Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2(32) | 51-63
Tytuł artykułu

Changes in Administrative Borders and Their Stability in Lubelskie Region in 1949–2010

Warianty tytułu
PL
Zmiany granic administracyjnych i ich stabilność na Lubelszczyźnie w latach 1949–2010
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the problem of changes in administrative borders in the Lubelskie region throughout the past 60 years, since the end of World War II. In this period Poland experienced four major reforms that transformed the system and structure of administrative division. In five periods between the reforms there were also certain minor changes along the national borders. The analysis of changes was primarily based on cartographic materials presenting the administrative divisions, which allowed for efficient analyses of the border routes. Using the archive maps the authors prepared analytical maps from 8 temporal perspectives. Consequently, synthetic maps presenting all the observed changes in voivodship (Polish: województwo), county (Polish: powiat) and commune (Polish: gmina) borders were drafted. Such materials were the base for preparing the final maps illustrating the stability of the border routes between voivodships, counties and communes. The analyses of the materials allowed number of conclusions to be drawn. Firstly, the borders of Lubelskie Voivodship are relatively stable, particularly the fragments which run along the Vistula and the Bug Rivers. In the case of county borders, their permanence is much lower. At the lowest level of administrative division, variability is the highest, yet the share of permanent borders reaches 40%. Generally, it can be stated that the higher the level of administrative division, the higher the stability of borders. The present article may constitute a basis for further research on the causes and effects of borders between administrative units. Along with the analysis of border permanence, another problem that the authors addressed is the method of linear presentation of object changes. In order to analyse border changes effectively, the authors propose an indirect presentation of border stability by showing the stability of the area marked within these borders. Such a device substitutes the troublesome analysis of overlapping linear structure with an analysis of a clearer image of stability, presented with contour lines.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zmiany przebiegu granic jednostek administracyjnych na Lubelszczyźnie na przestrzeni ostatnich ponad 60 lat po II wojnie światowej. W tym czasie w Polsce miały miejsce cztery poważne reformy zmieniające układ i strukturę podziału administracyjnego kraju. W pięciu okresach pomiędzy reformami dochodziło do mniejszych zmian, mających charakter korekty przebiegu granic. Analizę zmian wykonano opierając się głównie na materiałach kartograficznych, które najlepiej oddają zmiany przestrzenne, w tym wypadku zmiany granic jednostek administracyjnych. Na podstawie map archiwalnych sporządzono mapy analityczne dla 8 przekrojów czasowych. W dalszej kolejności wykonano mapy syntetyczne na których zawarto wszystkie zauważone zmiany dla granic: województwa, powiatów i gmin. Na tak przygotowanym materiale opracowano mapy pokazujące stabilność przebiegu granic, województwa, powiatów i gmin. Opracowanie niesie ze sobą kilka wniosków. Na podstawie badań można stwierdzić, że granice województwa są dość stabilne, szczególnie trwałe są granice oparte na Wiśle i Bugu. W przypadku granic powiatów trwałość granic jest mniejsza od granicy województwa. Na najniższym stopniu podziału administracyjnego zmienność jest największa, choć odsetek długości granic trwałych osiąga poziom 40%. Niniejszy artykuł może stanowić podłoże do dalszych badań nad przyczyną zmian granic jednostek administracyjnych a także nad ich skutkami w poziomie rozwoju tych jednostek. Innym problemem na który autorzy zwrócili uwagę jest sposób prezentacji zmian obiektów o charakterze liniowym, proponując jednocześnie alternatywny sposób przedstawiania ich stabilności przez pokazanie stabilności obszaru w przynależności administracyjnej za pomocą izolinii.
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University
 • Maria Curie-Skłodowska University
Bibliografia
 • Bačvarov, M., and A. Suliborski. 2002. Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chojnicki, Z., and T. Czyż. 1993. “Region i regionalizacja w geografii.” In Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, edited by K. Handke. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Ćwik, W., and J. Reder. 1977. Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Dziewoński, K. 1967. “Teoria regionu ekonomicznego.” Przegląd Geograficzny no. 39 (1):33–50.
 • Jadczak, S. 2000. Hrubieszów i powiat hrubieszowski 1400–2000. Lublin: Express Press.
 • Jałowiecki, B. 1996. Oblicza polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne. Warszawa: Michał Swianiewicz.
 • Janicki, W., and K. Łucjan. 2009. “Przebieg granic regionów historycznych, a współczesne granice administracyjne w Polsce.” In Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, edited by M. Kulesza, 109-117. Legnica: PWSZ im. Witelona.
 • Jasiński, L.J. 2011. Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Wydawnictwo Trio.
 • Koter, M. 1993. “Region polityczny. Geneza, ewolucja i morfologia.” In Region, regionalizm — pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, edited by K. Handke. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Miszczuk, A. 2003. Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Mościbroda, J. 1999. Mapy statystyczne jako nośniki informacji ilościowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Piskozub, A. 1987. Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sienkiewicz, W. 2012. Polska od roku 1944. Najnowsza historia. Polityka, społeczeństwo, gospodarka. Warszawa: Demart.
 • Suliborski, A. 1994. “Uwarunkowania polityczne i społeczne koncepcji podziałów terytorialnych Polski.” In Fyzikálne vzdelávanie ako súčasť prírodovedného vzdelávania. Zborník z konferencie 9.-11. september 1993. Banská Bystrica. Metodické centrum Banská Bystrica.
 • Szul, R. 1993. “Some Problems of Regionalisms in Contemporary Europe with Special Reference to Eastern Europe.” In Regional Question in Europe, edited by G. Gorzelak and B. Jałowiecki. Warsaw: University of Warsaw. European Institute for Regional and Local Development.
 • Zawadzka, B. 1993. Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich. Warszawa: Agencja Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-549cce7f-4481-4455-aa29-028c967bd6c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.