Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 22 | 2(83) | 54-62
Tytuł artykułu

Metody budżetowania

Warianty tytułu
EN
Budgeting methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule poddaje się analizie typy budżetów i procedury budżetowania w przedsiębiorstwie. W pierwszej części omawia się zasady kierujące procedurami budżetowania. Druga część charakteryzuje procedury budżetowania nakazowego i partycypacyjnego, a także tworzonego na zasadzie „od zera” oraz przyrostowej.
EN
The article analyzes the types of budgets and budgeting procedures in an enterprise. The first part discusses the principles guiding budgeting procedures. The second part characterizes prescriptive and participatory budgeting procedures, as well as the ones created on a "from zero" and incremental basis.
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
54-62
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019-07
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, afka211@wp.pl
Bibliografia
 • Arnold J., Hope T., Accounting for management decisions, New York 1990.
 • Bugdol M., Koszty jakości – społeczne źródła, „Problemy Jakości” 2006, nr 38 (5).
 • Bytniewski A., Podsystem CRM jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 291.
 • Bytniewski A., Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 440.
 • Bytniewski A., Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 399.
 • Bytniewski A., Problemy opóźnień przepływu informacji z podsystemów stycznych do podsystemu finansowo-księgowego w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna” 2009, nr 13.
 • Bytniewski A., Robotyzacja systemu rachunkowości jako sposób wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 251.
 • Finney R.G., Budgeting; planing for the unknown, „Management Review” 1993, No. 10.
 • Kister A., Efektywność w systemie zarządzania jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2004, nr 38.
 • Kister A., Koszty jakości jako miernik efektywności, „Problemy Jakości” 2003, nr 35.
 • Kister A., Lean management w rachunkowości, [w:] H. Ronek, I. Lazarishina (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, Lublin 2017.
 • Kister A., Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2007, nr 41.
 • Kister A., Modele kosztów jakości w teorii i praktyce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2006, nr 40.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 51 (107).
 • Kister A., Wybrane rodzaje analiz kosztów jakości, „Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach” 2006.
 • Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2005, nr 39.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kwiatkowska R., Podstawowe uwarunkowania skutecznego zarządzania kosztami, [w:] red. H. Ronek, I. Lazarishina, Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2017.
 • Kwiatkowska R., The future directions of cost analysis in common courts in Poland, [w:] H. Ronek, A. Zagorodny (red.), Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise, Lviv 2014.
 • Kwiatkowska R., Wpływ zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 524.
 • Lazarishina I., Analiza finansowa w zarządzaniu operacyjną działalnością przedsiębiorstwa, H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2015.
 • Lucey T., Costing, DP Publications LTD, London 1990.
 • Michalczyk L., Beneish's Detection Model as a tool for detection of accounting manipulation in the conditions of the Polish Biraterial Act, „International Journal of New Economics, Public Administration and Law” 2018, nr 2.
 • Michalczyk L., Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym – ujęcie teoretyczne, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 1 (54).
 • Michalczyk L., Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2008, t. 4, nr 1.
 • Michalczyk L., Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych, „Pieniądze i Więź” 2015, nr 2 (67).
 • Michalczyk L., Rola cen wewnętrznych w rozrachunku wewnętrznym wielopoziomowych jednostek gospodarczych w aspekcie transferu kapitału za granicę, [w:] K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, Warszawa 2006.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Rozliczenia produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewnętrznego przedsiębiorstw w realiach polskich, E. Tabaszewska, B. Radawski (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Michalczyk L., Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, [w:] VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF w Sopocie, Sopot 2006.
 • Michalczyk L., Wdrożenie systemu ERP dla celów controllingu sprzedaży, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych” 2013, nr 2.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Michalczyk L., Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego, „Pieniądze i Więź” 2013, nr 3.
 • Mott G., Accounting for managers, Kogan Page Limited, London 1994.
 • Myddelton D., Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa 1996.
 • Shillinglaw G., Meyer P.E., Accounting, a management approach, Homewood 1986.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Jakość systemów informacyjnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1995, nr 107.
 • Stępniewski J., Kierunki postępu w rachunkowości wspomaganej komputerem, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1998, nr 788.
 • Stępniewski J., Dudek M., Kryzys narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym na świecie, w Europie i w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw” 2004, nr 43, t. 1.
 • Vovk V, Teoretyczne podstawy generowania przepływu informacji ekonomicznych w systemie rachunkowości w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość, [w:] H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, UMCS, Lublin 2015.
 • Vovk V., The Importance of Accounting Information Efficiency for the Successful Functioning of an Administrative System, [w:] General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency, Warsaw 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
1506-7513
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-54076e69-217d-4384-9d19-f372d519e2e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.