Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 2(169) | 109–125
Tytuł artykułu

Instytucja prawa łaski – de lege lata i de lege ferenda

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The right of pardon – de lege lata and de lege ferenda
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The article is devoted to the subject of the right of pardon in the Polish legal system. The study depicts the essence of the right of pardon and answers the question whether this right, as expressed in Article 139 of the Constitution of the Republic of Poland, can be realised only within the scope defined in Chapter 59 of the Code of Criminal Procedure, entitled “Clemency,” or if the term “right of pardon” has a wider meaning than “clemency,” e.g., so as to permit application by the President of the Republic of Poland, at every stage of the proceedings, of so called individual right of pardon. Moreover, the article discusses the latest case-law of the Supreme Court and the Constitutional Tribunal on the right of pardon and formulates a number of postulates de lege ferenda regarding the analysed question.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
109–125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Prof. dr hab. nauk prawnych Piotr Kruszyński Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Polska University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Poland adwokat kancelaria@piotrkruszynski.pl, https://orcid.org/0000-0002-8566-6113
Bibliografia
 • Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r., Dz.U. nr 44, poz. 267, ze zm.
 • Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. nr 30, poz. 227, ze zm.
 • Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 r., tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. nr 7, poz. 36, ze zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze sprost. i ze zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt I KZP 4/17.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 30.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt K 9/17.
 • Balicki R., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, Wolters Kluwer, nr 4.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.
 • Bator A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 2006, nr 10.
 • Boch B., Prawo łaski w prawie polskim. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 7–8.
 • Daszkiewicz K., Nadzwyczajne złagodzenie kary w przyszłym polskim kodeksie karnym, „Palestra” 1962, nr 3–4.
 • Duda A., Wąglorz A., Zakres przedmiotowy prawa łaski z art. 139 Konstytucji (o niedopuszczalności stosowania abolicji indywidualnej), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 1.
 • Dziwiński P., Kos K., Zakres przedmiotowy prawa łaski (uwagi o argumentacji TK w sprawie K 9/17), „Państwo i Prawo” 2020, nr 5.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Gutowski M., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1.
 • Haÿduk-Hawrylak I., Komentarz do art. 560 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015.
 • Kaczmarczyk-Kłak K., Postępowanie ułaskawieniowe w świetle Konstytucji RP na tle porównawczym, „Ius Novum” 2011, nr 4.
 • Kaczmarczyk-Kłak K., Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym. Dawniej i współcześnie, Mitel, Rzeszów 2013.
 • Kardas P., Giezek J., Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej, „Palestra” 2016, nr 1–2.
 • Kmiecik R., Jeszcze raz w sprawie abolicji indywidualnej, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 12.
 • Kmiecik R., O skutkach procesowych wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii abolicji indywidualnej, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 3.
 • Kozłowski K., Komentarz do art. 139 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Kozłowski K., Prawo łaski Prezydenta RP. Historia, regulacja, praktyka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013.
 • Kruszyński P., Stosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w formie indywidualnej abolicji w świetle najnowszego orzecznictwa SN i TK, [w:] Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 • Kruszyński P., Ułaskawienie a prawo łaski – pojęcia tożsame czy różne?, [w:] Verba volant, scriptamanent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Kulesza J., Prawo łaski w świetle Konstytucji. Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2018 r., K 9/17, „Państwo i Prawo” 2020, nr 2.
 • Murzynowski A., Ułaskawienie w Polsce Ludowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
 • Oleksy K., Kilka uwag o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2018 r., K 9/17 (procesowa doniosłość aktu łaski w formie indywidualnej abolicji), [w:] Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 • Rozpędowski A., Prawo łaski jako konstytucyjne uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4/17, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2019, nr 1.
 • Sanetra W., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 2.
 • Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Ważny A., Komentarz do art. 567 k.p.k., [w:] K.T. Boratyńska [i in.], Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • Wilk L., Prawo łaski a sprawiedliwość karania – refleksja filozoficznoprawna, „Problemy Prawa Karnego” 2000, nr 23.
 • Wiszowaty M., Prawo łaski Prezydenta III RP jako realizacja funkcji przedstawiciela suwerennego narodu oraz strażnika bezpieczeństwa państwa. Uwagi po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., (sygn. akt I KZP 4/17), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr 2.
 • Ziobro A., Ułaskawienie a abolicja indywidualna (rozważania prawne w świetle postanowienia Prezydenta RP w sprawie ułaskawienia osoby nieprawomocnie skazanej), „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-70d94c13-57d0-405e-aaa8-51fb092fd073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.