Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 64 | 12: Homiletyka | 99-116
Tytuł artykułu

Odnowione misje ludowe narzędziem nowej ewangelizacji

Warianty tytułu
EN
Renewed Popular Mission Tool for the New Evangelization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Popular missions exist in the Church's activities for almost 500 years. Introduced by the Council of Trent they are a phenomenon of dynamic renewal of pastoral life. Over the centuries, from the very beginning as they had appeared, they became a worldwide one of the features of renewal of faith in the Catholic Church. Also, in the current era of new evangelization, traditional missions are an indispensable means of periodic renewal of Christian life (CT 47). In this article they are shown the directions of renewal of popular missions in the spirit of the new evangelization. Renewed missions like ages ago so now serve the ordinary pastoral care. They help in the realization of the pastoral initiatives of the universal Church, both at national and local levels.
PL
Misje ludowe istnieją w działalności Kościoła od niemal 500 lat. Wprowadzone przez Sobór Trydencki są fenomenem dynamicznego odnowienia życia duszpasterskiego. Przez wieki, od samego początku jak się pojawiły, stały się na całym świecie jedną z cech odnowy wiary w Kościele katolickim. Również w obecnej dobie nowej ewangelizacji misje ludowe stanowią niezastąpiony środek okresowej odnowy życia chrześcijańskiego (CT 47). W artykule ukazane są kierunki odnowy misji ludowych w duchu nowej ewangelizacji. Odnowione misje, tak jak przed wiekami, tak i teraz służą duszpasterstwu zwyczajnemu. Są pomocą w realizacji inicjatyw duszpasterskich Kościoła powszechnego, zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym.
Twórcy
Bibliografia
 • Aparecida, V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin 2014.
 • Bodziony W., Słowo Boże „programem metodycznym” misji parafialnych, „Homo Dei” 2013, nr 1, s. 79-95.
 • Congregazione per la Dottrina della Fede, Indicazioni pastorali per l'Anno della Fede, http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it/annus-fidei/indicazioni-pastorali-per-l-anno-della-fede.html (dostęp: 21.01.2016).
 • Durrwel F.X., Continuer le Christ Sauveur par I'apostolate de I'annonce missionnaire, „Spicilegium Historicum CSsR” 1(1986), s. 83-124.
 • Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Wydawnictwo Przystanek Jezus, Gubin 2015.
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2016.
 • Giulia C.C., Il Vangelo agli Ultimi. Le missioni popolari, Edizioni Dehoniane, Roma 1990.
 • Hajduk R., Nawrócenie jako cel działalności misyjnej redemptorystów, „Studia Redemptorystowskie” 2(2004), s. 211-224.
 • Hitz P., L'annonce missionnaire de l'Evangile, Les éditions du CERF, Paris 1954.
 • Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca rok 1983 Świętym Rokiem Jubileuszowym Odkupienia Apertite portas Redemptori, Pallottinum, Warszawa 1983.
 • Kołodziejczyk J., Udział laikatu w misji ludowej na Zachodzie, „Collectanea Theologica” 53(1983), s. 113-119.
 • Komisja Misji i Rekolekcji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Dyrektorium Misji Ludowych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2004.
 • Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i żeńskich, Idziemy naprzód z nadzieją. Życie konsekrowane w Polsce na początku nowego tysiąclecia, Jasna Góra 2003, http://www.zycieza konne.pl/2003-06-04-kwpzm-kwpzzz-idziemy-naprzod-z-nadzieja-20973/ (dostęp: 20.01.2015).
 • Kraxner A., Elemente einer neuen Spiritualität. Ein richtungweisendes Modell, Wien 1977.
 • Makowski A., Nowa ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, „Studia Redemptorystowskie” 13(2015), s. 247-259.
 • Navarro A., Parroquia evangelizadora. Sistema integral de la nueva evangelizacion, Ediciones Dabar, México 1994.
 • Nuckowski M., Warunki większej skuteczności misyi, „Homo Dei” 1937, nr 4, s. 316-322.
 • Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Celebracje Miłosierdzia, z. 1, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2015.
 • Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem wiary. Program duszpasterski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
 • Przyczyna W., Siwek G., O Kongresie Ewangelizatorów Wędrownych, czyli o skarbcu Kościoła pełnym rzeczy starych i nowych (Mt 13,52), „Homo Dei” 1997, nr 3, s. 103-108.
 • Przyczyna W., Misje ludowe – skutecznym środkiem ewangelizacji?, w: Musimy siać. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), red. M. Pawliszyn, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2016, s. 287-299.
 • Siwek G., Historia – teologia – praktyka, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009.
 • Siwek G., Misje wczoraj i dziś, „Materiały Homiletyczne” 169(1998), s. 4-17.
 • Siwek G., Św. Alfons Maria de Liguori jako prekursor nowej ewangelizacji, „Studia Redemptorystowskie” 10(2012), s. 99-136.
 • Szewczyk L., Kaznodziejstwo w służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla współczesnego Kościoła, red. B. Biela, Wyd. Emmanuel, Katowice 2011, s. 293-314.
 • Szewczyk L., Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.
 • Wallce J.A., Reconsidering the Parish Mission, „Worship” 4(1993), s. 340-350.
 • XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011.
 • XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarze, Wydawnictwo M, Kraków 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-58b35fb8-873b-4c2a-bf36-b644d07b2ed1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.