PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1(33) | 163-176
Tytuł artykułu

Prawne aspekty tworzenia rezerw strategicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Legal aspects of creating strategic stock in Poland
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Materialne podstawy systemu bezpieczeństwa każdego kraju tworzy jego gospodarka narodowa. W ostatnich latach nastąpiło zasadnicze przewartościowanie poglądów na temat warunków bezpieczeństwa państwa. Związane jest to głównie ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa zaistnienia w naszym regionie zagrożeń militarnych. Obecnie wzrasta ryzyko występowania niespodziewanych zagrożeń o charakterze gospodarczym. Rodzi to potrzebę tworzenia rezerw rzeczowych i finansowych, pozwalających na natychmiastową realizację niezbędnych przedsięwzięć. O wzrastającej wadze tego problemu dla naszego państwa, niech świadczy fakt ciągłego dostosowywania podstaw prawnych tworzenia zapasów strategicznych.
EN
The financial basis for the system of every country’s security is created by its national economy. In recent years, the views of the conditions of national security have been fundamentally redefined. It is connected with the declining possibility that in our region some military threats will occur. Nowadays, there is a high risk that unforeseen economical threats will appear. Due to such a situation, some material and financial stock needs to be created which will allows to carry out some necessary ventures. This problem is more and more important for our country and this is the reason for the constant adaptation of legal grounds to create some strategic stock.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bolkowska Z, Skowronek C., Rezerwy. Funkcje, organizacja, ekonomika, WSBiA, Warszawa 1997.
 • Decyzja Końcowa MC 336, Koncepcja zarządzania NATO w zakresie ruchu, transportu i ruchliwości, Komitet Wojskowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 1994.
 • Dokument MC 334, Zasady i polityka NATO odnośnie wsparcia ze strony państwa goszczącego (gospodarza), Host Nation Support – HNS.
 • Glikman P., Kabaj M., Muszkiet T., Ciągłość i transformacja gospodarki. Zasoby pracy, energii i ich wykorzystaniu do roku 2001-2010, Key Tex, Warszawa 1997.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 183.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Rezerwy, konflikty, obrona, red. Z. Kołodziejak, AE Poznań, WAP Warszawa, WSOSK, Poznań 1989.
 • Rozporządzenie RM z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony, Dz.U. nr 85, poz. 397.
 • Rozporządzenie MG z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych, Dz.U. nr 125, poz. 802.
 • Rozporządzenie RM z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informatycznego o rezerwach gospodarczych, Dz.U. nr 5, poz. 15.
 • Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2001.
 • Sułek M., Płaczek J., Planowanie gotowości obronnej gospodarki narodowej, „Zeszyty Naukowe”, AON 1994, nr 3.
 • Szlachta A., Juszczyk M., Rola i zadania rezerw państwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w: Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, red. J. Płaczek, AON, Warszawa 2009.
 • Uchwała w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami, MP z 1989 r., nr 41, poz. 239.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 59 z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie Centralnego Programu Mobilizacji gospodarki na lata 1996-2000 (nie publikowana).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 4, poz. 16.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązujących paliw, Dz.U. nr 90, poz. 404.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki, Dz.U. nr 106, poz. 490.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych, gazu ziemnego oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, Dz.U. nr 52, poz. 343.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r., o zmianie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych, gazu ziemnego oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Dz.U. nr 81, poz. 532.
 • Ustawa z 29 października 2010 r., o rezerwach strategicznych, Dz.U. nr 229, poz. 1496.
 • Zasoby energii pierwotnej w Polsce, www.energia-odnawialna.net/zasobyenergii.html [6.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-660c4fdf-84c7-4af0-911b-9af5a8dbefbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.