Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 6(173) | 69–92
Tytuł artykułu

Warianty monistycznej egzekutywy w strukturze prezydenckiego systemu rządów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Variants of a unitary executive branch within the presidential system of government
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The paper deals with different variants of the presidential model, with a particular emphasis on the possibility of including the post of prime minister. The author argues that presidentialism should be defined by taking into account abstracted general constructions that can be duplicated and easily identified outside the United States of America. Such a research perspective allows for the analysis of structures that exist in countries that adopt the most important assumptions of the presidential system but modify it in various ways. One of such potential modification is the existence of the post of prime minister, as well as some other elements of parliamentarianism. The author examines the features of presidentialism on the example of six selected countries (Argentina, Brazil, Cyprus, Kenya, South Korea and the Ivory Coast). Three of them have the posts of prime ministers, while the other three are closer in this respect to the model known from the United States of America.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69–92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polska Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies, Poland lukasz.jakubiak@uj.edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-6219-8161
Bibliografia
 • Constitución Nacional, <https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php>.
 • Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
 • The Constitution of Kenya, 2010, <http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=398>.
 • Constitution of the Federative Republic of Brazil, <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/brazil_federal_constitution.pdf>.
 • Constitution of the Republic of Cyprus, <http://www.law.gov.cy/law/law.nsf/1D2CDD154DCF33C9C225878E0030BA5E/$file/The%20Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Cyprus.pdf>.
 • Constitution of the Republic of Korea, <https://korea.assembly.go.kr:447/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035>.
 • Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?, <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>.
 • Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii, wstęp K. Wojtyczek, tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • Konstytucja Kenii, wstęp i tłum. B. Popławski, P. Zakrzewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
 • Konstytucja Republiki Cypryjskiej, wstęp P. Osiewicz, tłum. L. Akritidis, P. Akritidis, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 • Konstytucja Republiki Korei, przekł. z jęz. koreań. A. Diniejko, wprow. i konsult. merytoryczna M.M. Wiszowaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 • Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, <https://www.presidence.ci/wp-content/uploads/2018/07/CONSTITUTION.pdf>.
 • National Constitution, <https://www.congreso.gob.ar/nationalConstitution.php>.
 • Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Asaba Y., Presidentialism in Korea. A Strong President and a Weak Government, [w:] Presidents, Assemblies and Policy-Making in Asia, red. Y. Kasuya, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York 2013, <https://doi.org/10.1057/9781137315083>.
 • Badet G., Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Friedrich Ebert Stiftung, Cotonou 2013, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/10116.pdf>.
 • Bożyk S., System konstytucyjny Argentyny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Cheibub J.A., Presidents, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2007.
 • Danho Nandjui P., La prééminence constitutionnelle du président de la République en Côte d’Ivoire, L’Harmattan, Paris–Budapest–Torino 2004.
 • Elgie R., ‘Difficult’ cases – Argentina, <http://www.semipresidentialism.com/difficult-cases-argentina/>.
 • Elgie R., Semi-Presidentialism. Sub-Types and Democratic Performance, Oxford University Press, Oxford–New York 2011.
 • Elgie R., Why South Korea Is Not Semi-Presidential, <http://www.semipresidentialism.com/why-south-korea-is-not-semi-presidential/>.
 • Florczak-Wątor M., Mikuli P., Systemy konstytucyjne Cypru i Malty, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Galster J.K., System organów państwowych, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
 • Jakubiak Ł., Elementy prezydencjalizmu w systemie ustrojowym Francji okresu V Republiki, „Politeja” 2020, nr 64.
 • Jakubiak Ł., Recepcja francuskich wzorców ustrojowych w konstytucjach państw Afryki frankofońskiej, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 • Jamróz A., Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Temida 2, Białystok 1993.
 • Lauvaux Ph., Le Divellec A., Les grandes démocraties contemporaines, Presses Universitaires de France, Paris 2015.
 • Linz J.J., Wady systemu prezydenckiego, [w:] Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak, przeł. P. Rymarczyk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
 • Mezey M.L., Presidentialism. Power in Comparative Perspective, Lynne Rienner Publishers, Boulder–London 2013.
 • Michalak A., Sulkowski J., System konstytucyjny Korei Południowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 • Nyadera I.N., Agwanda B., Maulani N., Evolution of Kenya’s Political System and Challenges to Democracy, [w:] Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, red. A. Farazmand, Springer, Cham 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3997-1>.
 • Olechno A., Brazylia, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Temida 2, Białystok 2012.
 • Pactet P., Mélin-Soucramanien F., Droit constitutionnel, Éditions Dalloz, Paris 2007.
 • Poguntke Th., Webb P., The Presidentialization of Politics in Democratic societies. A Framework for Analysis, [w:] The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies, red. Th. Poguntke, P. Webb, Oxford University Press, Oxford–New York 2005.
 • Pułło A., System prezydencki, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 • Rockman B.A., The Performance of Presidents and Prime Ministers and of Presidential and Parliamentary Systems, [w:] Presidential Institutions and Democratic Politics. Comparing Regional and National Contexts, red. K. von Mettenheim, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 1997.
 • Rose-Ackerman S., Desierto D.A., Volosin N., Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines, „Berkeley Journal of International Law” 2011, vol. 29, is. 1.
 • Sartori G., Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, New York University Press, New York 1997.
 • Shugart M.S., Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns, „French Politics” 2005, nr 3.
 • Szymanek J., Modernizacja i akomodacja konstytucyjnych systemów rządów we współczesnych systemach politycznych, „Politeja” 2007, nr 7.
 • Wiszowaty M.M., Wprowadzenie, [w:] Konstytucja Republiki Korei, przekł. z jęz. koreań. A. Diniejko, wprow. i konsult. merytoryczna M.M. Wiszowaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 • Wojtyczek K., Wstęp, [w:] Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii, wstęp K. Wojtyczek, tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-7ca8c713-da4f-4f20-a428-7807712b4228
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.