadian Journal of Behaviour Science" 1998, nr 30(4).
 • [21] Hewitt P, Flett G., Mikail S., Perfectionisn and relationship adjustment in pain patients and their spouses, "Journal of Family Psychology" 1995, nr 9(3).
 • [22] Hewitt P, Flett G., Sherry S., Habke M., Parkin M., Lam R., McMurtry B., Ediger E., Fairlie P., Stein M., The interpersonal expression of perfection: perfectionistic self-presentation and psychological distress, "Journal of Personality and Social Psychology" 2003, nr 84(6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2299-2014
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-ab53fd38-6e3d-4701-83dc-a085561620cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.