Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 4(171) | 9-32
Tytuł artykułu

Dwukadencyjność w debatach parlamentarnych o wprowadzeniu limitacji kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Two-term limitation in parliamentary debates on the introduction of term limits for heads of villages, mayors and presidents
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
For many years, there has been a discussion in the Polish parliament on the introduction of a limit on the number of terms of office for heads of villages, mayors and presidents. In 2018, the regulation was implemented by the Law and Justice party (Prawo i Sprawiedliwość, PiS). The aim of the article is to find out whether other political parties were also in favor of introducing the two-term limit. Two hypotheses were put forward. According to the first hypothesis, political parties were generally in favour of two-term limits and, according to the second hypothesis, local politicians affiliated with parties were also in favour, while non-party local politicians were sceptical about this change. The validity of the above assumptions was checked on the basis of an analysis of parliamentary work and anonymous interviews with local politicians.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9-32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr hab. Maciej Drzonek, prof. US Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Polska University of Szczecin, Institute of Political Sciences and Security, Poland Zespół Badawczy Res Publica maciej.drzonek@usz.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-7840-1301
Bibliografia
 • Głosowanie nr 9 na 33. posiedzeniu Sejmu dnia 08–02–2013 r. o godz. 09:21:30, <http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=33&nrglosowania=9>.
 • [Opinia UMP], <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7502189EF6C85595C12581EC0037FB70/%24File/2001-004.pdf>.
 • [Opinia ZGWRP], <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/22B39E82EA8DD5BDC12581EF003A49C6/%24File/2001-006.pdf>.
 • Opinia, Białystok 2012.01.31 [bez sygn.], [w:] Sejm RP, VII kadencja VII, [Projekt ustawy] – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 428, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D4C6E98FC40190A5C1257A070036BBD8/%24File/428.pdf>.
 • Pismo dyrektora biura ZWRP Bogdana Ciepielewskiego z 27 XI 2017 r., ZW/0714/412/17, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/137322B4C7517481C12581E7004AA4A6/%24File/2001-002.pdf>.
 • Rozmowa nr W1xs_012b.
 • Rozmowa nr W1xs_014b.
 • Rozmowa nr W1xs_030e.
 • Rozmowa nr W4dg_016c.
 • Rozmowa nr W4dg_023f.
 • Rozmowa nr W4rr_065h.
 • Rozmowa nr W4tt_042b.
 • Rozmowa nr W4tt_044d.
 • Rozmowa nr W5dd_019c.
 • Rozmowa nr W5dd_024c.
 • Rozmowa nr W5kk_004e.
 • Rozmowa nr W5kk_049b.
 • Rozmowa nr W5kk_11b.
 • Rozmowa nr x5aa_053f.
 • Rozmowa nr X5pp_035c.
 • Sejm RP VI kadencji, Posiedzenie 89. – głosowanie nr 36 (01–04–2011 10:20:39), <http://orka.sejm.gov.pl/Glos6.nsf/nazwa/89_36/$file/glos_89_36.pdf>.
 • Sejm RP VII kadencji, Posiedzenie 16. – głosowanie nr 22 (15–06–2012 09:34:08), <http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/16_22/$file/glos_16_22.pdf>.
 • Sejm RP VIII kadencji, Posiedzenie 52. – głosowanie nr 88 (24–11–2017 12:53:10), <http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/52_88/$file/glos_52_88.pdf>.
 • Sejm RP VIII kadencji, Posiedzenie 52. – głosowanie nr 89 (24–11–2017 12:59:22), <http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/52_89/$file/glos_52_89.pdf>.
 • Sejm RP VIII kadencji, Posiedzenie 54. – głosowanie nr 107 (14–12–2017 23:27:08), <http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/54_107/$file/glos_54_107.pdf>.
 • Sejm RP, VIII kadencja, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (nr 2) z dnia 28 listopada 2017 r., <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/FA8EC67C63A829AFC12581EF00504C1C/%24File/0259508.pdf>.
 • Sejm RP, VIII kadencja, Pełny zapis posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (nr 3) z dnia 30 listopada 2017 r., <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/B04603E3966B3E79C12581FE00449CF7/%24File/0259808.pdf>.
 • Sejm RP, VIII kadencja, Pełny zapis posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (nr 7) z dnia 7 grudnia 2017 r., <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/DF648BA3FE6B4105C12581FA00502161/%24File/0265308.pdf>.
 • Sejm RP, VIII kadencja, Pełny zapis posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (nr 8) z dnia 13 grudnia 2017 r., <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/3A719B620645BF95C12581FC004F1A92/%24File/0268608.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, Dodatkowe sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ustawodawczej o poselskich projektach ustaw: o bezpośrednim wyborze wójta gminy /druk nr 154/; o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw /druki nr 167 i 167-A/; o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /druk nr 168/, druk nr 420-A, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/420-A/$file/420-A.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, [Poselski projekt ustawy] – o bezpośrednim wyborze wójta gminy, druk nr 154, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/D36A9DB446F49976C1256B21002EF4C6/$file/154.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, [Projekt ustawy] – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 3834, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F7EFBE497CC0F6F3C125782A0046A5E6/$file/3834.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, Sprawozdanie Stenograficzne z 87. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2011 r. (trzeci dzień obrad), <https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/18BAB709254EC0EBC12578570083391B/$file/87_c_ksiazka.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, [Projekt ustawy] – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, druk nr 1015, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/2A0048FD18A19A2CC1257AE800442EC7/%24File/1015.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, [Projekt ustawy] – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 428, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D4C6E98FC40190A5C1257A070036BBD8/%24File/428.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2012 r., <https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/63AF70F038CAE744C1257A1D00103E16/%24File/16_a_ksiazka.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, Sprawozdanie Stenograficzne z 33. posiedzenia Sejmu RP w dniu 7 lutego 2013 r., <https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/32CDD17AA85DC6B0C1257B0C003E3EE5/%24File/33_b_ksiazka.pdf>.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII kadencja, [Poselski projekt ustawy] – o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk nr 2001, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/07868D7E8E38658BC12581D7004FA309/%24File/2001.pdf>.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. poz. 130.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. nr 113, poz. 984.
 • Uwagi województwa zachodniopomorskiego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, Szczecin, 31 stycznia 2012 r., GM-II.1122.1.10.2012.I.J., [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja, [Projekt ustawy] – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 428, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D4C6E98FC40190A5C1257A070036BBD8/%24File/428.pdf>.
 • Uzasadnienie, (2001-uzasadnienie.docx), <https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001>.
 • Banaszak B., Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym, [w:] Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2014.
 • Bartnicki S., Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania, „Acta Politica Polonica” 2017, nr 4, https://doi.org/10.18276/ap.2017.41-04.
 • Bartnicki S., Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji w wyborach wójtów i burmistrzów, „Studia Socjologiczne” 2019, nr 1, https://doi.org/10.24425/122490.
 • Bartnicki S., Wybrane fiskalne instrumenty walki o głosy w wyborach bezpośrednich gminnego organu wykonawczego w Polsce i uwarunkowania ich stosowania, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 2018, nr 1, https://doi.org/10.26343/0585556X10803.
 • Drzonek M., Im dłużej tym „bezpartyjniej”? Włodarze dużych miast w wyborach 2002–2018, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 2, https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.9.
 • Drzonek M., Reelekcje prezydentów w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo „Dante”, Kraków 2013.
 • Drzonek M., Reelekcje „wiecznych włodarzy” miast zachodniopomorskich a preferencje partyjne na Pomorzu Zachodnim, [w:] Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy – kandydaci – kampanie, red. M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak, WNUS, Szczecin 2016.
 • Drzonek M., Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019.
 • Drzonek M., „Wieczni prezydenci” są do pokonania. Spostrzeżenia po wyborach 2014 r., „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2015, nr 15.
 • Drzonek M., Wskaźniki badania pozycji politycznej wielokadencyjnych prezydentów miast (2002–2014), „Zeszyty Naukowe Acta Politica” 2015, nr 33, https://doi.org/10.18276/ap.2015.33-05.
 • Drzonek M., Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii „wiecznego prezydenta”, „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, 21(1), https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.53.
 • Flis J., Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, „Studia Politologiczne” 2011, nr 20.
 • Flis J., Gendźwiłł A., Stolicki D., Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów, „e-Politikon” 2018, nr 26.
 • Gendźwiłł A., Różne wybory, różne elektoraty? Specyfika uczestnictwa w wyborach lokalnych, „Studia Socjologiczne” 2017, nr 1.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T., Ile partii w samorządzie? Partie sejmowe i listy lokalne w wyborach władz gmin w latach 2002–2018, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020, nr 2, https://doi.org/10.7366/1509499528003.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T., Why Do Non-Partisans Challenge Parties in Local Politics? The (Extreme) Case of Poland, „Europe-Asia Studies” 2014, vol. 66, https://doi.org/10.1080/09668136.2014.927644.
 • Grabowski W., Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 4, https://doi.org/10.7366/1509499546606.
 • Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W. et al., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, t. 2, Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2014.
 • Kozłowski K., Prawny wymiar ograniczenia kadencyjności organu wykonawczego gminy, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2017, nr 1.
 • Łukowiak D., Konstytucyjne ramy kadencyjności organów władzy publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, nr 1, https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.9.
 • PAP, PiS rezygnuje z tzw. wstecznej dwukadencyjności? „Wycofujemy się”, <https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/549767,pis-wsteczna-dwukadencyjnosc-kaczynski-prezes-pis.html>.
 • Szczepański D., Ruch miejski smart city na Podkarpaciu. Nowoczesna inicjatywa społeczna czy działalność partyjna pod zmienionym szyldem, „Acta Politica Polonica” 2015, nr 3, https://doi.org/10.18276/ap.2015.33-06.
 • Szmulik B., Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym, [w:] Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2014.
 • Tarasek M., Wprowadzenie ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta w pracach polskiego parlamentu, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 2, https://doi.org/10.15584/polispol.2016.2.6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6006cf90-2375-40a9-8c72-a2c5b950267f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.