Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 2(503) | 2-8
Tytuł artykułu

DYLAMATY STANOWIENIA WIEKU EMERYTALNEGO

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
DILLEMMAS OF MANDATORY PENSION AGE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Determining of retirement age should fulfill different assumptions. It is possible to consider these assumptions in relation to dilemmas which should be resolve by the state and finally result in change of legal regulation. The goal of the article is to present such dilemmas and the ways of solving it by the legislature, mostly within the 11th May 2012 Bill of law, which is effecting gradual increasing the retirement age to 67 years and making him equal for men and women. The literature of social policy, economic and the law of social security has been elaborated in the article. The most interesting issues were collected into the determined sequence, which should be considered in the process of constituting the retirement age. In this article it is mentioned how contemporary conditioning influence to way of solving dilemmas that concern: the scale of increasing the retirement age, the scope (subjective) of standardizing the retirement age, and time necessary to implementing changes. The article is the presentation of issues of the change of the retirement age in the universal.
PL
Wyznaczenie wieku powinno uwzględniać różne przesłanki. Przesłanki te można rozpatrywać w ramach dylematów, przed którymi staje państwo zmieniające regulacje wieku emerytalnego w prawie. Celem artykułu jest przedstawienie dylematów oraz sposobu ich rozwiązania przez ustawodawcę, głównie w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. która dokonuje stopniowego podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat oraz jego zrównania dla mężczyzn i kobiet. W artykule posłużono się badaniami literatury z zakresu polityki społecznej, ekonomii i prawa zabezpieczenia społecznego, a następnie, ubogacając naukowe ustalenia, zebrano je w określoną sekwencję rozpatrywaną w procesie stanowienia wieku emerytalnego. Przytoczono współczesne uwarunkowania wpływające na sposób rozwiązania dylematów skali podwyższania wieku emerytalnego, dylematu zakresu (podmiotowego) ujednolicania wieku oraz czasu wprowadzania zmian. Artykuł stanowi próbę prezentacji zagadnień zmiany wieku emerytalnego w ujęciu uniwersalnym.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
2-8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Antonów K. (2003), Prawo do emerytury, Zakamycze, Kraków.
 • Jończyk J. (2001), Prawo do zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, wyd. I, Zakamycze, Kraków.
 • Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. III, Zakamycze, Kraków.
 • Kotowska I.E. (2015), Sytuacja demograficzna Polski w świetle projekcji ludności Eurostatu, w: Wyzwania XXI w. a systemy emerytalne, ZUS, ISSA, Warszawa-Gdańsk, s. 23–40.
 • Męcina J. (1998), Rola prawa w polityce społecznej, w: Polityka społeczna, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • MPiPS (1995), Projekt programu reformy ubezpieczeń społecznych, Warszawa.
 • Pacud R. (2011), Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pacud R. (2014), Wartości ekonomiczne w aksjologii prawa ubezpieczeń społecznych w: M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Piotrowski J. (1966), Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Pławucka H. (1997), Zróżnicowanie prawa ubezpieczenia społecznego w Polsce, w: J. Jończyk (red.), Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego. Materiały IV Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Szubert W. (1981), Problemy międzynarodowego prawa pracy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 5, Łódz.
 • Ślebzak K. (2012), Niektóre uwagi na tle zmian w prawie emerytalnym wprowadzonych w ustawie z 11 maja 2012 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 7.
 • Zalewska H. (2012), Finansowanie emerytur z systemu repartycyjnego w świetle prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emerytalny, PSUS, Kazimierz Dolny.
 • Zieleniecki M. (2011), Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zieleniecki M. (2012), Ewolucja wieku emerytalnego w ustawodawstwie polskim – perspektywa historyczna, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emerytalny, PSUS, Kazimierz Dolny.
 • Zieliński T. (1994), Ubezpieczenia społeczne pracowników, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Ziółkowska J. (2012), Biologiczne i zdrowotne uwarunkowania wieku emerytalnego, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emerytalny, PSUS, Kazimierz Dolny.
 • Żukowski M. (2012), Podwyższenie wieku emerytalnego w perspektywie demografii i sytuacji na rynku pracy, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emerytalny, PSUS, Kazimierz Dolny.
 • Żukowski M. (2013), Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia społeczne – dawniej i dziś, ZUS, PSUS, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-a7f1fa5e-d62b-4f08-98e7-df9d7c3c259f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.