Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 43 | 10(511) | 7-14
Tytuł artykułu

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE I SOCJALNE – KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘĆ

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
SOCIAL AND SOCIETAL SECURITY – WHAT DOES MEAN?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
This text is of theoretical character and include the elements of semantic and methodological discussions. The aim of the paper is to answer following questions: what does mean social and societal security? what does mean social security system? A crucial point of view is thesis, that meaning of social and societal security isn’t the same. This thesis is referring to discussion about security issue tout court and, the same, has not only theoretical character.
PL
Tekst ma charakter teoretyczny, ale odwołuje się także do zasad semantyki i metodologii. Podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie, czy pojęcia bezpieczeństwa społecznego i socjalnego są tożsame. Odpowiedź jest przecząca, a tekst jest nawiązaniem do dyskusji o bezpieczeństwie tout court, w trakcie której pojęcia bezpieczeństwa społecznego i socjalnego często są używane zamiennie i, tym samym, nie ma tylko teoretycznego znaczenia.
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
7-14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Instytut Socjologii UW
Bibliografia
 • Eurostat (2016), Europe in Figures – Eurostat Yearbook; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/file:population_at-risk-of-poverty_r_social_exclusion,_2009%e2%80%9314_yb16.png [dostęp 16.09.2016
 • Abrahamson P. (1996), Conceptualizing Welfare Pluralism and Welfare Mix, cyt. za: K. Frieske, P. Poławski (1997), Welfare State. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór tekstów, IS UW, Warszawa.
 • Bertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 • Brzeziński M. (2009), Kategoria bezpieczeństwa, w: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.): Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Buzan B., Weaver O., de Wilde J. (1998), Security: A new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers, London.
 • Buzan B. (1983), People, states and fear: the national security problem in international relations, University of North Carolina Press, Chapel Hill.
 • Doyal L., Gough I. (1991), A Theory of Human Need, The Guilford Press, New York.
 • Esping-Andersen G. (2010), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, TWP, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Szatur-Jaworska B. (1995), Leksykon pojęć socjalnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Frieske K. (1997), Bieda – miary i interpretacje, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Friedman M., Friedman R. (1994), Wolny wybór, Wydawnictwo PANTA, Sosnowiec.
 • Gardawski J. (1996), Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, PWN, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne: studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 • Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Elipsa, Warszawa.
 • UNDP (1994), Human Development Report, N. York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf [dostęp 10.09.2016].
 • Itrich-Drabik J. (2012), Rola państwa w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego Polaków, w: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Jadacki J. (2002), Spór o granice języka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Jagusiak B. (2015), Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Difin, Warszawa.
 • Księżopolski M. (2001), „Hasło – zabezpieczenie społeczne”, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Księżopolski M. (2001), „Hasło – bezpieczeństwo socjalne”, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Kwaśnicki W. (2005), Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor”, nr 2.
 • Leszczyński M. (2009), Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Leszczyński M. (2011), Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, Kielce.
 • Marczuk K. (2012), Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerszego ujęcia. Implikacje dla Polski, w: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania; Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 • Powel M., red. (2010), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, TWP, Warszawa.
 • Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Sen A. (2002), Rozwój i wolność, Wydawnictwo Zysk i S-Ka, Warszawa.
 • Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2003), Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, referat wygłoszony na konferencji „Bezpieczeństwo socjalne”, Ustronie, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/refustronie.pdf [dostęp 16.09.2016].
 • Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Veit-Wilson J. (1999), States of Welfare? Dynamics of a Discriminating Definition, w: J. Aulaytner, J. Danecki (red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Zalewski D. (2012), Ubóstwo i zamożność; w: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, warszawa.
 • Zalewski d. (2016) Welfare mix po polsku. Nadzieja czy iluzja?, w: K. Checzko, K. Stanek (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6d1dd565-869b-45ea-ba86-2f0b2190c7a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.