Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 4(82) | 96-108
Tytuł artykułu

Dyplomacja bez dyplomatów. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Diplomacy Without Diplomats. Polish-Croatian Regional Partnerships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Regiony podejmują aktywność międzynarodową określaną jako paradyplomacja. Jest ona podobna do dyplomacji państwa, podlega jego prawu oraz polityce, korzysta z podobnych narzędzi, np. protokołu dyplomatycznego, choć nie jest realizowana przez profesjonalnych dyplomatów. Paradyplomację regionów należy analizować jako źródło nowych stosunków międzynarodowych, a regiony postrzegać jako nowych uczestników życia międzynarodowego. W artykule przedstawiono paradyplomację polskich samorządów szczebla wojewódzkiego i regionów (żupanii) Chorwacji, a w charakterze studium przypadku współpracę województwa warmińsko-mazurskiego z żupanią splicko-dalmatyńską.
EN
Regions can get involved in international-relations activity defined as paradiplomacy. It is similar to state diplomacy as it is subject to its law and policy and uses similar tools such as diplomatic protocol, but is not pursued by professional diplomats. Regional paradiplomacy needs to be analysed as a source of new international relationships. Consequently, regions should be perceived as new actors in international relations. The article focuses on the paradiplomacy of Polish regions (voivodships, or województwa) and Croatian counties (Hrvatske županije). The case study discusses the cooperation between the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and the Split-Dalmatia County.
Twórcy
Bibliografia
 • Aldecoa F., Keating M. (red.), 1999, Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments, London – New York: Routledge.
 • Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego PWN (t. 2), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cornago N., 1991, „Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international security: Dimensions of conflict and co-operation”, Regional & Federal Studies, t. 9, nr 1, s. 40–57.
 • Cornago N., 2000, Exploring the Global Dimension of Paradiplomacy. Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in International Affairs, Workshop on Constituent Units in International Affairs, Hannover Germany, http://www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-
 • int-cornago.pdf (dostęp: 10.12.2019).
 • Cornago N., 2010, „On the normalization of sub-state diplomacy”, The Hague Journal of Diplomacy, t. 5, nr 1–2, s. 11–36.
 • Czapiewski T., 2011, „Modern approach to paradiplomacy. Conceptualizing the external activities of regions”, Reality of Politics, nr 2, s. 18–31.
 • Dickson F., 2014, „The internationalisation of regions: Paradiplomacy or multi-level governance?”, Geography Compass, t. 8, nr 10, s. 689–700.
 • Duchacek I.D., 1984, „The international dimension of subnational self-government”, Publius. The Journal of Federalism, t. 14, nr 4, s. 5–31.
 • Duchacek I.D., 1988, „Multicommunal and bicommunal polities and their international relations”, w: I.D. Duchacek, D. Latouche, G. Stevenson (red.), Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments, New York: Greenwood Press, s. 3–28.
 • Duchacek I.D., 1990, „Perforated sovereignties: Towards a typology of new actors in international relations”, w: H.J. Michelmann, P. Soldatos (red.), Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units, New York: Oxford University Press, s. 1–33.
 • Dumała H., 2013, „Współpraca zdecentralizowana – forma paradyplomacji i instrument polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju”, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 445–458.
 • Feldman E.J., Feldman L.G., 1984, „The impact of federalism on the organization of Canadian foreign policy”, Publius. The Journal of Federalism, t. 14, nr 4, s. 33–59.
 • Fry E.H., 1998, The Expanding Role of State and Local Governments in U.S. Foreign Affairs, New York: Council on Foreign Relations Press.
 • Fry E.H., 2004, The Expanding Role of Subnational Governments in the Governance of North America, IRPP Working Paper Series No. 2004-09d.
 • Fry E.H., Radebaugh L., Soldatos P. (red.), 1989, The New International Cities Era: The Global Activities of North American Municipal Governments, Provo Utah: Brigham Young University.
 • Hocking B., 1999, „Catalytic diplomacy: Beyond newness and decline”, w: J. Melissen (red.), Innovation in Diplomatic Practice, London: Macmillan, s. 21–42.
 • Hooghe L., Marks G., 2001, Multi-level Governance and European Integration, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
 • Jarosławska A., 2018, „Inicjatywa Trójmorza”, Moja firma. Generator rekomendacji, nr 6, s. 30–35.
 • Keating M., 1999, „Regions and international affairs: Motives, opportunities and strategies”, Regional and Federal Studies, t. 9, nr 1, s. 1–16.
 • Kincaid J., 1984, „The American governors in international affairs”, Publius. The Journal of Federalism, t. 14, nr 4, s. 95–114.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232.
 • Kowal P., Orzelska-Stączek A., 2019, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kuznetsov A.S., 2015, Theory and Practice of Paradiplomacy. Subnational Governments in International Affairs, London – New York: Routledge.
 • Lecours A., 2002, „Paradiplomacy: Reflections on the foreign policy and international relations of regions”, International Negotiation, t. 7, nr 1, s. 91–114.
 • Lecours A., 2008, Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World, Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
 • Lecours A., 2010, „Canadian federalism and foreign relations: Quebec and Alberta”, w: F. Requejo (red.), Foreign Policy of Constituents Units at the Beginning of the 21st Century, Barcelona: Institut d’Estudis Autonȯmics, s. 29–42.
 • List intencyjny. Województwo Warmińsko-Mazurskie (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Jacka Protasa – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Żupania Splicko-Dalmatyńska (Republika Chorwacji) reprezentowana przez Ante Sanadera – Żupana Splicko-Dalmatyńskiego, Ryn 12 sierpnia 2011 r.
 • Łuszczuk M., 2013, „Zastosowanie pojęcia »paradyplomacja« w świetle ewolucji badań dyplomacji niesuwerennej”, w: B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Lublin: UMCS, s. 121–135.
 • McMillan S.L., 2008, „Subnational foreign policy actors: How and why governors participate in U.S. foreign policy”, Foreign Policy Analysis, t. 4, nr 3, s. 227–254.
 • Modrzyńska J., 2015, „Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym”, Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 58–68.
 • Modzelewski W.T., 2016, Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej, Olsztyn: INP UWM.
 • Modzelewski W.T., 2017, „Russian direction in the paradiplomacy of Polish local governments”, Nowa Polityka Wschodnia, nr 1, s. 109–120.
 • Modzelewski W.T., 2018, „Polsko-niemieckie partnerstwa samorządowe”, w: K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek (red.), Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka – historia – nauka, Seria „Studia Politologiczne”, t. V, Olsztyn: INP UWM, s. 125–134.
 • Modzelewski W.T., 2019, „Dylematy w określaniu aktywności zagranicznej samorządów terytorialnych – kategoria paradyplomacji”, Samorząd Terytorialny, nr 3, s. 15–29.
 • Mumme S.P., 1984, „Regional power in national diplomacy: The U.S. Section of the International Boundary and Water Commission”, Publius. The Journal of Federalism, t. 14, nr 4, s. 115–135.
 • Neves M.S., 2010, „Paradiplomacy, knowledge regions and the consolidation of soft power”, JANUS.NET e-journal of International Relations, nr 1, https://observare.ual.pt/janus.net/images/stories/PDF/vol1/english/en_vol1_n1_art2.pdf (dostęp: 6.10.2019).
 • Nye J.S., 2008, „Public diplomacy and soft power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, t. 616, s. 94–109.
 • Ociepka B., 2013, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Paquin S., 2004, Paradiplomatie et relations internationales: Théorie des stratégies internationales des régions face à la mondialisation, Brussels: P.I.E. Peter Lang.
 • Priorytety współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego, przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 czerwca 2019 r.
 • Raś M., 2016, „Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym”, Stosunki Międzynarodowe, nr 3, s. 191–214.
 • Schiavon J.A., 2018, Comparative Paradiplomacy, Series: Federalism Studies, London: Taylor & Francis eBooks.
 • Sienkiewicz M., 2016, „Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r.”, Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1, s. 139–151.
 • Skawiński F., 2008, Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej, Warszawa: PISM.
 • Skorupska A., 2015, Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa: PISM.
 • Soldatos P., 1990, „An explanatory framework for the study of federated states as foreign-policy actors”, w: H.J. Michelmann, P. Soldatos (red.), Federalism and International Relations. The Role of Subnational Units, New York: Oxford University Press, s. 34–53.
 • Soldatos P., 1993, „Cascading subnational paradiplomacy in an interdependent and transnational world”, w: D. Brown, E. Fry (red.), States and Provinces in the International Political Economy, Berkeley: Institute of Governmental Studies, s. 45–64.
 • Stubbs P., 2003, „International non-state actors and social development policy”, Global Social Policy, t. 3, nr 3, s. 319–348.
 • Tavares R., 2016, Paradiplomacy. Cities and States as Global Players, Oxford: Oxford University Press.
 • Tomaszewski K., 2006, „»Dyplomacja« regionów – nowy instrument promowania interesów wspólnot terytorialnych w Europie”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 6, s. 73–97.
 • Toszek B., 2010, „Paradyplomacja regionalna w obszarze południowego Bałtyku na przykładzie stosunków transgranicznych Województwa Zachodniopomorskiego”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, s. 37–55.
 • Ukielski P., 2018, „Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej”, Studia Europejskie, nr 2, s. 45–58.
 • Umowa o współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Żupanią Splicko-Dalmatyńską. Województwo Warmińsko-Mazurskie (Rzeczpospolita Polska) reprezentowane przez Jacka Protasa – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Żupania Splicko-Dalmatyńska (Republika Chorwacji) reprezentowana przez Ante Sanadera – Żupana Splicko-Dalmatyńskiego, Solin 6 sierpnia 2012 r.
 • Wolf Ch. Jr, Rosen B., 2004, Public Diplomacy. How to Think About and Improve It, Rand Corporation.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-8d70f420-912a-413c-a734-78c222a86088
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.