Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 6(173) | 93–114
Tytuł artykułu

Prezydenckie prawo łaski w ukraińskim systemie prawa – zakres i wykonywanie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Presidential prerogative of pardon in the Ukrainian legal system – scope and execution
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to define the boundaries of the prerogative of pardon in the Ukrainian legal system in terms of the objective and subjective aspects from the constitutional point of view and the decree of the President of Ukraine on the application of the prerogative of pardon. This decree significantly restricts the decision-making freedom of the head of state in making decisions on the application of the prerogative of pardon, which raises doubts as to the compliance of the adopted solution with the fundamental law. The article compares the constitutional approach to the prerogative of pardon with the solutions adopted in the decree in order to answer the question whether they are consistent with the essence and nature of the presidential prerogative of pardon under the constitution.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93–114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Polska Pedagogical University of Krakow, Institute of Law and Economics, Poland sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie kkklak@interia.pl, https://orcid.org/0000-0001-6135-7677
Bibliografia
 • Dekret z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr 223/2015 o przepisach dotyczących zastosowania prawa łaski, <https://www.president.gov.ua/documents/2232015-18869#:~>.
 • Dekret z dnia 14 maja 2016 r., nr 211/2016 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211/2016#Text>.
 • Dekret z dnia 1 sierpnia 2019 r., nr 615/2019, <https://www.president.gov.ua/documents/6152019-29177>.
 • Dekret z dnia 20 sierpnia 2021 r., nr 373/2021, <https://www.president.gov.ua/documents/3732021-39737>.
 • Konstytucja Ukrainy, tłum. E. Toczek, tłum. zmian A. Kubik, J. Turłukowski, weryfikacja naukowa W. Staśkiewicz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2018, <https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Ukraina_pol_2022.pdf>.
 • Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 roku, wstęp i tłum. E. Toczek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Baluk W., Ukraina, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, pod red. W. Baluka i A. Czajowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Cieślak W., Fedusio M., Zarys ukraińskiego prawa karnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, UMCS, Lublin 2003.
 • Florczak-Wątor M., Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2/3.
 • Kaczmarczyk-Kłak K., Prawo łaski i amnestia na Ukrainie po nowelizacjach z lat 2014–2016, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 96.
 • Kaczmarczyk-Kłak K., Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym. Dawniej i współcześnie, Mitel, Rzeszów 2013.
 • Komentar do Konstytucij Ukrajiny, red. M.T. Krawczuk, Kyjiw 1998.
 • Litwin K., Rachtan Ł., Ukraińskie kary w prawie karnym w przekładzie na język polski, „Comparative Legilinguistics” 2012, vol. 9.
 • Ludwikowski R.R., Prawo konstytucyjne porównawcze, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2000.
 • Michalski T., Kuczabski A., Uwarunkowania procesu transformacji na Ukrainie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2014, nr 17.
 • Mojak R., Republika Ukrainy, [w:] Ustroje państw współczesnych, pod red. E. Gdulewicz, t. 2 UMCS, Lublin 2005.
 • Olechno A., Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy (1996–2005), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Olechno A., Pozycja Prezydenta Ukrainy w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa, Instytut De Republica, Warszawa 2022, <https://iderepublica.pl/nauka/opinie-i-analizy/pozycja-prezydenta-ukrainy-w-dziedzinie-ochrony-bezpieczenstwa-panstwa/>.
 • Olechno A., Pozycja ustrojowa urzędu prezydenta w ukraińskim systemie normatywnym, [w:] Czas EuroMajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2014.
 • Olechno A., Przemiany konstytucyjne na Ukrainie, referat wygłoszony podczas 54. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Augustowie (10–12 maja 2012 r.), maszynopis.
 • Olechno A., Ukraina, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Temida 2, Białystok 2012.
 • Olechno A., Źródła demokratycznych zasad Konstytucji Ukrainy, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, z. 24, nr 4.
 • Pietnoszka P., Proces konstytucyjny na Ukrainie w latach 2014–2016, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2017, nr 2.
 • Pytlik B., Prezydent Ukrainy, [w:] Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Stec A., Instytucja prezydenta w ukraińskich rozwiązaniach ustrojowych, [w:] Parlament. Prezydent. Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 • Szkołyk A., Zmiany w sferze władzy wykonawczej na Ukrainie, [w:] O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl 2006.
 • Wiszka E., Systemy polityczne Ukrainy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • Zajec A.P., Nowa konstytucja Ukrainy, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6.
 • Zieliński E., Rada Najwyższa. Parlament Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-8f48efb2-7402-4679-91e7-70c2aea82030
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.