Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 6(173) | 45–67
Tytuł artykułu

Konstytucyjna zasada równości w kontekście przepisów abolicyjnych w ustawie Polski Ład

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The constitutional principle of equality in the context of the abolition provisions in the act on the so-called Polish Deal
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The article was devoted to the institution of transitional lump-sum income tax introduced by the act on the so-called Polish Deal (Polski Ład). As demonstrated, it actually meets the criteria of tax amnesty and at the same time raises serious doubts as to its compliance with the constitutional principles of equality (Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland) and universality of taxation (Article 84 of the Constitution of the Republic of Poland). The publication presents the tax amnesty institution itself, its essence and historical outline as well as the normative construction of transitional lump-sum income tax. The compliance of the provisions normalising the institution of the transitional lump-sum income tax was also analysed along with the indicated provisions of the fundamental law.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45–67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Kamila Doktór-Bindas Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Polska John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, Poland kamdok@kul.lublin.pl, https://orcid.org/0000-0002-8606-742X
 • Dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. UO Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska University of Opole, Faculty of Law and Administration, Poland michalina.duda-hyz@uni.opole.pl, https://orcid.org/0000-0001-7058-3481
Bibliografia
 • Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o podatkach bezpośrednich, opłatach skarbowych oraz podatku od spadków i darowizn, Dz.Pr.P.P. nr 14, poz. 191.
 • Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii, Dz.U. nr 48, poz. 172.
 • Dekret z dnia 20 lipca 1964 r. o amnestii, Dz.U. nr 27, poz. 174.
 • Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii, Dz.U. nr 24, poz. 102.
 • Orzeczenie TK z dnia 2 marca 1993 r., sygn. akt K 9/92, OTK 1993/1/6.
 • Orzeczenie TK z dnia 12 grudnia 1994 r., sygn. akt K 3/94, OTK/1994 r., cz. II, poz. 42.
 • Orzeczenie TK z dnia 12 stycznia 1995 r., sygn. akt K 12/94, OTK 1995/1/2.
 • Orzeczenie TK z dnia 23 października 1995 r., sygn. akt K 4/95, OTK 1995/2/11.
 • Orzeczenie TK z dnia 28 listopada 1995 r., sygn. akt K 17/95, OTK 2/1995, poz. 37.
 • Orzeczenie TK z dnia 29 maja 1996 r., sygn. akt K 22/95, OTK 1996/3/21.
 • Orzeczenie TK z dnia 3 września 1996 r., sygn. akt K 10/96, OTK 1996/4/33.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, [Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy] o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy – Kodeks karny skarbowy, druk nr 847, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/4D4FCFEA881A54B0C1256C2500335AE6/$file/847.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, [Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy] o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektem aktu wykonawczego, druk sejmowy nr 550, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/4C147C8AC2C77002C12574570031AF1C/$file/550.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IX kadencja, [Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy] o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1532, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8566521AD17EECEC125874A006F1417/%24File/1532.pdf>.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o państwowych podatkach i opłatach stemplowych, obowiązujących na terenie b. Dzielnicy Pruskiej, Dz.U. nr 98, poz. 517.
 • Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii, Dz.U. nr 20, poz. 78.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o amnestii, Dz.U. nr 46, poz. 309.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii, Dz.U. nr 11, poz. 57.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 1969 r. o amnestii, Dz.U. nr 21, poz. 151.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii, Dz.U. nr 27, poz. 159.
 • Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, Dz.U. nr 34, poz. 179.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii, Dz.U. nr 64, poz. 390.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 2021 r. poz. 1993, ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2021 r. poz. 408, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy – Kodeks karny skarbowy.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 143, poz. 894, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2105.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, <http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2186_u.htm>.
 • [Wniosek Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2022 r., K 4/22], <https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%204/22>.
 • [Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, zapis stenograficzny z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 87) w dniu 20 października 2021 r.], <https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,9332,1.html>.
 • [Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych], [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IX kadencja, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis stenograficzny przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (nr 201) z dnia 23 września 2021 r., <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/FA85549B01A06643C1258784003D1CA3/%24File/0170509.pdf>.
 • Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K 21/96, OTK 1997/2/23.
 • Wyrok TK z dnia 5 stycznia 1999 r., sygn. akt K 27/98, OTK ZU 1/1999, poz. 1.
 • Wyrok TK z dnia 23 czerwca 1999 r., sygn. akt K 30/98, OTK ZU 5/1999, poz. 101.
 • Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. akt K 28/98, OTK ZU 7/1999, poz. 156.
 • Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2000 r., sygn. akt K 10/00, OTK ZU 8/2000, poz. 298.
 • Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02, OTK ZU nr 6A/2002, poz. 83.
 • Wyrok TK z dnia 9 maja 2005 r., sygn. akt SK 14/04, OTK ZU nr 5/A/2005.
 • Wyrok TK z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09, OTK-A 2010/2, poz. 15.
 • Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt SK 62/08, OTK ZU 3A/2011, poz. 22.
 • Wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, OTK ZU 6A/2013, poz. 80.
 • Wyrok TK z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, OTK ZU 7A/2014, poz. 79.
 • Abdurrahmani E., Doğan Z., Required Practices for Successful Tax Amnesty: Kosovo Case, „Journal of Economics and Management Sciences” 2019, vol. 2, nr 3.
 • Adams Ch., For Good and Evil. The Impact of Taxes on the Course of Civilisation, Madison Books, Lanham–New York–Oxford 2001.
 • Ahmed S.U., Tax Amnesty Schemes in Bangladesh. Some Observations, „The Cost and Management” 2020, vol. 48, nr 3.
 • Alm J., Beck W., Tax Amnesties and Tax Revenues, „Public Finance Quarterly” 1990, vol. 18, nr 4.
 • Alm J., Martinez-Vazquez J., Wallace S., Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties during the Transition in the Russian Federation, „Economic Analysis & Policy” 2009, vol. 39, no. 2, <https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=econ_facpub>.
 • Baer K., Le Borgne E., Tax Amnesties. Theory, Trend, and Some Alternatives, International Monetary Fund, Washington 2008.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Abolicja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2008, SIP LEX 2008.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Abolicja podatkowa – problemy, wątpliwości, kontrowersje, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 11.
 • Bednarzak J., Amnestia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
 • Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 • Brzeziński B., Abolicja podatkowa, [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 11, Prawo finansowe, red. B. Brzeziński, H. Litwińczuk, Z. Ofiarski, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017.
 • Čebelis J., Pecularities of Lithuanian Tax Amnesty: Efficiency Issues, „Social Transformation in Contemporary Society” 2021, nr 9.
 • Chojna-Duch E., Abolicja podatkowa i deklaracje majątkowe, „Przegląd Podatkowy” 2002, nr 10.
 • Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, [red. B. Brzeziński et al.], Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 • Dębowska-Romanowska T., Znaczenie materialnoprawnych źródeł legitymizacji prawa finansowego, [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Duda M., Obywatelskie nieposłuszeństwo a obowiązek ponoszenia świadczeń publicznych w Konstytucji RP, [w:] W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Działocha K., Komentarz do art. 84 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Etel L., Komentarz do art. 53, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, SIP LEX 2021.
 • Fjeldstad O.H., Jensen S.K., Paulo F.M., Tax Amnesty in Angola: a Fresh Start or a Vicious Circle?, „Angola Brief” 2014, vol. 4, nr 9.
 • Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Zasada zupełności w prawie podatkowym, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.
 • Gerger D.Ç., Tax Amnesties and 2010 Tax Amnesty Evaluation in Turkey, „International Journal of Multidisciplinary Thought” 2012, nr 2.
 • Gergerlioğlu U., The Analysis of Attitudes of Tax Amnesty Non-Beneficiaries and Tax Amnesty Beneficiaries: Evidence from Turkey, „Journal of Life Economics” 2017, nr 4.
 • Gomułowicz A., Sprawiedliwość opodatkowania jako przesłanka prawodawcza i orzecznicza, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 1.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, „ABC”, Warszawa 2001.
 • Gould M., Rablen M.D., Voluntary Disclosure Schemes for Offshore Tax Evasion, „International Tax and Public Finance” 2020, nr 27.
 • Hamid N., Hilmi M., The Influence of Taxpayers’ Tax Liability, Affordability and Morality on Tax Amnesty Program in Malasia, „Labuan e-Journal of Muamalat and Society” 2018, vol. 12.
 • Ibrahim M.A., Myrna R., Kristiadi J.B., A Systematic Literature Review on Tax Amnesty in 9 Asian Countries, „International Journal of Economics and Financial Issues” 2017, vol. 7.
 • Konieczny W., Abolicja podatkowa i deklaracje majątkowe, „Przegląd Podatkowy” 2021, nr 2.
 • Krzywoń A., Abolicja podatkowa. Deklaracje majątkowe – wyrok z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02, [w:] Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
 • Luitel H.S., Is Tax Amnesty a Good Tax Policy? Evidence from State Tax Amnesty Programs in the United States, Lexington Books, Lanham–Boulder–New York–London 2014.
 • Luitel H.S., Tosun M.S., A Reexamination of State Fiscal Health and Amnesty Enactment, „International Tax Public Finance” 2014, nr 21.
 • Łączkowski W., Prawne zasady równości i sprawiedliwości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 2.
 • Mahestyanti P., Juanda B., Anggraeni L., The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach, „Etikonomi” 2018, vol. 17, nr 1.
 • Małajny R.R., Reguła równości wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Marchese C., Tax Amnesty, [w:] Encyclopedia of Law and Economics, red. A. Marciano, G.B. Ramello, Springer, New York 2019.
 • Martin L., Camara A., Best Practices in Tax Amnesty and Asset Reparation Programmes, Anti-Corruption Helpdesk Providing On-Demand Research to Help Fight Corruption, Transparency International, 2017, <https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Best_practices_in_tax_amnesty_and_asset_repatriation_programmes_2017.pdf>.
 • Masiya M., Lessons from Voluntary Compliance Window (VCW): Malawi’s Tax Amnesty Programme, CESifo Working Paper, no. 7584, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/198944/1/cesifo1_wp7584.pdf>.
 • Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Mosey R.J., Cadenas R.A., An International Overview of Tax Amnesty. The Experiences of Different Countries Are Lessons To All?, „Revista de Administracion Tributaria” 1992, nr 11.
 • Nuryati T., Pratama B., Tax Amnesty as a Contribution to the Improvement of Taxpayers’ Compliance, „Advances in Economics, Business and Management Research” 2018, vol. 73.
 • OECD, Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance, August 2015, <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf>.
 • Ogbonna G.N., Jumbo V.I., Tax Amnesty and Economic Development in Nigeria, „Middle European Scientific Bulletin” 2021, vol. 12.
 • Orłowski J., Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 22.
 • Orłowski J., Zasada równości opodatkowania – wybrane zagadnienia teoretyczne, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020.
 • Oyong L., Bambang H., The Effect of Tax Amnesty and Taxpayers Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable, „International Research Journal of Management, IT & Social Sciences” 2018, vol. 5, nr 2.
 • Ożóg I., Abolicja podatkowa i deklaracje majątkowe – charakterystyka instytucji, „Przegląd Podatkowy” 2002, nr 11.
 • Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Płachta M., „Abolicja podatkowa” jako problem legislacyjny (casus ustawy z dnia 26 września 2002 r.), „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 3.
 • Purnomolastu N., Comparison of Tax Amnesty Implementation in Developing Countries, „Jurnal Bisnis Terapan” 2017, vol. 1.
 • Romanov A., Tax Amnesty in Transition Economy: Long-Term Trust or Short-Term Revenues?, „International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences” 2017, vol. 7, nr 1–2.
 • Sabnita N., What is Known about Tax Amnesty? A Scoping Review, „Jurnal Pajak Indonesia” 2019, vol. 3, nr 2.
 • Said E.W., Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia, „Laws” 2017, vol. 6.
 • Saraçoğlu O.F., Çaşkurlu E., Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case, „International Journal of Business and Social Science” 2011, vol. 2.
 • Shevlin T., Thornock J., Williams J.B., An Examination of Firms’ Responses to Tax Forgiveness, „Review of Accounting Studies” 2017, vol. 22, nr 2.
 • Sudarma I.M., Darmayasa I.N., Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty?, „Accounting and Finance Review” 2017, nr 2.
 • Thungo S., Special Voluntary Disclosure Programme – What Do You Need to Know, „Tax Professional” 2017, nr 30.
 • Wang Y., Hsieh W., Is Tax Amnesty Good for the Tax Evader?, „British Journal of Economics, Management & Trade” 2015, nr 6.
 • Wang Y., Zhang L., Ho W., Tax Amnesty and Secondary Tax Evasion, „Acta Oeconomica” 2020, vol. 70.
 • Yuesti A., Taxpayer Compliance of Tax Amnesty Application as Effort Improvement of Increasing on Country Income and Development through Tax Sector, „International Journal of Business and Management Invention” 2018, vol. 7, nr 5.
 • Zgoliński I., Komentarz do art. 54, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I. Zgoliński, SIP LEX 2021.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-71a8ab59-ab9a-4601-8eec-e28f76707d7a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.