Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 1(5) | 93-108
Tytuł artykułu

Czym jest gra? Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
REMARKS CONCERNING ACTUAL AMBIGUITIES OF THE CONCEPT OF GAMES IN MANAGEMENT AND IN MANAGEMENT THEORIES
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The study determines common meanings of the term ‘game’ in management and in management sciences. It has practical and theoretical goals. Its practical aim is to sensitize researchers to the current ambiguity of the term and to the need of controlling its ambiguity. The theoretical aim is to determine the theoretical methods of controlling this ambiguity by using the proposed typology of prototypes of games. The typology is based on the distinction among three main analogues (prototypes): parlour games, stage acting and play.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93-108
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
article
Twórcy
autor
 • Jan F. Jacko, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, p. 2.378, 30-348 Kraków, Poland, 379@wp.pl
 • Jan F. Jacko, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, p. 2.378, 30-348 Kraków, Poland
Bibliografia
 • Baird D., R. Gertner, R. Picker (1994). Game Theory and the Law. Cambridge: MA, Harvard University Press.
 • Bartha P. (2013). Analogy and analogical reasoning. [W:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (red. E. N. Zalta). Online <http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/reasoning-analogy/>.
 • Basu K. (1994). The traveler’s dilemma: Paradoxes of rationality in Game Theory. American Economic Review 84/2: 391–395.
 • Baylis J., J. Wrtitz, C.S. Gray (red.) (2007). Strategia we współczesnym świecie (tłum. W. Nowicki). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bell W. (1991). Searching Behaviour. London: Chapman and Hall.
 • Bertalanffy L. von (1968). General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: Braziller.
 • Bicchieri C. (1993). Rationality and Coordination. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Biela A. (1989) Analogia w nauce. Warszawa: IW PAX.
 • Binmore K. (2005). Fun and Games. Second edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Bocheński J. M. (1993) O analogii (tłum. T. Basznik) [W:] Logika i filozofia. Warszawa: WN PWN; 50-78-
 • Bugdol M.(2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.
 • Callois R. (1997). Gry i ludzie (tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska). Warszawa: Wolumen.
 • Camerer C. (2003). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton: Princeton University Press.
 • Carnap R. (1963).Variety, analogy, and periodicity in inductive logic. Philosophy of Science 30 (3):222-227.
 • Crozier M., E. Freiberg (1982). Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego (tłum. K. Bolesta-Kukułka). Warszawa: PWN.
 • Danielson P. (red.). (1998). Modeling Rationality, Morality and Evolution. Oxford: Oxford University Press.
 • Dixit A., B. Nalebuff (1991). Thinking Strategically. New York: Norton.
 • Dolman A. M. (2003). Cooperation, psychological game theory, and limitations of rationality in social interaction. Behavioral and Brain Sciences 26: 139–198.
 • Drucker P. F. (2011). O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce (tłum. D. Bakałarz). Warszawa: MT Biznes
 • Elsbach K. D., R. M. Kramer (2003). Accessing creativity n Hollywood pitch meeting: Evidence for a dual-process model for creativity judgments. Academy of Management Journal 46; 286-294.
 • Fayol H. (1917). Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, coordination, controle. Paris : H. Dunod et E. Pinat.
 • Feyerabend P. K. (2001). Przeciw metodzie (tłum. S. Wiertlewski). Wrocław: Siedmioróg.
 • Gaut B. (2010). A Philosophy of Cinematic Art. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gellner E. (1992). Reason and Culture: The Historic Role of Rationality and Rationalism. Oxford, Cambridge: Basil Blackwell.
 • Ginitis H. (2000). Game Theory Evolving. Princeton: Princeton University Press.
 • Ginitis H. (2005). Behavioral game theory and contemporary economic theory. Analyse & Kritik 27:48-72.
 • Goffman E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, New York: Doubleday Anchor.
 • Goffman E. (1963). Behaviour in Public Places. New York: Glencoe: Free Press.
 • Habermas J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego. Tom I. (tłum. A. M. Kaniowski). [W:] Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Warszawa: PWN.
 • Hills D. (2012). Metaphor. [W:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (red. E. N. Zalta). Online: <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/metaphor/>.
 • Huizinga, J. (1955). Homo Ludens; a Study of the Play-Element in Culture. Boston: Beacon Press.
 • Husserl E. (1968). Badania logiczne (tłum. J. Sidorek). Warszawa: PWN.
 • Itkonen E. (2005). Analogy as Structure and Process. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Jacko J. F. (2009a). Niektóre ontologiczne założenia Teorii Gier na przykładzie Dylematu Podróżnika i Dylematu Więźnia. Zagadnienia Naukoznawstwa 3-4: 429-41.
 • Jacko J. F. (2009b). Ontologia myślenia strategicznego. Homo Ludens. 1/2009: 113-21.
 • Jacko J. F. (2012). Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Juul J. (2005). Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Word. Cambridge: MIT Press.
 • Kelly A. (2003). Decision Making Using Game Theory: An Introduction for Managers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kleiber G.(1990). Semantyka prototypu: Kategorie i znaczenie leksykalne (tłum. B. Ligara). Kraków: Iniveristas.
 • Koons R. (1992). Paradoxes of Belief and Strategic Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kotarbiński T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.
 • Kozielecki J. (1992). Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. [W:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: PWN: 155-187.
 • Kozina A. (2012). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Koźmiński A.K., D. Latusek-Jurczak (2011). Rozwój teorii organizacji. Warszawa: Wolters Kluwier Business.
 • Koźmiński A. K., A. M. Zawiślak (1982). Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. Warszawa: PWE.
 • Kramer W. (2000). What is a game? The Games Journal. A Magazine About Boardgames. December. Online: <http://www.thegamesjournal.com/articles/WhatIsaGame.shtml>.
 • Krąpiec M. (1979). Język i jego kreatywne aspekty. Roczniki Filozoficzne 27/1: 21–43.
 • Lakatos I. (1995). Pisma z filozofii nauk empirycznych (tłum. W. Sady). Warszawa: PWN.
 • Lakoff G., M. Johnson (1988). Metafory w naszym życiu (tłum. T. P. Krzeszowski). Warszawa.
 • Langacker R. W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I, Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
 • Lakatos I. (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers. Vol. I. J. Worall, G. Curie (red.), Cambridge, London, New York-Melbourne: Cambridge University Press.
 • Mahnken T. G. (2007).Teoria strategii. [W:] Baylis 2007: 69-87.
 • Makridakis S. (1990). Forecasting, Planning and Strategy for 21st Century. New York: The Free Press.
 • Malaby T. M. (2007). Beyond play: A new approach to games. Games and Culture 2: 95-113.
 • Mangam I. L., M. A. Overigton (1987). Organization as Theater. Social Psychology and Dramatic Performance. Chochester: Wiley.
 • McClennen E. F. (1990). Rationality and Dynamic Choice: Foundational Explorations. Cambridge: Cambridge University Press.
 • McMillan J. (1991). Games, Strategies and Managers. Oxford: Oxford University Press.
 • Mintzberg H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: The Free Press.
 • Mintzberg H. (2012). Zarządzanie (tłum. R. Mitoraj). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Neumann J. von, O. Morgenstern (1947). The Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
 • Perelman Ch. (1971). Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii. Pamiętnik Literacki LXII, z. 3: 247-57.
 • Pfeffer J., G. R. Salancik (1978). The External Control of Orgaization. A Resorce Dependence Perspective. New York: Harper & Row.
 • Piechowicz R. (2005). Wittgenstein językoznawcą. Semina Scientarium 4: 153-155.
 • Popper K. R. (2002). Logika odkrycia naukowego (tłum. U. Niklas). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Ross D. (2010). Game theory. [W:] Stanford Encyclopedia of Philosophy (red. E. N. Zalta). Online: <http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/ >.
 • Roszkowska E. (2011). Wybrane modele negocjacji. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Sebeok T. (2001). Signs. An Introduction to Semiotics. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
 • Sigmund K. (1993). Games of Life. Oxford: Oxford University Press.
 • Simon, H. A. (1957). Models of Man: Social and Rational. New York: Wiley.
 • Sułkowski Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Turney P. D. (2006). Similarity of semantic relations. Computational Linguistics 32 (3): 379-416.
 • Turney P. D., Littman M.L. (2005). Corpus-based learning of analogies and semantic relations. Machine Learning 60 (1-3): 251-78.
 • Walton E. E., McKersie R. B. (1965). Behavioral Theory of Labor Negotiations. An Analysis of Social Interaction System. New York: Mcgraw-Hill.
 • Watson J. (2005). Strategia: wprowadzenie do teorii gier (tłum. A. Wieczorek). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Weber M. (1985). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Hrsg. von Johannes Winckelmann.
 • Wittgenstein L. (1997). Tractatus logico-philosophicus (tłum. B. Wolniewicz). Warszawa: PWN.
 • Wittgenstein L. (2000). Dociekania filozoficzne (tłum. B. Wolniewicz). Warszawa: PWN.
 • Wołos M (2002). Koncepcja „gry językowej”. Wittgensteina w świetle badan współczesnego językoznawstwa. Kraków: Wyd. UNIVERSITAS.
 • Wolak Z. (2005). Koncepcje analogii w Kole Krakowskim. Tarnów: Biblos.
 • Young H. P. (1998). Individual Strategy and Social Structure. Princeton: Princeton University Press.
 • Znaniecki F. (1974). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-50b3f959-aa41-40c4-9031-86f9b387a8f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.