PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 3 | 298–310
Tytuł artykułu

Poziom wiedzy kobiet z terenów wiejskich na temat raka piersi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Knowledge of breast cancer among women living in rural areas
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena wiedzy kobiet mieszkających na terenach wiejskich na temat profilaktyki, czynników ryzyka, objawów klinicznych oraz badań przesiewowych w raku piersi, w zależności od wieku i wykształcenia. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 80 kobiet, zamieszkałych na wsi w województwie małopolskim. W badaniu wykorzystywano autorskie kwestionariusze ankietowe. Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy wiekiem i wykształceniem a znajomością czynników ryzyka, objawów klinicznych i badań przesiewowych w raku piersi. 93,75% respondentek zaznaczyło czynniki genetyczne jako czynnik ryzyka. 86,25% kobiet uważa, że obecność twardych, bezbolesnych guzków stanowi objaw raka piersi. 90% kobiet wskazało mammografię jako podstawowe badanie przesiewowe. Zaobserwowano istotną statystycznie różnicę dotyczącą znajomości badania mammograficznego (p=0,004) oraz wieku rozpoczęcia wykonywania badania przesiewowego w grupach wiekowych (p=0,008). Kobiety powyżej 50. roku życia zdecydowanie częściej zaznaczały właściwe odpowiedzi. Kobiety z wyższym wykształceniem prezentują większą wiedzę w zakresie samobadania piersi (p=0,058). 78,75% kobiet wskazało jako źródło wiedzy na temat raka piersi media, a 27% ankietowanych wiedzę uzyskaną od lekarzy. Wnioski: Znajomość czynników ryzyka zachorowania na raka piersi oraz wiedzy na temat profilaktyki jest niewystarczająca. Największe znaczenie w propagowaniu wiedzy na temat raka piersi według badanych kobiet mają media.
EN
The aim of this study was to evaluate the level of knowledge on prevention, risk factors, symptoms and screening for breast cancer among women living in rural areas, depending on their age and education. Material and Methods: The study was conducted in a group of 80 women living in rural areas of the Małopolska province and was based on the original questionnaire survey. Results: There were no statistically significant differences between age and education, and knowledge of risk factors, clinical symptoms and screening for breast cancer. 93.75% of the respondents indicated genetic factors as a risk factor. 86.25% of the women believe that the presence of hard, painless nodules is a symptom of breast cancer. 90% of the women indicated mammography as the primary screening test. There was a statistically significant difference in the knowledge of mammography (p = 0.004) and the age of commencement of this form of screening in the age groups (p = 0.008). The women over the age of 50 indicated much more appropriate response. The women with higher education represent greater knowledge on breast self-examination (p = 0.058). 78.75% of women identified media as the major source of information about breast cancer and 27% of respondents indicated doctors as their source of medical knowledge. Conclusions: Knowledge of risk factors for breast cancer and knowledge of prevention is insufficient. The mass media are seen as the main source of information about breast cancer.
Czasopismo
Rocznik
Numer
3
Strony
298–310
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zakład Onkologii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, bkb8@tlen.pl
  • Oddział Onkologii Klinicznej Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie
  • Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6d585fc8-0241-4e67-bd25-d0c6cc5eeba6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.