Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 10(46) | 1 | 21-43
Tytuł artykułu

Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The Structure of Revenues and Expenditures of Local Government Units and the Increase in Public Indebtedness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł wpisuje się w zidentyfikowaną niszę poznawczą dotyczącą spojrzenia na zadłużenie sektora publicznego poprzez pryzmat przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego. W wymiarze praktycznym opracowanie stanowi kompendium, które może zostać wykorzystane w kształtowaniu polityki publicznej uwzględniającej wszystkie poziomy decyzyjne, w tym organizację państwa oraz redystrybucję i alokację środków publicznych. Przeprowadzone badanie, mające charakter ilościowy, zostało oparte na danych Ministerstwa Finansów, obejmujących szeregi czasowe sięgające 1999 roku. Relacyjno-wskaźnikowa analiza, wykorzystująca miary położenia, dynamiki oraz korelacji, została osadzona w układzie: gmina, powiat, miasto, województwo.
EN
This study concerns the public sector debt in the scope of revenues and expenditures of local government units. The study is a compendium that can be used in shaping public policy taking into account all decision-making levels, including state organization, redistribution and allocation of public funds. The research, which has a quantitative character, was based on data of the Ministry of Finance covering the time series up to 1999. The relational-indicative analysis, using the measures of location, dynamics and correlation, was embedded in the system: commune, poviat, city, province.
Twórcy
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, dorotajegorow@kul.pl
Bibliografia
 • Dylewski M., Budżet roczny narzędzie stabilizacji czy destabilizacji systemu finansowego JST, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2017, nr 1, s. 89-103.
 • Górniewicz G., Polski dług publiczny ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 1(2012), s. 61-78.
 • Jegorow D., Fundusze europejskie – stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 7(43)(2015), s. 7-20.
 • Jegorow D., Funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 18(2017), z. 7, cz. 2, s. 33-49.
 • Jegorow D., Gminy powiatu chełmskiego w realizacji celów polityki spójności, w: Nowoczesny samorząd społeczeństwa obywatelskiego, red. I. Rycerska, M. Gołoś, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2017, s. 129-140.
 • Jegorow D., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 1(2017), nr 49, s. 168-181.
 • Jegorow D., Lokalny wymiar polityki spójności, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 23(2016), s. 345-356.
 • Jegorow D., Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw – bariera w absorpcji funduszy europejskich, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 4(2016), nr 48, s. 301-311.
 • Jegorow D., Samodzielność finansowa polskich gmin – dyspersja regionalna, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2015, nr 2(12), s. 25-30.
 • Jegorow D., Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” (Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie) 17(66)(2017), s. 63-72.
 • Jegorow D., Gruszecki L., Administracja publiczna w potransformacyjnej Polsce – dysfunkcje ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy, PWSZ, Chełm 2017.
 • Jegorow D., Gruszecki L., Samorząd terytorialny w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia powiatów chełmskich, w: 25 lat polskiej samorządności. Cykl konferencyjno-monograficzny: studia nad samorządem terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej, red. I. Lasek-Surowiec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2016, s. 137-148.
 • Kotlińska J., Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2014, nr 7, s. 49-62.
 • Kotulski M., Samodzielność samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji finansów publicznych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 4(2004), nr 1, s. 123- 151.
 • Langer M., Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2(2014), nr 4, s. 75-86.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Przychody publiczne, w: Leksykon budżetowy, http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=9E237A2B72506FD6C1257A620038CDBD&litera=P, [dostęp: 05.05.2017].
 • Marchewka-Bartkowiak K., Rozchody publiczne, w: Leksykon budżetowy, http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=4CC22364B5B6CD41C1257A62003926E8&litera=R, [dostęp: 05.05.2017].
 • Ministerstwo Finansów, Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Sprawozdania budżetowe, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [dostęp: 15.12.2017].
 • Nizioł K., Analiza pojęć ,,wydatków publicznych”, ,,wydatków budżetu państwa” oraz ,,rozchodów publicznych” na gruncie ustawy o finansach publicznych, t. VII, PWSZ IPiA Studia Lubuskie, Sulechów 2011, s. 325-340.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Parlińska A., Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012, „Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy” 4(2014), nr 40, s. 191-200.
 • Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 404, s. 11-30.
 • Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 • Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Opinia z dn. 9 czerwca 2017 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-9-czerwca-2017-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych [dostęp: 05.02.2018].
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 157).
 • Wołowiec T., Obligacje przychodowe a finansowanie gminnych inwestycji, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 5, s. 70-83.
 • Zaleśny J., Samodzielność finansowa gminy – założenia i rezultaty, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 27(2015), nr 5, s. 26-49.
 • Zawora J., Zawora P., Deficyt i zadłużenie samorządów gminnych w świetle ograniczeń ustawowych, „Przedsiębiorstwo i Region” 5(2013), s. 131-139.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-596823a1-85d5-41f8-bb02-4d455c31d5bd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.