Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 5 | 4 | 019-034
Tytuł artykułu

Aktywizm polityczny naczelnym postulatem społecznego nauczania Kościoła

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Christian Political Activity as a Paramount Concept of the Church’s Social Teaching
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Chrześcijanin jest zobowiązany do działania w świecie. Głoszenie Ewangelii, postępowanie według nauki Bożej i wreszcie urzeczywistnianie postulatów miłości stanowią nie tylko motywatory, ale nade wszystko określają sposób obecności człowieka wierzącego w świecie. Aktywizm polityczny w cywilizacji jest warunkowany nauką Kościoła, co znajduje potwierdzenie w dokumentach Soboru Watykańskiego II, jak też w nauczaniu chociażby św. Jana Pawła II. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zarysowano naturalną dynamikę jednostki w społeczeństwie. W drugiej części natomiast przedstawiono sposób zaangażowania się urzeczywistnianie dobra wspólnego w społeczności państwowej. Szczególną rolę w owym misjonowaniu rzeczywistości ziemskiej odgrywają wierni świeccy. Aktywność chrześcijan w życiu politycznym oznacza pomnażanie talentów natury przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Jest to wypełnianie misji zleconej przez Jezusa apostołom. Wyznacznikiem działalności człowieka jest miłość, która oznacza bezinteresowne działanie na poczet dobra. Z miłości biorą początek pozostałe zasady życia społecznego, takie jak: solidarność, sprawiedliwość, pomocniczość itd. W każdym z pryncypiów życia społecznego nadrzędnym celem jest człowiek w naturalny sposób otwarty na Boga.
EN
Every Christian is called to be active in this world. Spreading the Good News, living according to the divine moral law and practicing the virtue of charity do not serve just as paradigm but they define the way every individual believer is present in today’s world community. The political activity of the faithful is mandated by the Church’s Social Teaching and this can be seen in the documents of the Second Vatican Council and in the magisterium of Pope St. John Paul II. This paper consists of two part. The first one presents the way an individual is present in a society. The latter analyses how this involvement influences the development of the common good within the social community. It is mostly the task of the laity to transform the this world and their activity could be perceived as a kind of a missionary work. The Christian political activity means also that one is to multiply his or her talents, both the natural and the supernatural. By doing so they fulfil the call to mission which Jesus pronounces in the Gospels. The most important moral indicator of the human acts is practicing love understood as a selfless act aimed in achieving a certain good. Love is the fundament of other principles of social life such as solidarity, justice, subsidiarity etc. Each of these principles has as its goal the good of the human person who is naturally disposed to the openness to God.
Rocznik
Tom
5
Numer
4
Strony
019-034
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Cichosz W.: Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warszawa 2010.
 • Drożdż B.: Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła. Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej 2009.
 • Herr T.: Sprawiedliwość i pokój. W: L. Melina (red.). Moralne działanie chrześcijanina. Poznań: Pallottinum 2008 s. 85-136.
 • Herr T.: Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej. Tł. A. Mosurek. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999.
 • Jan Paweł II: Adhortacja Christifideles laici. W: Tenże. Adhortacje. T. 1. Kraków: Wydawnictwo „M” 1996 s. 271-380.
 • Jan Paweł II: Adhortacja Ecclesia in Africa. W: Tenże. Adhortacje. T. 2. Kraków: Wydawnictwo „M” 1996 s. 541-634.
 • Jan Paweł II: Encyklika Laborem exercens. W: Tenże. Encykliki. T. 1. Kraków: Wydawnictwo „M” 1996 s. 104-156.
 • Jan Paweł II. Encyklika Sollicitudo rei socialis. W: Tenże. Encykliki. T. 1. Kraków: Wydawnictwo „M” 1996 s. 321-378.
 • Jan XXIII. Encyklika Pacem in terris. Kraków: Wydawnictwo „M” 2003.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum 2009.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum 2002 s. 99-168.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum 2002 s. 511-606.
 • Królikowski J.: Znaczenie polityczne Ewangelii inspiracją dla politycznego zaangażowania teologii. „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 1/1:2011 s. 21-38.
 • Majka J.: Etyka społeczna i polityczna. Warszawa: ODiSS 1993.
 • Majka J.: Filozofia społeczna. Wrocław: ODiSS 1982.
 • Majka J.: Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum 1967 s. 521-536.
 • Mariański J.: Między sekularyzacją a ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości mło-dzieży szkół średnich. Lublin: TN KUL 2003.
 • Mróz M.: Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej. Toruń: Wyższe Seminarium Duchowne 2001.
 • Nagórny J.: Praca kluczem do kwestii społecznej. W: J. Mazur (red.). Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki Laborem exercens Jana Pawła II. Lublin: TN KUL 2007 s. 9-26.
 • Nitecki P.: Polityka. W: A. Zwoliński (red.). Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Radom: Polwen 2003 s. 371-377.
 • Olejnik S.: Teologia moralna fundamentalna. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 1998.
 • Orzeszyna J.: Moralna odpowiedzialność sprawujących władzę. „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 1/1:2011 s. 147-158.
 • Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność 2005.
 • Sorge B.: Wykłady z katolickiej nauki społecznej. Od Ewangelii do cywilizacji miłości. Tł. Tł. M. Zaręba. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.
 • Stachowski Z.: Władza. A. Zwoliński (red.). Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Radom: Wydawnictwo Polwen 2003 s. 568-571.
 • Strzeszewski Cz.: Katolicka nauka społeczna. Warszawa: ODiSS 1985.
 • Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak 2007.
 • Szulist J.: „Starajcie się o pomyślność kraju” (Jer 29,7). Udział świeckich w życiu politycznym w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła. Pelplin: Bernardinum 2007.
 • Szulist J.: Absolutna dominacja konfliktu. Współczesna rodzina polska w kontekście teorii konfliktów Ralfa Dahrendorfa. Pelplin: Bernardinum 2013.
 • Szulist J.: W kierunku pełniejszego człowieczeństwa. Dobro wspólne jako wzorzec dla personalistycznych odniesień w rzeczywistości społeczno-politycznej. Pelplin: Bernardinum 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-97ab5d1f-d24f-4065-8ebf-966492a4ce32
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.