Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 4(171) | 75–99
Tytuł artykułu

Partycypacja sejmowej opozycji w wypełnianiu funkcji kreacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Participation of the Sejm opposition in filling of the creative function
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
One way of defining the functions of the parliamentary opposition is to connect them with the functions of the organ in which parliamentary opposition carries out its activities. An analysis of the participation of the opposition in filling of functions on the example of the Polish parliament has already been made, but the research has focused only on the constitutional functions of the Sejm, i.e. the legislative and control functions. For this reason, the aim of this article is to analyse the participation of the opposition in filling of the third, no less important function, which is the creative function. Addressing this issue also stems from the fact that many institutional changes have been introduced in recent years, creating new state organs and changing – in the case of some – the rules of their appointment. In view of the above, the author’s intention was to answer the question whether the status of the opposition had changed as a result of the reforms carried out. Because the lower house of the parliament plays a dominant role in this sphere, the study focuses on the analysis of the participation of the opposition appearing in the Sejm.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75–99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Krzysztof Matuszek Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska Pedagogical University of Krakow, Faculty of Social Science, Poland kmatuszek1990@wp.pl, https://orcid.org/0000-0003-2325-0304
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Strona internetowa Sejmu RP, <http://www.sejm.gov.pl>, „Głosowanie nad wyborem sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionych przez komisję na liście w druku nr 2322” (głosowanie nr 82, 59. posiedzenie Sejmu VIII kadencji, 6 marca 2018 r.).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. M.P. z 2019 r. poz. 1028, ze zm.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa, M.P. z 2012 r. poz.11.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu, M.P. poz. 1156.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Prokuratury, M.P. poz. 1199–1200 i 1202–1203.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa, M.P. poz. 1201 i 1208–1210.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, M.P. poz. 531–537.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, M.P. poz. 593.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, M.P. poz. 276.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu, M.P. poz. 1137.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa, M.P. poz. 1136.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej, M.P. z 2020 r. poz. 12.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, M.P. poz. 653–655.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2122.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 627.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 805.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1200.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2027.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 177.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 141.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 576.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 269.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Dz.U. poz. 929, ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1422.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267, ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2219.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt K 34/15, OTK ZU nr 11/A/2015, poz. 185.
 • Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
 • Bożyk S., Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Bożyk S., Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Temida 2, Białystok 2006.
 • Complak K., Opozycja parlamentarna w obowiązującej i w przyszłej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 2(10).
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Ionescu G., Madariaga de I., Opposition. Past and Present of a Political Institution, C.A. Watts, London 1968.
 • Izdebski H., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 186, 187, Difin, Warszawa 2020.
 • Krawczyk T., Opozycja polityczna w państwach demokratycznych, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
 • Machelski Z., Opozycja polityczna jako mechanizm kontroli społecznej i potencjalnej zmiany władzy w systemie demokratycznym, „Studia Polityczne” 1999, nr 9.
 • Machelski Z., Ustrojowe znaczenie opozycji parlamentarnej, „Państwo i Prawo” 1997, nr 2.
 • Pastuszko G., Funkcja kontrolna opozycji parlamentarnej w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane, „Studia Iuridica Lublinensia” 2008, nr 11.
 • Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Porta della D., Introduzione alla scienza politica, il Mulino, Bologna 2002.
 • Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, C.H.Beck, Warszawa 2014.
 • Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Winczorek P., Konstytucyjny system organów państwowych, Liber, Warszawa 2012.
 • Zubik M., Artykuł 26, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018.
 • Zubik M., Artykuł 30, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018.
 • Zubik M., Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, C.H.Beck, Warszawa 2020.
 • Zwierzchowski E., Opozycja parlamentarna, [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-7937763f-6deb-459a-b790-853b2192645c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.