Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 10(511) | 19-26
Tytuł artykułu

ZMIANA RELACJI PŁAC PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ (2002–2014)

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
CHANGING RELATIONSHIP OF THE STATE BUDGETARY SPHERE EMPLOYEES SALARIES (2002–2014)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the article is to evaluate changes in the relations of the State budgetary sphere salaries. It’s about the relationship of the salaries to the average wage in the economy, the business sector and other professions and specialities, including in the business sector and in the military uniformed services. To change the relationship of salary were affected by factors related to the booming business, like: law growth wages in enterprises, the lack of wages increases in government administration, education and military uniformed services, as well as guarantees by the Government of the annual growth in some occupations. Most have improved down the relationship of salaries of judges and physicians and most have worsened in the officials in the courts and in the government.
PL
Celem artykułu jest ocena zmian w relacjach płac pracowników państwowej sfery budżetowej w latach 2002–2014 w stosunku do przeciętnej płacy w gospodarce, w sektorze przedsiębiorstw oraz między najważniejszymi zawodami i specjalnościami, w tym także w służbach mundurowych. Na zmianę relacji miały wpływ głównie czynniki związane z koniunkturą gospodarczą, takie jak: niższa dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, zamrożenie płac w administracji rządowej, edukacji i służbach mundurowych, związane z deficytem budżetowym a także systemowy automatyczny wzrost w niektórych zawodach. W największym stopniu poprawiły się relacje płac sędziów i lekarzy, a pogorszyły urzędników sądowych i pracowników administracji rządowej. Nie uległy natomiast większym zmianom relacje między płacami w zawodach cywilnych a uposażeniami funkcjonariuszy na kluczowych stanowiskach.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
19-26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • CBOS (2013), Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, http://www.cbos.pl/SpisKom.Pol/2013/K_127_13.PDF [dostęp 13.08.2016].
 • Czajka Z. (2002), Kształtowanie płac w sferze budżetowej, IPiSS, Warszawa.
 • Czajka Z. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Czajka Z. (2016), Zarządzanie personelem w działalności sądów powszechnych, IPiSS, Warszawa.
 • Gabryel P. (2009), Kto okiełzna święte krowy?, „Rzeczpospolita” z 13 sierpnia.
 • Glapiak E. (2009), Świętym krowom budżetu podwyżki się należą. Pensje urzędników mimo kłopotów budżetu rosną jak na drożdżach. W firmach o połowę mniej, „Rzeczpospolita” z 13 sierp­nia.
 • GUS (2003a), Rocznik Statysty­czny 2003, Warszawa.
 • GUS (2003b), Struk­tura wyna­grodzeń wg zawodów w październiku 2002 r., Warszawa.
 • GUS (2007), Rocznik Statysty­czny 2007, Warszawa.
 • GUS (2015a), Rocznik Statysty­czny 2015, Warszawa.
 • GUS (20015b), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 • Ogólnopol­skie badanie wyna­grodzeń, [online], www.wynagrodzenia.pl/moja-placa [dostęp 8.08.2016].
 • Płace w Polsce i świecie 2006–2012 (2013), GBPiZS, Warszawa.
 • Prace nad pro­jek­tem strate­gii ZZL w S.C. (2013), załącznik nr 2 – diag­noza ZZL w S.C., www.dsc.kprm.gov.pl, [dostęp 13.08.2016].
 • „Społeczny wiz­erunek służby cywilnej”. Raport pod­sumowu­jący w ramach pro­jektu Strate­gia Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w Służ­bie Cywilnej (2011), „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 1.
 • Stokłosa M. (2013), Prześwi­et­lamy zarobki urzęd­ników, „Gazeta Krakowska” z 29 listopada.
 • Wyna­grodzenia osób ze stop­niem dok­tora w 2014 r. (2014), [online], www.wynagrodzenia.pl/artykuly [dostęp 10.07.2016].
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w Służ­bie Cywilnej w 2002 r. (2002), www.dsc.kprm.gov.pl, [dostęp 13.08.2016].
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w pol­skiej admin­is­tracji pub­licznej. Fakty i mity (2013), mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne IPiSS, Warszawa.
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w Służ­bie Cywilnej w 2014 r. (2014), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 13.08.2016].
 • Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w służ­bie cywilnej w 2015 r. (2016), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 13.08.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-93f6f638-ec7a-4354-9fe9-cfdb70175957
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.