Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 2: Teologia dogmatyczna | 153-166
Tytuł artykułu

Kościół jako Corpus Mysticum Christi według Emila Merscha

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The Church as the Corpus Mysticum Christi according to Emile Mersch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The Triune God becomes the sense of the man, while the Church appears as a historical extension of the redemptive act of Christ. The perspective of the Church as the Mystical Body has been shown by Emile Mersch in the key of Jesus Christ. Ecclesiology properly understood is justified in christology. The life and activity of the Church must be conformed to life and work of Jesus Christ. The article presents the above questions in four thematic blocks: 1. Identity of the Church in Jesus Christ; 2. Ecclesiology read in the key of christology; 3. Visible and spiritual order of the Mystical Body; 4. Mystical Body as the place of man's deification.
PL
Trójjedyny Bóg staje się celem człowieka, zaś Kościół jawi się jako historyczne przedłużenie odkupieńczego aktu Chrystusa. Perspektywa Kościoła, jako Mistycznego Ciała, została ukazana przez Emila Merscha w kluczu Jezusa Chrystusa. Właściwie rozumiana eklezjologia znajduje swoje uzasadnienie w chrystologii. Życie i działanie Kościoła winny upodabniać się do życia i działania Jezusa Chrystusa. Autor artykułu prezentuje powyższe zagadnienia w czterech blokach tematycznych: 1. Tożsamość Kościoła w Jezusie Chrystusie; 2. Eklezjologia odczytywana w kluczu chrystologii; 3. Widzialny i duchowy porządek Mistycznego Ciała; 4. Mistyczne Ciało miejscem przebóstwienia człowieka.
Twórcy
autor
 • Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii KUL, ni36@wp.pl
Bibliografia
 • Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano 1970-1971, t. I, cz. I-IV.
 • Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano 1971-1973, t. II, cz. I-VI.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus (29.06.2007), „L'Osservatore Romano” 28(2007), nr 9, s. 58-59.
 • Pius XII, Encyklika Mystici Corporis (29.06.1943), „Acta Apostolicae Sedis” 35(1943), s. 200-243.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, Deklaracja Unitatis redintegratio, w: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 2008.
 • Arraj J., Mind Aflame. The Theological Vision of One of the World's Great Theologians. Emile Mersch, Chiloquin 1994.
 • Dejaifve G., „La théologie du Corps mystique” du P. Em. Mersch, „Nouvelle Revue Théologique” (NRT) 77(1945), s. 1016-1024.
 • Malanowski G.E., E. Mersch, S.J. (1890-1940). Un cristocentrisme unifié, NRT 112(1990), s. 44-66.
 • Mersch E., Le Christ mystique, centre de la théologie comme science, NRT 61(1934), s. 449-475.
 • Mersch E., Le Corps mystique du Christ: Études de théologie historique, t. I-II, Paris−Bruxelles 1951.
 • Mersch E., Corps mystique et humanité contemporaine, NRT 62(1935), s. 225-237.
 • Mersch E., L'objet de la théologie et le „Christus totus”, „Rechereches de science religieuse” 26(1936), s. 129-157.
 • Mersch E., Filii in Filio, I: Écriture, Tradition, NRT 65(1938), s. 551-582.
 • Mersch E., Filii in Filio, II: Théologique, NRT 65(1938), s. 681-702.
 • Mersch E., Filii in Filio, III: Le surnaturel, NRT 65(1938), s. 809-830.
 • Mersch E., Sainteté de chrétiens. Sainteté de membres, NRT 58(1931), s. 5-20.
 • Mersch E., La Théologie du Corps Mystique, t. I-II, Bruxelles−Paris 1944.
 • Mersch E., Corps mystique et spiritualité, w: Ch. Baumgartner, Dictionaire de spiritualité, t. II, Paris 1953, kol. 2378-2397.
 • Mondin B., La chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1992.
 • Podlaszczak J., La Chiesa – „Corpo di Cristo”. Studio analitico sullo stato della ricerca ecclesiologica cattolica dalla „Lumen Gentium” (1964) al „Catechismus Catholicae Ecclesiae” (1997), Roma 1998.
 • Siwecki L., Ecclesia universalis−Ecclesia localis. Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii włoskiej, Sandomierz 2008.
 • Vanhoutte K., L'Église du Christ. Étude systématique de l'ecclésiologie d'Èmile Mersch à la lumière de la théologie du corps mystique, Roma 1989.
 • Wójcik E., Emile Mersch, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 578-579.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-70e576a8-b07e-40cf-973e-86f3b95e5108
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.