Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 10(511) | 31-36
Tytuł artykułu

RODZINA JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OKRESU SOCJALIZMU I TRANSFORMACJI W POLSCE

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
THE FAMILY AS THE SUBJECT OF SOCIAL POLICY. THE EXAMPLE OF SOLUTIONS DURING THE SOCIALISM AND THE TRANSFORMATION PERIOD IN POLAND
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The consideration over the model of socialand family policy became a source of knowledge about relation, which appear between the family and the social policy and widely understood activity of the state. The realization of each stages of the investigative project tied with the recognition of situation socially-economic and tools of the social policy affecting family (matrimonial, procreative) in each countries of the European Union. Questions on which wanted are answers refer this, which conditionings political and detailed (the familypolicy, employments, the labour market, educational, etc.) policies, and also legal solutions in the sphere of the composition and the family life are made allowance for treat of decisions on creation and functioning of families and what this has for families meaning.
PL
Realizacja poszczególnych etapów projektu badawczego IPROSEC wiązała się z poznaniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz instrumentów polityki społecznej oddziałujących na decyzje rodzinne (matrymonialne, prokreacyjne, przepływy międzygeneracyjne) w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pozwoliło to uzyskać wiedzę na temat zależności między rodziną a polityką społeczną i państwem. Pytania, na które poszukiwano odpowiedzi, dotyczyły tego, jakie uwarunkowania polityczne oraz polityki szczegółowe (rodzinna, zatrudnienia, rynku pracy, edukacyjna, mieszkaniowa itd.), a także rozwiązania prawne w sferze pracy i życia rodzinnego są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia i funkcjonowania rodzin oraz jakie przypisywane jest im znaczenie. Na podstawie badań jakościowych (wywiady pogłębione) zgromadzono bogaty materiał empiryczny.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
31-36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Auleytner J., red. (2002), Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B. (1997), Rodziny wielodzietne. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B. (1999a), Polityka rodzinna. Między dwoma modelami, IPiSS, UW, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B. (1999b), Polityka rodzinna lat dziewięćdziesiątych. Ocena jej skutków, w: B. Balcerzak-Paradowska B., Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przejściowym, IPiSS, KNOPiPS, Fundacja SOS, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2002), Zasiłki rodzinne jako forma pomocy rodzinom z dziećmi w krajach europejskich, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Deacon B. (2000), Eastern European Welfare State: the Impact of the Politics of Globalization, „Journal of European Social Policy”, Vol. 10, No. 2.
 • Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (2000), Jak żyją Polacy, IFiS PAN, Warszawa.
 • Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Golinowska S. (1998), Social Policy in the 1990s. Legal Regulations and their Prospected Results, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S. (2000a), Polityka społeczna: koncepcje – instytucje – koszty, Poltext, Warszawa.
 • Golinowska S. (2000b), Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S. (2002), Świadczenia rodzinne. Podejście powszechne versus selektywne, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Golinowska S. (2005), Raport Społeczny. Polska 2005 – 2004, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 • Golinowska S., red. (1997), Raport o rozwoju społecznym. Zmieniająca się rola państwa. Raport 97’, CASE, Warszawa.
 • Graniewska D. (1980), Uwarunkowania potrzeb socjalnych rodzin a działania polityki społecznej, w: Rodzina i polityka społeczna na rzecz rodziny w PRL, Rada ds. Rodziny, cz. II, Warszawa.
 • Graniewska D. (1989), Ochrona socjalna rodziny w warunkach reformy gospodarczej. Problemy teoretyczne i praktyczne, IPiSS, Warszawa.
 • Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B. (1993), Polityka wobec rodziny, kobiet i dzieci, IPiSS, Warszawa.
 • Księżopolski M. (1999a), Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Księżopolski M. (1999b), Modele polityki społecznej, Serie Opracowania BPZ, z. 3, IPiSS, Warszawa.
 • Mackiewicz M. i in., red. (2001), Finanse publiczne w Polsce 1989 – 2001. Studium transformacji, IBnG, Warszawa.
 • Marody M., red. (2002), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Milllard F. (1992), Social policy in Poland, w: B. Deacon, The New Eastern Europe. Social Policy, Past, Present and Future, SAGE Publicantion, London – Newberry – New Dehli.
 • Miszalska A. (1995), Socio-Economic Transformation and Psychological Well – Being of Polish Society, w: Economic and Social Transformation in Poland, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Miszalska A. (1996), Reakcje społeczne na przemiany społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Misztal B. (2000), Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Wydawnictwa Naukowe UJ, Kraków.
 • Piasny J., red. (1989), Świadczenia społeczne na rzecz rodziny, PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2000), Trauma wielkiej zmiany, ISP PAN, Warszawa.
 • Ziółkowski M. (2001), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie. Tendencje. Interpretacje, UAM, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-a84fe101-0d1f-45de-8559-6b74d24ecbec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.