Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 26 | 3 | 39-61
Tytuł artykułu

Armia w przebudowie – wysiłki szlachty na rzecz uzdrowienia sił zbrojnych w okresie stanisławowskim

Warianty tytułu
EN
Redevelopment of the Army – Nobility Efforts for Revitalization of the Armed Forces During the Reign of Stanisław August Poniatowski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego spojrzenia na sprawy wojskowości w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Omówiono w nim ewolucję instytucjonalną organów władzy państwowej sprawujących nadzór organizacyjno-aprowizacyjny nad armią, zaprezentowano koncepcje rozwoju sił zbrojnych wyrażane przez cenionych publicystów doby polskiego oświecenia, zilustrowano sam proces przeobrażeń zachodzących wówczas w wojskach monarchii polsko-litewskiej oraz przedstawiono bezpośrednie implikacje działań zainicjowanych przez czynniki rządzące. Przedmiotowej syntezy dokonano w oparciu o umowny podział na wydarzenia: sprzed zwołania Sejmu Wielkiego, z okresu samych obrad Sejmu Czteroletniego oraz tych po zakończeniu jego prac. W podsumowaniu autor przedstawia konkluzje o przyczynach braku powodzenia podjętych przedsięwzięć na rzecz aukcji i unowocześnienia wojska.
This article is an attempt to summarize the overall view on military issues during the reign of Stanisław August Poniatowski. It discusses the institutional evolution of authorities responsible for supplying the army, the concepts of developing the army expressed by reputable publicists of the Age of Enlightenment, exemplifies the transformation process of the Polish – Lithuanian Commonwealth armed forces and represents direct implications of the actions initiated by the governing authorities. The synthesis is based on a convenient chronological division: before The Great Sejm, during The Great Sejm proceedings and after The Great Sejm. The summary of this article consist of the author’s conclusions concerning the failure of actions undertaken to enlarge and modernize the army.
Rocznik
Tom
26
Numer
3
Strony
39-61
Opis fizyczny
Twórcy
 • doktorant w Katedrze Historii Państwa i Prawa, Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pawel___m@wp.pl
Bibliografia
 • [brak inf. o autorze] Sposób Powiększenia Sił Krajowych w Polszcze przez popisowe Milicye, autor nieznany, [w:] Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, http://www.dbc.wroc.pl/ dlibra/doccontent?id=24525 [dostęp: 22.05.2016].
 • Augustyniak Urszula: Historia Polski 1572-1795, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Bednaruk Waldemar: Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794), Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Hupert Witold: Historja wojenna polska w zarysie, Lwów i Warszawa: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego 1921.
 • Kaczmarczyk Zdzisław, Leśnodorski Bogusław: Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.
 • Kalinka Walerian: Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 1991.
 • Kołłątaj Hugo: Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego, t. I, oprac. B. Leśnodorski, H. Wereszycka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1954.
 • Konopczyński Władysław: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2012.
 • Kościuszko Tadeusz: Pisma Tadeusza Kościuszki, oprac. H. Mościcki, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1947.
 • Leśniewski Sławomir: Poczet hetmanów polskich i litewskich, t. II: XVIII wiek, Warszawa: Wydawnictwo ANTA 1992.
 • Lityński Adam: Sądy i prawo w powstaniu kościuszkowskim, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 1989.
 • Nowak Tadeusz, Wimmer Jan: Dzieje oręża polskiego: do roku 1793, Warszawa Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968.
 • Organiściak Wojciech: Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001.
 • Rostworowski Emanuel: Hugo Kołłątaj wobec zagadnienia obywatelskiej siły zbrojnej (1784-1793), Przegląd Historyczny 1951, nr 42, s. 331-364.
 • Rostworowski Emanuel: Maj 1791 – maj 1792, rok monarchii konstytucyjnej, Warszawa: Zamek Królewski 1985.
 • Samsonowicz Henryk: Historia Polski do roku 1795, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985.
 • Staszic Stanisław: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, oprac. S. Czarnowski, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1926.
 • Topolski Jerzy: Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-5339ee92-f8c5-47e2-8be2-e4093d1a9bfc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.