PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 3(23) | 21
Tytuł artykułu

Rola organizacji pozarządowych w Polsce w zaspokajaniu potrzeb społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Role of non-governmental organizations in Poland in satisfying social needs
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The paper concerns the Polish non-governmental organisations (NGOs). The aim of the research was to evaluate NGOs’ role in satisfying social needs. The author also discusses the topics of why NGOs are founded, the legal circumstances of their establishment and operating, as well as how social needs in Poland are met by NGOs.In order to achieve the aim of the research, a literature study and a statistic data analysis have been conducted. Moreover, the author also used information posted on chosen NGOs websites.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.), Warunki i Jakość Życia Polaków; Raport Diagnoza Społeczna 2015, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 2015.
 • 2. Fukuyama Francis, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa, 1997.
 • 3. Huczek Marian, Organizacje pozarządowe wspierające lokalna iregionalną przedsiębiorczość, [w:] Iwasiewicz Andrzej (red.), Z problematyki ekonomii i zarządzania, Państwo i społeczeństwo, nr 2/2011, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2011.
 • 4. Informacja o wynikach kontroli nr KAP.430.005.2015, Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nr ewid. 219/2015/P/15/005/KAP, Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej
 • 5. Kledzik Przemysław, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych, Difin, Warszawa, 2013.
 • 6. Kluczyńska Julia, Guć Michał, Gosk Ilona, Sienicka Anna, Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2009.
 • 7. Komunikat z badań nr 13/2016, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • 8. Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • 9. Kozłowska Anna, Raport badawczy. Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Instytut Reklamy, 2014.
 • 10. Kurzynowski Adam, Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, 2006.
 • 11. Maslov Abraham, Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa, 1990.
 • 12. Ogonowski Andrzej, Gibalska Aldona, Fundacje i stowarzyszenia. Funkcjonowanie i opodatkowanie 2014, Forum Doradców Podatkowych, Kraków, 2014.
 • 13. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, Indeks społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa, 2008.
 • 14. Raport z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Warszawa, 2012.
 • 15. Raport z badań Stowarzyszenie Klon/Jawor, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015, Warszawa, 2016.
 • 16. Schimanek Tomasz, Diagnozowanie problemów społecznych, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2015.
 • 17. Skrabacz Aleksandra, Organizacje pozarządowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, MON, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa, 2006.
 • 18. Skrabacz Aleksandra, Teresiak Krzysztof, Udział organizacji pozarządowych w realizacji misji i celów obrony narodowej Polski, AON, Warszawa 2005.
 • 19. Staszczyk Piotr, Wpływ organizacji pozarządowych na realizacje celów publicznych – aspekty prawne, Rocznik Administracji Publicznej 2/2016 .
 • 20. Szacka Barbara, Wprowadzenie Do Socjologii, OFICYNA NAUKOWA, Warszawa, 2003.
 • 21. Tyrakowski Michał, Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych, [w:] Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Nr 2(4)2007, Rzeszów, 2007.
 • 22. Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 1984 r., nr 21,
 • 23. Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 .
 • 24. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 776.
 • 25. Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • http://cbos.pl.
 • http://defence24.pl.
 • http://orbitorun.pl.
 • http://osektorze.ngo.pl. 5. http://poradnik.ngo.pl. 6. https://ibris.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2299-2316
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-a40eebdd-7621-458d-9507-d53836871f62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.