Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 66 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 63-77
Tytuł artykułu

Dialog religii a dialog kultur

Warianty tytułu
EN
Dialogue of Religions and Dialogue of Cultures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto zagadnienie relacji między dialogiem kultur a dialogiem religii. Analiza pojęcia religii i pojęcia kultury pokazała, że ich treści są ze sobą ściśle powiązane. Nie ma religii bez kultury ani kultury bez religii. Dlatego pojawiający się czasem postulat zastąpienia dialogu międzyreligijnego dialogiem międzykulturowym jest bezpodstawny. Dialog kultur bez dialogu religii jest niemożliwy. Aby dialog mógł zaistnieć, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Jednym z nich jest dążenie do prawdy. Prawda ma jednak charakter inkluzywny, a nie ekskluzywny. Dlatego w religii nie ma miejsca na przemoc w imię prawdy. Dla chrześcijan prawda ma charakter osobowy. Jest nią Jezus Chrystus – Zbawiciel „polifoniczny” (Klemens Aleksandryjski).
EN
The article deals with the relationship between the dialogue of cultures and the dialogue of religions. The analysis of the concept of religion and culture shows that their contents are closely related to each other. There is no religion without culture nor culture without religion. Therefore, demand emerging sometimes to replace interreligious dialogue with intercultural dialogue is unfounded. A dialogue of cultures without a dialogue of religions is impossible. In order for a dialogue to take place, appropriate conditions must be met. One of them is the pursuit of truth. However, the truth is inclusive, not exclusive. Therefore, in religion there is no room for violence in the name of truth. For Christians, truth has a personal character. It is Jesus Christ, the “polyphonic” Saviour (Clement of Alexandria).
Twórcy
Bibliografia
 • Allen Jr., John L., Interreligious dialogue impossible, pope says, but intercultural dialogue good, https://www.ncronline.org/news/interreligious-dialogue-impossible-pope-says-intercultural-dialogue-good (24.02.2019).
 • Assmann, Jan, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am M. 2004(5).
 • Balthasar, Hans Urs von, Prawda jest symfoniczna, tłum. I. Bokwa, W drodze, Poznań 1998.
 • Cuda, Jerzy, Wiarygodna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002.
 • Dawkins, Richard, Religion's Misguided Missiles, „The Guardian”, sobota, 15 września 2001.
 • Feil, Ernst, Religio. Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986.
 • Hryniewicz, Wacław, Wprowadzenie do wydania polskiego: Odkrywać nieznane oblicze Boga, w: Jacques Dupuis, Chrześcijaństwo a religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, WAM, Kraków 2003, s. 7-23.
 • Huntington, Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2003.
 • Jan Paweł II i dialog międzyreligijny. Wybór i opracowanie Byron L. Sherwin, Harold Kasimov, tłum. A. Nowak, WAM, Kraków 2001.
 • Kałuża, Krystian, Ku teologicznemu pojęciu religii, „Analecta Cracoviensia” 49(2017), s. 41-65.
 • Kubacki, Zbigniew, Kościół, religie i zbawienie, WAM, Kraków 2016.
 • Küng, Hans, Das Christentum. Wesen und Geschichte, Pieper, München 19942.
 • Nowak, Marek, Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. Benedykt XVI w Izraelu, „Filozofia Dialogu” 8(2009), s. 137-146.
 • Papież Franciszek, Dominique Wolton, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, tłum. M. Chojnacki, WAM, Kraków 2018.
 • Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Znak, Kraków 2005.
 • Rahner, Karl, Religion, w: tenże, Kleines Theologisches Wörterbuch, Herder, Freiburg im Br. 1961, s. 312-313.
 • Ratzinger, Joseph, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Jedność – Herder, Kielece 2004.
 • Rusecki, Marian, Traktat o religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Seckler, Max, Der theologische Begriff der Religion, w: Handbuch der Fundamentaltheologie, t. 1: Traktat Religionred, red. Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, tenże, Francke, Tübingen−Basel 20002, s. 131-148.
 • Türk, Hans, Roest Crollius, Arij A., Kultur, w: Lexikon Theologie und Kirche, red. Walter Kasper, Herder, Freiburg im Br. 2006(3), t. 6, kol. 514-516.
 • Waldenfels, Hans, Prawda religijna, w: Leksykon religii, red. tenże, , tłum. R. Kijowski, Verbinum, Warszawa 1997, s. 354-355.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6fb2a859-a508-4a0b-ae0d-848ac45c10fc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.