PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | 1 | 36-59
Tytuł artykułu

Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Wyjaśnienie założeń i warunków realizacyjnych internacjonalizacji uczelni jako strategicznego kierunku jej rozwoju, a ponadto przedstawienie uniwersalnych scenariuszy strategicznych ekspansji uniwersytetu za granicą oraz determinantów sukcesu. Metodologia: Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na diagnozie oraz analizie na rynku usług edukacji uniwersyteckiej w Polsce. W wyniku studiów literatury specjalistycznej wyodrębniono główne zjawiska warunkujące funkcjonowanie i kierunki zmian szkolnictwa wyższego stanowiące ogólne tło rozważań i projektów szczegółowych. Wnioski: Autor wskazuje strategie uwarunkowania i procedury decyzyjne ekspansji uniwersytetu na zagraniczne rynki edukacji na poziomie wyższym. Akcentuje główne szanse i zagrożenia z tytułu działalności uczelni za granicą. Propozycje mają nie tylko charakter poznawczy, ale także mogą być podstawą ich aplikacji w realiach polskich uczelni. Oryginalność: Działalność uczelni zagranicznych na rodzimym rynku edukacyjnym jest zjawiskiem występujących w wielu krajach. W artykule zaproponowano koncepcję strategii internacjonalizacji uniwersytetu w jej wariancie ogólnym wraz ze szczegółową procedurą analityczno-decyzyjną. W piśmiennictwie fachowym ten aspekt rozwoju uczelni nie został rozwinięty zgodnie z założeniami marketingu międzynarodowego.
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Strony
36-59
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014-03-15
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antonowicz, D., Krawczyk-Radwan, M. i Walczak, D. (2011). Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010–2020). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(37).
 • Antonowicz D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Bagnino, G.B., Yami, S., Le Roy, F. i Czakon, W. (2008). Strategie koopetycji – nowe formy dynamiki międzyorganizacyjnej. Przegląd Organizacji, 6.
 • Boguski, J. (2009). Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(33).
 • Bryła, P. (2012). Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, Marketing i Rynek, 7.
 • Ciszewska-Mlinarič, M. i Wąsowska, A. (2012). Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Management and Business Administration. Central Europe, 6(119).
 • Dietl, J. i Sapijaszka, Z. (red.) (2006). Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, materiał konferencyjny. Łódź: „Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości”.
 • Dietl, J. i Sapijaszka, Z. (red.) (2000). Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu, materiał konferencyjny. Łódź: „Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości”.
 • Dworak, J. i Jaworski, J. (red.) (2011). Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 14.
 • Geryk, H. (2007). Rynek uczelni niepublicznych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Hammel, G. (1991). Competition for Competence and Inter-Partner Learning with International Strategic Alliances. Strategic Management Journal, 12.
 • Kobylarek, A. (2005). Redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(26).
 • Kolasiński, M. i Lisiecki P. (2006). Konkurencja cenowa na rynku usług edukacji wyższej. W: J. Dietl i Z. Sapijaszka (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, materiał konferencyjny. Łódź: „Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości”.
 • Kowalski-Kozyr, S. (2005). Uniwersytet a rynek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kukliński, A. (2011). Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie roku 2050. „Polska Myśl Strategiczna. Spotkania z Enigmą XXI”. Warszawa: PTE.
 • Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Leja, K. (2011). Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania szkołą wyższą. Przegląd Organizacji, 7–8.
 • Leja, K. (red.) (2006). Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Leja, K. (red.) (2008). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii i Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Leja, K. (2006). Uniwersytet tradycyjny – przedsiębiorczy – oparty na wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(27).
 • Maliszewski, T. (2008) Globalny uniwersytet lokalny. Regionalizacja szkół wyższych atutem w grze konkurencyjnej. Master of Business Administration, 3.
 • Markowski, T. i Drzazga, D. (red.) (2008). Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia, KPZK PAN, Warszawa, t. CXXI.
 • Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.
 • Marszałek, A. (2010). Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych XXI w., Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1–2.
 • Nazarko J., Kuźmicz, K.A. i Urban, J. (2009). Benchmarking szans poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(34).
 • Pluta-Olearnik, M. (2013). Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji. Warszawa: PWE.
 • Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pluta-Olearnik, M. (2012). Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych. W: W. Wiśniewski (red.), Marketing instytucji naukowych i badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Lotnictwa.
 • Prawelska-Skrzypek, G. (2012). Zmieniająca się rola uniwersytetów w regionalnej polityce innowacyjnej. Samorząd Terytorialny, 10.
 • Ratajczak, M. (2004). Rankingi jako element systemu informacji o szkołach wyższych. W: J. Dietl i Z. Sapijaszka, Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia. Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
 • Ratajczak, M. (2011) Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań kryzysu. Master of Business Administration, 6(113).
 • Rissmeyer, P. (2010). Student Affairs and Alumni Relations. New Direction for Student Services, Summer.
 • Ritzen, J. (2010). A Chancen for European Universities. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Rocki, M. (red.) (2009). Jakość kształcenia ekonomicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Singer, T. i Hughey, A. (2002) The Role of the Alumni Association in Student Life. New Directions for Student Services, Winter.
 • Sowa, K. (2008). Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza funkcja uniwersytetu. Uwagi socjologa. W: K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii i Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Stromquist, N.P. (2007) Internationalization as response to globalization: Radical shifts in university environments. Higher Educations, 53.
 • Werner, E. (2011). Absolwent szkoły wyższej – sylwetka w kontekście społecznym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1.
 • Wierzbicki, A. (2012). Szkolnictwo polskie w perspektywie 2050, „Forum Myśli Strategicznej”. Myśl Strategiczna. Punkty zwrotne. Scena globalna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Wiktor, J.W. i Chlipała, P. (red.) (2012). Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Warszawa: PWE.
 • Wissema, J. (2009). Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku. ZANTE, Święta Katarzyna.
 • Wiśniewski, W. (2012). Marketing instytucji naukowych i badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Lotnictwa.
 • Wójcicka, M. (2010). Uniwersytet – stabilność i zmiana. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-71213fc5-d2a9-4400-a1d6-43b6a89d496c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.