Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 1(51) | 117-131
Tytuł artykułu

Legalność religijnego uboju zwierząt w polskim porządku prawnym na tle norm prawa unijnego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The legality of the religious slaughter of animals in the Polish legal system on the background of adjustment of EU law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł porusza problematykę legalności uboju rytualnego w polskim porządku prawnym, zestawiając razem zagadnienie wolności wyznania oraz prawnej ochrony zwierząt w RP. Pierwszym z omówionych zagadnień jest zasada wolności sumienia i religii w świetle prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej. Następnie autorka przedstawia niektóre regulacje wprowadzone przez ustawę o ochronie zwierząt z 1997 roku oraz stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, które zestawia z normami prawnymi Unii Europejskiej. Artykuł zakończony jest uwagami de lege ferenda, w których autorka zwraca uwagę na problematykę komercyjnych ubojów rytualnych oraz niespójności prawa polskiego z prawem unijnym.
EN
The article raises the issue of the constitutionality of the ritual slaughter in the Polish legal system. The author compared together the issue of freedom of religion and the legal protection of animals in Republic of Poland. The first of the issues is the rule of freedom of conscience and religion in national law and EU law. Next, the author presented some of the regulations introduced by the act on protection of animals of 1997 and the position of the Polish Constitutional Court, which compares with the legal norms of the European Union. An article was ended by remarks called as de lege ferenda; the author pay attention on in problems of commercial ritual slaughter and inconsistency of Polish law with EU law.
Rocznik
Numer
Strony
117-131
Opis fizyczny
Daty
wydano
2019
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • BANASZAK Bogusław (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 • CHMAJ Marek (2008), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • DYREKTYWA (1993) 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania, Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1993.
 • GARLICKI Lech (2012), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 • GOŁDA-SOBCZAK Maria, SOBCZAK Jacek (2012), Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, „Annales”, nr 19.
 • KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (2010), Dz. Urz. UE C 83/389 z dn. 30.03.2010.
 • LATOS Bartłomiej (2008), Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa.
 • LEWANDOWSKA Iwona (2013), TK: ubój rytualny sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt i Konstytucją, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/tk-uboj-rytualny-sprzeczny-z-ustawa-o-ochronie-zwierzat-konstytucja/print/ (14.12.2017).
 • LIPNIEWICZ Rafał (2015), Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.
 • LIŻEWSKI Bartosz (2016), Klauzule generalne i ich funkcje w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Annales. Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia”, nr LXIII.
 • MICHALSKI Cezary (2012), Łętowska: Cała prawda o polskim uboju rytualnym, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20121211/letowska-cala-prawda-o-polskim-uboju-rytualnym (14.12.2017).
 • MIZERSKI Rafał (2009), Test legalności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa.
 • NYKIEL Włodzimierz, ZALASIŃKI Adam (2014), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Warszawa.
 • PIETRZAK Marian (1999), Prawo wyznaniowe, Warszawa.
 • PROJEKT (2016) Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 11 marca 2016 r.
 • RADECKI Wojciech (red.) (2003), Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Wrocław.
 • ROCHOWICZ Piotr (2013), Rytualna kompromitacja Trybunału Konstytucyjnego, http://prawo.rp.pl/artykul/1180781.html (14.12.2017)..
 • ROZPORZĄDZENIE (2004/2102) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, Dz.U. 2004 nr 205, poz. 2102.
 • ROZPORZĄDZENIE 1099/2009/WE Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Dz. Urz. UE L 303/1 z dn. 18.11.2009.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • TVN (2012), TK: ubój rytualny sprzeczny z prawem, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tk-uboj-rytualny-sprzeczny-z-prawem,291172.html (14.12.2017).
 • USTAWA (1989/155) z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 nr 29, poz. 155).
 • USTAWA (1997/483) z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
 • USTAWA (1997/724) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 1997 nr 111, poz. 724.
 • WNIOSEK Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich (2014), http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa _pobierz_plik200.asp?plik=F5497197/K_52_13_wns_2013_08_30_ADO.pdf&syg=K%2052/13 (14.12.2017).
 • WOJTYCZEK Krzysztof (1999), Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków.
 • WYROK (2014) Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt K 52/13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-524d73e2-6825-42e5-9344-cb44c173fb62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.