Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 14/2017 | 113–128
Tytuł artykułu

Readiness to change criminal women and men

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Gotowość do zmiany przestępczych kobiet i mężczyzn
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The readiness of offenders to social rehabilitation is a new category in our country. Meanwhile, the research conducted in many countries indicates its usefulness in the diagnosis and selection of participants of rehabilitation programmes. This entails more effective interaction with convicted persons and greater responsibility on the part of convicted people for their own social rehabilitation process. The aim of this article is to present the main assumptions and models of readiness for change and their usefulness in social rehabilitation practice and to present pilot studies of readiness for change among criminal women and men in Kraków. Application of the Polish adaptation of the CVTRQ questionnaire made it possible to determine the level of convicted persons’ readiness, taking into account deficits in particular scales of the questionnaire and variables differentiating the group of ready and not ready people. At the end, guidelines for further research will be presented.
PL
Gotowość przestępców do resocjalizacji jest w naszym kraju nową kategorią. Tymczasem badania prowadzone w wielu krajach wskazują na jej przydatność w diagnozie i selekcji uczestników programów resocjalizacyjnych. Wiąże się to z większą efektywnością oddziaływań wobec skazanych i większą odpowiedzialnością skazanych za własny proces resocjalizacji. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację głównych założeń i modeli gotowości do zmiany i ich przydatności w praktyce resocjalizacyjnej oraz ukazanie pilotażowych badań gotowości do zmiany wśród przestępczych kobiet i mężczyzn w Krakowie. Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza CVTRQ pozwoliło określić poziom gotowości skazanych, uwzględniając deficyty w poszczególnych skalach kwestionariusza i zmienne różnicujące grupę gotowych od niegotowych. Na koniec zaprezentowane zostaną wskazówki do dalszych badań.
Rocznik
Numer
Strony
113–128
Opis fizyczny
Daty
wydano
2017-12-31
Twórcy
Bibliografia
 • Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Bandura A., 1998, Health promotion from the perspective of social cognitive theory, „Psychology and Health”, nr 13, s. 623–649.
 • Biel K., 2014, Model ryzyka i model dobrego życia w readaptacji skazanych, [w:] Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, (red.) Kusztal J., Kmiecik-Jusięga K., Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 45–59.
 • Bosma A.Q., Kunst M.J.J., Dirkzwager A.J.E., Nieuwbeerta P., 2015, Treatment readiness as a determinant of treatment participation in a Prison-Based Rehabilitation Program: An exploratory study, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, s. 1–17.
 • Burrowes N., Needs A., 2009, Time to contemplate change? A framework for assessing readiness to change with offenders, „Aggression and Violent Behavior”, nr 14, s. 39–49.
 • Casey S., Day A., Howells K., Ward T., 2007, Assessing suitability for offender rehabilitation. Development and validation of the treatment readiness questionnaire, “Criminal Justice and Behavior”, 34, nr 11, s. 1427–1440.
 • Day A., Casey S., Ward T., Howells K., Vess J., 2010, Transitions to better lives. Offender readiness and rehabilitation, Villan Publishing, Portland.
 • Howells K., Day A., 2003, Readiness for anger management: Clinical and therapeutical issues, „Clinical Psychology Review”, nr 2, s. 319–337.
 • Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, ARCHE, Gdańsk.
 • Maruna S., Mann R., 2006, Fundamental attribution errors? Re-thinking cognitive distortions, „Legal and Criminological Psychology”, nr 11, s. 155–177.
 • Mossiere A., Serin R., 2014, A critique of models and measures of treatment readiness in offenders, „Aggression and Behavior”, nr 19, s. 383–389.
 • Muskała M., 2016, „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Prochaska J.O., DiClemente C.C., Norcross J.C., 2008, Zmiana na dobre, Instytut Amity, Warszawa.
 • Prochaska J.O., Norcross J.C., 2006, Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
 • Serin R., Kennedy S., 1997, Treatment readiness and responsivity: Contributing to effective correctional programming, Correctional Service of Canada.
 • Sturgess D., Woodhams J., Tonkin M., 2016, Treatment engagement form the perspective of the offender: Reasons for noncomplition of treatment – a systematic review, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, nr 60, s. 1873–1896.
 • Walters G.D., 2002, The Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS): A review and meta-analysis, „Assessment”, nr 9, s. 278–291.
 • Ward T., Day A., Howells K., Birgden A., 2004, The multifactor offender readiness model, „Aggression and Violent Behavior”, nr 9, s. 645–673.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2081-3767
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-5232a19a-2b74-4394-9857-eeae6dcd636b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.