Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 5(172) | 235–249
Tytuł artykułu

Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 660/21

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Commentary to the Judgment of the Provincial Administrative Court in Białystok of 23 November 2021, ref. no. II SA/Bk 660/21
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The commented judgment is the voice of the jurisprudence in matters which are highly controversial and in which different lines of case law clash. This mainly concerns the issues of omission of the order in the scope of the maintenance obligation towards the person requiring care, which may be directly related to the questioning the nature of the decision granting the nursing benefit, as a bound, and not a discretionary decision, as well as allowing persons who provide care to apply for the benefit in situations where the person requiring care is married but the spouse for various reasons does not provide such care. It should be stated that the position of the Administrative Court in Białystok pointing to the possibility of granting a nursing benefit to the actual guardian, one of the family members (siblings of the person requiring care) in a situation where the disabled person is married, the spouse does not take care of him or her, and does not have a certified degree of disability, while at the same time there are other persons who do not exercise care over the disabled person, but are obliged to pay alimony, is incorrect.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
235–249
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1359.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 111.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 447.
 • Uchwała SN z dnia 2 września 1983 r., III CZP 39/83, LEX nr 2919.
 • Wyrok NSA z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 297/13, LEX nr 1487800.
 • Wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt I OSK 573/13, LEX nr 1480911.
 • Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 789/13, LEX nr 1518106.
 • Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt I OSK 1062/14, dostępny na CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. akt I OSK 1286/14, dostępny na CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 12 maja 2017 r., sygn. akt I OSK 328/16, dostępny na CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt I OSK 3539/18, LEX nr 2629244.
 • Wyrok TK z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt P 23/05, OTK ZU-A z 2006, nr 10, poz. 151.
 • Wyrok TK z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt P 27/07, Dz.U. z 2008 r., nr 138, poz. 872.
 • Wyrok TK z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt P 41/07, Dz.U. z 2008 r., nr 138, poz. 875.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 925/18, LEX nr 2608656.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 1058/18, LEX nr 2619142.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Bk 820/18, LEX nr 2636594.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt II SA/Rz 182/19, LEX nr 2678368.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Go 254/19, LEX nr 2690435.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt III SA/Kr 1297/18, LEX nr 2721344.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 października 2019 r., sygn. akt II SA/Rz 810/19, LEX nr 2732255.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt II SA/Po 657/19, dostępny na CBOSA.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Gl 970/19, LEX nr 2761325.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt II SA/Po 696/19, LEX nr 2771747.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wr 445/19, LEX nr 3010895.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. akt IV SA/Po 851/19, LEX nr 2775229.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt IV SA/Po 324/20, dostępny na CBOSA.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 18 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 359/21, dostępny na CBOSA.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt III SA/Gd 490/21, dostępny na CBOSA.
 • Bakalarczyk R., Ryzyko niesamodzielności jako przesłanka zabezpieczenia społecznego osoby niesamodzielnej i jej opiekuna, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2013, nr 11.
 • Chludziński B., art. 17, [w:] Świadczenia rodzinne. Komentarz, red. P. Rączka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Goettel M., Szczególne cechy obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci – zagadnienia wybrane, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.
 • Kawałko A., Witczak H., art. 129, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Kościuk D.J., Prawo a sprawiedliwość w procesie sądowej interpretacji norm prawa do świadczeń rodzinnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2021, t. 127.
 • Modrzejewski A.K., Ograniczenia w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego w polskim systemie prawnym, [w:] Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Temida 2, Białystok 2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-5bf422ef-aedf-451a-8ff9-89021d35a07b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.