Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 1/2010 | 82-108
Tytuł artykułu

Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska - twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przybliża koncepcję kształcenia w PEDAGOGIUM opartą na założeniach twórczej resocjalizacji. Artykuł prezentuje założenia teoretyczne, metodyczne, i dydaktyczne alternatywnego kształcenia w autorskiej uczelni. W Pedagogium kształce nie studentów oparte jest na stymulowaniu rozwoju struktur poznawczych i twórczych po przez aktywność teatralną, dramową, plastyczną, muzyczną i sportową, bo wiem tylko wychowawca o rozwinię tym potencjale twórczym ma szanse diagnozować i rozwijać potencjały wychowanków nie przystosowanych społecznie i w ten sposób realizować proces resocjalizacji, który jest alternatywny wobec tak zwanej resocjalizacji tradycyjnej.
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
82-108
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010-12-31
Twórcy
 • PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Bibliografia
 • Ambrozik W. (1997), Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań.
 • Ambrozik W. (1983), Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta, Poznań.
 • Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.
 • Baumeister R.F. (red.) (1986), Public self and private self, New York, Springer-Verlag.
 • Brown J.D. (1998), The self. New York, McGaw-Hill.
 • Campbell D.T. (1990), Blind variation and selective retention in creative thought as in other knowledge process, Psychological Review no. 67.
 • Campbell J. (1990), Self-esteen and clarity of the self-concept, Journal of Personality and Social Psychology no. 59.
 • Cialdini R.B. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk.
 • Czapów Cz. (1978, 1980), Wychowanie resocjalizujące, PWN.
 • Czapów Cz., Jedlewski S. (1971), Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa.
 • Dąbrowski Z. (1979), Dezintegracja pozytywna, Warszawa.
 • Doliński D. (2005), Techniki wpływu społecznego, Warszawa.
 • Dudzikowa M. (1987), Wychowanie przez aktywne uczestnictwo, Warszawa.
 • Dykcik W. (2001), Stanisława Kowalskiego koncepcja doskonalenia systemu wychowawczego w środowisku, [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna – dokonania – działalność – perspektywy, Toruń.
 • Festinger L. (1957), A theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press.
 • Fontana D. (1998), Psychologia dla nauczyciela, Poznań.
 • Frąckowiak T. (2001), Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, Warszawa.
 • Frąckowiak T. (2007), Dziecko edukacyjne i pomocowe. Oferty małych ojczyzn, Garmond.
 • Fukuyama F. (2004), Koniec człowieka, Wyd. Znak, Kraków.
 • Gertsmann S. (1982), Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa.
 • Giddens A. (2006), Socjologia, Warszawa.
 • Gnitecki J. (2001), Globalne problemy współczesnego świata w aspekcie edukacyjnym w cyklu życia, [w:] T. Frąckowiak (red.), Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, Warszawa.
 • Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk.
 • Jones E.E. (1990), Interpersonal perception, New York, Freeman.
 • Kawula S. (2004), Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu, Toruń.
 • Kawula S. (red.) (2001), Pedagogika Społeczna – dokonania – działalność – perspektywy, Toruń.
 • Kłoskowska A. (1972), Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa. Konopczyński M. (1996), Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania. Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa. Konopnicki J. (1972), Niedostosowanie społeczne, Warszawa.
 • Kowalski R.M., Leary M.R. (1990), Strategic self-presentation and The avoidance of aversive erents. Antecedents and consequences of self-euhancement and self-depreciation, Journal of Experimental Social Psychology, no. 26.
 • Kowalski S. (1979), Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk.
 • Kwieciński Z. (2002), Wykluczenie, Toruń.
 • Leary M. (2004), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, tł. A.M. Kacmajer, Gdańsk.
 • Lockwood P., Kunda Z. (1999), Solient best selves can undermine inspiration by autstanding role models, Journal of personality and Social Psychology, no. 76.
 • Lockwood P., Kunda Z. (1997), Superstar and Me. Predicting the impact of role models on the self, Journal of Personality and Social Psychology, no.73.
 • £ukaszewski W. (1984), Szanse rozwoju osobowości, PWN, Warszawa.
 • Marzec-Holka K. (2004), Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Bydgoszcz.
 • Maslow A.H. (1959), Creativity in self-actualizing people, Michigan. Maslow A.H. (1986), W stronę psychologii istnienia, Warszawa. Melchior M. (1990), Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa. Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało, władza, Poznań-Toruń.
 • Mendel M. (red.) (2005), Animacje współpracy środowiskowej na wsi, Toruń. Mead G.H. (1975), Umysł – osobowość – społeczeństwo, PWN, Warszawa. Miller R.S. (1992), The nature and serevity of self-reported embarrassing circumstances, Personality and Social Psychology Bulletin no. 18.
 • Modrzewski J. (2004), Socjalizacja i uczestnictwo społeczne, Poznań.
 • Nęcka E. (2005), Psychologia twórczości, Gdańsk.
 • Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk. Pilch T., Lepalczyk I. (1995), Pedagogika społeczna, Warszawa. Pospiszyl K. (1998), Resocjalizacja, Warszawa.
 • Pytka L. (2001, 2005), Pedagogika Resocjalizacyjna, Warszawa.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Warszawa.
 • Rosner K. (2003), Narracja, tożsamość i czas, Kraków.
 • Roth D.L., Harris R.N., Snyder C.R. (1988), An individual differences measure of attributive and repudiative factics of favorable self-presentation, Journal of Social and Clinical Psychology, no. 6.
 • Sobczak S. (2000), Celowość wychowania, Warszawa.
 • Szczukiewicz P. (1998), Rozwój psychosomatyczny a tożsamość, Lublin.
 • Szmajke A. (1999), Autoprezentacja – maski, pozy, miny, Olsztyn.
 • Tesser A., Felson R.B., Suls J.M. (2004), Ja i tożsamość, tł. A. Karolczak, Gdańsk.
 • Theiss W. (1997), Listy o pedagogice społecznej. Helena Radlińska, Aleksander Kamiński, Adam Uziembło, Żak, Warszawa.
 • Theiss W. (1997), Radlińska, Żak, Warszawa.
 • Tice D.M. (1992), Self-concept change and self-presentation the looking glass self is a magnifying glass, Journal of Personality and Social Psychology, no. 63.
 • Tyszkowa M. (1990), Zdolności, osobowość i działalność uczniów, Warszawa.
 • Urban B. (2005), Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków.
 • Winiarski M. (2000), Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Warszawa.
 • Winiarski M. (1992), Współdziałanie szkoły i środowiska. Aspekt socjopedagogiczny, Warszawa.
 • Wilson J.Q. (1993), The moral sense. New York, Free Press.
 • Wroczyński R. (1964), Pedagogika Społeczna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2081-3767
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-50c73842-dd34-43b4-b4a6-caee4ab2c9b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.