Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4/2013 | 179-192
Tytuł artykułu

Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Criminogenic needs of women offenders as a challenge for institutional resocialization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głoszony zarówno przez teoretyków, jak i praktyków resocjalizacji kryzys instytucjonalnych oddziaływań naprawczych znalazł odpowiedź w ruchu What Works Movement, który od lat skupia naukowców z całego świata poszukujących odpowiedzi na pytanie „co działa i wobec kogo działa”. Dzięki Modelowi Risk-Need-Responsivity, który wypracowany został w krajach anglojęzycznych mamy możliwość rzetelnego i stosunkowo dokładnego określenia czynników kryminogennych występujących u sprawców przestępstw, ich możliwości poznawczych, na których opieramy oddziaływania korekcyjne oraz oszacować możemy ryzyko powrotu do przestępstwa. W niniejszym artykule uwaga skupiona została na wynikach badań własnych przeprowadzonych w trzech zakładach karnych dla kobiet na terenie Polski, których celem było między innymi określenie potrzeb kryminogennych respondentek. Analiza danych pozwoliła stworzyć sylwetki osadzonych zaklasyfikowanych do czterech kategorii szacowanego ryzyka recydywy na podstawie wyników uzyskanych w badaniu narzędziem LSI-R.
EN
The crisis of institutional rehabilitation was faced by What works Movement, which for years has been focused on finding the answer to the question „what works and for whom work.” Thanks to Risk-Need-Responsivity Model we have the possibility to define the criminogenic needs of offenders, their cognitive abilities and we can assess the risk of re-offending. In this article, attention has been focused on the results of the research conducted in three prisons for female offenders in Poland. The aim of the research was to assess criminogenic needs of the respondents. Data analysis allowed to create profiles of inmates classified to four categories of estimated risk of recidivism on the basis of the results obtained in the study of LSI-R tool.
Rocznik
Numer
Strony
179-192
Opis fizyczny
Daty
wydano
2013-07-31
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Ambrozik W. (2001). Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie resocjalizacji. W: Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P. (red.). Więziennictwo. Nowe wyznawania. Warszawa–Poznań–Kalisz, s. 511–519.
 • Andrews D.A., BontaJ.L. . The Level of Service Inventory-Revised. User’s Manual. Toronto 2001.
 • Bonta J., Andrews D.A. (2007). Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. Kanada.
 • Chojecka J. (2012). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Niepublikowana praca doktorska napisana na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ambrozika. Poznań.
 • Marczak M. (2006). Losy życiowe kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Niepublikowana praca doktorska napisana na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ambrozika. Poznań.
 • Marczak M. (red.) (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków.
 • Matysiak-Błaszczyk A. (2010). Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności. Kraków.
 • McMurran M. (2010). Theories of change. W: Brow J.M., Campbell E.A. (red.). The Cambridge Handbook of Forencis Psychology. Cambridge, s. 118–125.
 • Poels V. (2005). Risk Assessment of Recidivism of Violent and sexual Female Offenders. Rotora.
 • Stańdo-Kawecka B. (2010). O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie.Probacja 2010, 1, s. 108–124.
 • Szczepanik R. (2008). Płeć jako zmienna różnicująca orzekanie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców. W: Chomczyńska-Rubacha M. (red.). Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź, s. 161–172.
 • Sztuka M. (2007). Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, z. 1, s. 313–326.
 • Van Voorhis P., Salisbury E., Wright E., Bauman A. Achieving Accurate Pictures of Risk and Identyfying Gender Responsive Needs: Two New Assessments for Women Offenders. http://www.uc.
 • edu/womenoffenders/NIC%20Summary%20Report.pdf
 • Van Voorhis P., Salisbury E., Bauman A., Holsinger K., Wright E. Classifying Women Offenders: Achieving Accurate Picture of Risk and Identyfying Gender Responsive Needs. http://www/uc/edu/womenoffenders/ICCA%20ADDRESS.pdf
 • Van Voorhis P., Wright E., Salisbury E., Bauman A. (2010). Women’s Risk Factors and Their Contributions to Existing Risk/Needs Assessment. The Current Status of a Gender-Responsive Supplement Criminal Justice and Behavior Vol. 37, no. 3, March, s. 261–288.
 • Zielińska E. (2001). Kobiety w wymiarze sprawiedliwości. Prawo i Płeć. Kwartalnik Centrum Praw Kobiet 2001, 1, s. 6–11.
 • Roczna Informacja Statystyczna za rok 2011, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, http://sw.gov.pl/Data/Files/001142rdeb/rok-2011.pdf
 • http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2012_grudzien_statystyka_biezaca.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2081-3767
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-5793494a-cbcb-46d6-85c0-d13e31f7bce4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.