Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 4(505) | 8-14
Tytuł artykułu

NIEDOCENIANA MŁODOŚĆ? MŁODZI DOROŚLI NA RYNKU PRACY

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
YOUTH UNDERVALUED OR DISCRIMINATED? YOUNG ADULTS IN THE LABOR MARKET
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The level of education, competences and age are important factors which differ situation of employees. Data from representative survey “Study of Human Capital in Poland” (polish abbreviation BKL) were used to examine differ­ences in the level of competence of Polish workers in groups divided by age (young adults and adults) and by level of education (with and without higher education). Differences in salary levels were also analyzed. The results reveal that significant differences in the level of competence only partially reflect in similar difference in income, leading to a thesis that employers at least undervalue younger employees.
PL
Wykształcenie, kompetencje i wiek stanowią istotne cechy różnicujące sytuację pracowników. Wykorzystując dane reprezentatywnego badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”, poddano analizie zróżnicowanie poziomu kompetencji polskich pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), porównując ich sytuację w podziale na dwie podgrupy wiekowe (młodzi dorośli”, tj. osoby w wieku 25–34 lata, oraz starsze) i dwie podgrupy ze względu na poziom wykształcenia (z wykształceniem wyższym i bez niego). Obok kompetencji analizowano także poziom wynagrodzeń. Wyniki ujawniają, że istotne różnice poziomu kompetencji tylko częściowo przekładają się na analogiczne różnice w zarobkach, co prowadzi do tezy co najmniej o niedocenianiu młodszych pracowników przez pracodawców.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
8-14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Baran M., Kłos M. (2014), Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek”, nr 5, s. 923–929.
 • Batorski D. (2013), Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, „Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport”. [Special issue], „Contemporary Economics”, nr 7, s. 328–352.
 • Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroczona dorosłość – fakt czy artefakt? „Nauka”, nr 4, s. 67–107.
 • Buttler D. (2014), Niedopasowania kompetencyjne i kwallifkacje absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 2(32), s. 127–141.
 • Cypryańska M., Bedyńska S. (2007) Porównywanie dwóch grup: testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki, w: S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
 • Dobrołowicz M. (2014), Czy sytuacja polskiego pokolenia Y na rynku pracy jest anomijna?, w: P. Długosz, H. Kotarski, W. Jedynak (red.), Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Doraczyńska N. (2012), Generacje X, Y, C, „Personel i Zarządzanie”, nr 12, s. 58–62.
 • Drela K. (2012), Dyskryminacja na polskim rynku pracy – aspekt młodzieży, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek”, nr 1, s. 103–113.
 • Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządza­nia zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1, s. 25–39.
 • Gwarek A., Samitowska W., Smoguła M. (2014), Zderzenie pokoleń a rynek pracy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 840, s. 127–142.
 • Jakimiuk B. (2012), Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia, w: B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Difin, Warszawa.
 • Jelonek M. (2014), Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy, „Rocznik Lubuski”, tom 40, cz. 2A, s. 191–208.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. (2013), Popytowe i podażowe determinanty aktywizacji zawodowej osób młodych, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 3, vol. 1, s. 93–104.
 • Klimaszewska J., Stanilewicz-Wojcik E. (2012), Młodość czy doświadczenie – dylematy pracodawców w procesie rekrutacji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, cz. 3, s. 548–554.
 • Kmiotek K., Piotrowska N. (2013), Absolwent jako potencjalny pracownik – korzyści i zagrożenia wiążące się z zatrudnianiem pokolenia Y, „Modern Management Review”, vol. VIII, 20(4), s. 107–115.
 • Kozek W. (2014), Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Krajewska-Smardz A. (2012), Marka uczelni a pozycja jej absolwentów na rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 44, s. 43–54.
 • Marianowska A. (2013), Pomiędzy adolescencją dorosłością – koncepcja emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 9–104.
 • Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 1(14), s. 89–97.
 • Solarczyk-Szwec H. (2013), O niektórych przyczynach (nie)dopasowania kompetencyjnego młodych dorosłych na rynku pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 2(81), s. 123–132.
 • Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, s. 25–39.
 • Striker M. (2011), Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 223, s. 30–37.
 • Strzebońska A., Dobrzyńska M. (2011), Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego, w: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, PARP, Warszawa.
 • Suwa M. (2014), Pokolenie Y na polskim rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku, (2012), GUS, Warszawa.
 • Turska E. (2010), Kompetencje kariery ludzi młodych a oczekiwania współczesnych organizacji, w: B. Kożusznik (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Wieteska M. (2014), Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 4, s. 368–377.
 • Wood R., Payne T. (2006), Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-8ad8f187-fd08-47c6-977b-a355c688530d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.