Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 4(82) | 60-75
Tytuł artykułu

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w regulacjach prawnych miast na prawach powiatu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Civic Resolution Initiative in Legal Regulations of Cities with County Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ustawa z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130) zobligowała wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz uregulowania w uchwale organu stanowiącego podstawowych procedur związanych z przygotowywaniem i składaniem wniosków. W artykule przedmiotem analizy są działania implementacyjne podjęte w miastach na prawach powiatu. Wskazano w nim, że przed wejściem w życie ustawy 55 miast z 66 wprowadziło już tę instytucję i w ich przypadku ustawa doprowadziła do ujednolicenia procedur. Ponadto stwierdzono, że część miast nie dokonała implementacji przed rozpoczęciem VIII kadencji samorządu, a w kilku wystąpiły problemy z implementacją, skutkujące brakiem możliwości wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli. Artykuł przedstawia stan prawny na dzień 31 grudnia 2019 roku.
EN
The Act of 11 January 2018 amending certain acts in order to increase participation of citizens in the process of selecting, functioning and controlling certain public bodies (Journal of Laws 2018, item 130) obliged all local government units to establish a citizens’ resolution initiative and to regulate the basic procedures related to the preparation and submission of applications by a resolution of their law-making body. The article analyses the implementation activities undertaken in cities with county rights. It indicates that before the entry into force of the Act, 55 cities out of 66 had already implemented such an arrangement, and, in their case, the Act helped unify the procedures. The article also points out that some cities did not implement these regulations before the beginning of the 8th term of office of local governments, and in several cases there were problems with the implementation, which prevented citizens from exercising their resolution initiative. The article presents the legal status as of 31 December 2019.
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Współczesnych Systemów Politycznych, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, dominik.sieklucki@uj.edu.pl
Bibliografia
 • Augustyniak M., 2014, „Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego – wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda”, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bardach E., 1997, The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes a Law, Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Buliński L., 2018, Budżet obywatelski w obszarze inicjatyw obywatelskich (ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latach 2014–2018), Toruń: Adam Marszałek.
 • Bułajewski S., 2012, „Rada gminy jako organ stanowiący”, w: M. Chmaj (red.), Statut prawny rady gminy, Warszawa: Difin.
 • Dolnicki B. (red.), 2018, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Elmore R.F., 1980, „Backward mapping: Implementation research and policy decisions”, Political Science Quarterly, t. 94, nr 4, s. 601–616.
 • Hermeliński W., Tokaj B., Godzwon A., Adamiec A., 2018, Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Hjern B., Porter D.O., 1981, „Implementation structures: a new unit of administrative analysis”, Organization Studies, t. 2, nr 3, s. 211–227.
 • Hupe P., Hill M., Nangia M., 2014, „Studying implementation beyond deficit analysis: The top-down view reconsidered”, Public Policy and Administration, t. 29, nr 2, s. 145–163.
 • Kraszewski D., Zielińska E., 2019, Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014–2017. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Lowndes V., 2006, „Instytucjonalizm”, w: G. Stoker, D. Marsh (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 89–108.
 • Lynn N.M., Wildavsky A. (red.), 1990, Public Administration: The State of the Art, Chatham: Chatham House.
 • Matland R.E., 1995, „Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation”, Journal of Public Administration Research and Theory, t. 5, nr 2, s. 145–174.
 • PKW Bytom, Wybory 2018, Miasto Bytom, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/246200#general_committee_stat (dostęp: 21.01.2020).
 • PKW Warszawa, Wybory 2018, Miasto Warszawa, https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/146501#geo_committee_stat (dostęp: 21.01.2020).
 • Popławski M., 2018, Budżet obywatelski w Polsce. Model i lokalne rozwiązania, Toruń: Adam Marszałek.
 • Pressman J.L., Wildavsky A., 1984, Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It’s Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Symphatetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes, Los Angeles – London: University of California Press, Berkeley.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908.
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr KN-I.4131.1.252.2019.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2019 roku.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.858.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.613.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 23 listopada 2018 roku.
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr P-1.4131.252.2018.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 października 2018.
 • Sabatier P., 1986, „Top-down and bottom-up models of policy implementation: a critical and suggested synthesis”, Journal of Public Policy, t. 6, nr 1, s. 21–48.
 • Szewc A., Szewc T., 1999, Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa: Difin.
 • Terpstra J., Havinga T., 2001, „Implementation between tradition and management: structuration and styles of implementation”, Law & Policy, t. 23, nr 1, s. 95–116.
 • Uchwała Nr XLVII/688/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. Statut Miasta Koszalina, https://bip.koszalin.pl/?p=document&action=save&id=91245&bar_id=24361 (dostęp: 21.01.2020).
 • Uchwała nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, https://www.bip.koszalin.pl/?p=document&action=save&id=92905&bar_id=24805 (dostęp: 21.01.2020).
 • Uchwała nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xii-165-viii-2019-zdnia-2019-05-28,79178/ (dostęp: 21.01.2020).
 • Uchwała Nr 271.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 26.11.2019, poz. SLA 2019.7855.
 • Uchwała Nr LVI/449/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Miasta Świętochłowice, http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/6505/akt.pdf (dostęp: 21.01.2020).
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. 2018 poz. 130.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985.
 • Zawicki M., 2016, Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Ziółkowski D., 2018, „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji społecznej”, Zeszyt Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 8, s. 331–344.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-8105dc5c-0403-465b-89c4-74db53b3e1c7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.