Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 (783) | 53-64
Tytuł artykułu

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej

Warianty tytułu
EN
System of Management Control In Practice of Polish Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor podjął próbę opisania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w oparciu o zmiany w ustawie o finansach publicznych, które weszły w życie od 1 stycznia 2010 r. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki związanej ze rozumieniem i wdrażaniem sytemu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Przedstawione w artykule wyniki są rezultatem analizy literatury przedmiotu, w tym przepisów prawa oraz obserwacji procesu wdrażania kontroli zarządczej w administracji publicznej. Autor w niniejszej pracy stawia tezę, że pojęcie kontroli zarządczej w administracji publicznej, nie jest niczym nowym od tego, które zostało w 2009 roku wprowadzone do porządku prawnego w administracji publicznej. Zmiany wprowadzone w wyżej wymienionej ustawie o finansach publicznych dotyczące realizacji kontroli zarządczej wskazują na potrzebę zmian w kierunku zarządzania administracją publiczną – odejścia od tradycyjnego modelu biurokratycznego na rzecz nowego podejścia do zarządzania administracją publiczną określanego, jako Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management – NPM). Autor przedstawił genezę i ewolucję pojęcia kontroli zarządczej w polskiej administracji publicznej. Przedstawiając definicje kontroli autor stwierdza, że samo pojęcie kontroli nie budzi wątpliwości, jednakże na gruncie polskiego prawa spotykamy różne pojęcia, wyjaśnienia wyżej wymienionego terminu. Przedstawione w artykule wyniki są rezultatem analizy literatury przedmiotu, w tym przepisów prawa, analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez Najwyższa Izbę Kontroli w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w administracji publicznej oraz metodologii badań obserwacji uczestniczącej w procesie wdrażania kontroli zarządczej w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Na przykładzie wyników kontroli NIK oraz obserwacji jednostek administracji publicznej autor pokazał problematykę wdrażania systemu kontroli zarządczej w praktyce administracji publicznej. Autor rozważa opracowanie koncepcji systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, polegającego na: - zbudowaniu jednolitego systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, - uporządkowaniu pojęć w zakresie kontroli, audytu, auditu jakości w polskich przepisach prawnych.
EN
The author has made an attempt at outlining the management control system in the Public Finance Sector units on the basis of changes which have been introduced in the Public Finance Act, aforementioned Act came into force from the 1st January, 2010. The main aim of this paper is to present the issues strictly related to the general comprehension as well as the implementation of management control system in public administration. The results which are presented in this article are prepared by referring to the result of the analysis of literature, including the law regulations, and the careful observation of the implementation of management control in public administration. The author of this paper proposes a thesis that the concept of management control in public administration, should not be considered as something new and innovative as it has been already introduced into the legal order in public administration in 2009. Changes which were introduced in the aforementioned Act on Public Finance concerning the implementation of management control indicate the need for change as far as the public management is concerned – departing from the traditional bureaucratic model in and opting for a new approach to public management, referred to as New Public Management (New Public Management - NPM). The author tends to present the origins and evolution of the concept of management control in the Polish Public Administration. By presenting the definition of control author states that the very idea of control is not dubious at all, however, as far as Polish law is concerned, there are a number of various concepts, explanations of the notion in question. The results outlined in this article are prepared in accordance with the reliable result of the in-depth analysis of literature, including the rules of law, furthermore, the findings are also drew up on the basis of the analysis of the results of audits conducted by the Supreme Chamber of Control in the implementation of management control in public administration and the methodology of participation observation study research in the implementation of management control in 10 local government units Silesian province. By making reference to NIK audit results and observations of public administration, the author highlighted the problems of implementing management control system in the practice of public administration. The author considers the development of the concept of management control system in public administration which will be consisted on objectives as follows: - The creation a uniform system of management control in public administration. - The Arrangement the concepts of control, audit, audit quality in Polish legislation.
Twórcy
  • mgr inż. Elżbieta Paliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-5085ebfb-cf53-48d5-8a1a-2689376294f2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.