Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 63 | 5: Teologia duchowości | 31-52
Tytuł artykułu

The Call Included in the Divine Mercy Message Given to Saint Faustina—Theological and Symbolic Dimension

Warianty tytułu
PL
Wezwanie zawarte w Orędziu o Miłosierdziu Bożym przekazanym św. Faustynie – wymiar teologiczno-symboliczny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article is an analysis of the proclamation delivered to the Church through St. Faustina in respect of God's calls contained in it. First, based on the picture of Jesus Merciful, it is inferred that there is a call to trust in God's Goodness and Mercy, to repent, to convert and accept the forgiveness of sins in the sacrament of penance and reconciliation. Afterwards, the Holy Sacraments are explained with reference to the mystery of the Redemption. The Holy Mass, as a sacrifice that makes present the Sacrifice of the Cross in an unbloody manner, gives rise to a call to its participants to unite with Jesus crucified and resurrected. In the last part, the author analyses the call to preach to the world the proclamation of Divine Mercy, to say a propitiatory prayer for sins and to fulfil the works of mercy.
PL
Artykuł jest analizą orędzia przekazanego Kościołowi za pośrednictwem św. Faustyny pod kątem zawartych w nim wezwań Bożych. Najpierw, na podstawie obrazu Jezusa Miłosiernego, jest odczytane wezwanie do ufności w dobroć i Miłosierdzie Boże, do skruchy, nawrócenia i do przyjęcia daru przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Następnie zostały objaśnione sakramenty św. w odniesieniu do tajemnicy Odkupienia. Z Mszy Świętej, jako Ofiary uobecniającej w sposób bezkrwawy Ofiarę krzyża, wynika wezwanie do jednoczenia się jej uczestników z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ostatniej części autor analizuje wezwanie do głoszenia światu orędzia o Miłosierdziu Bożym, do modlitwy przebłagalnej za grzechy i do pełnienia uczynków miłosierdzia.
Twórcy
 • Institute of Spiritual Theology at the Department of Spiritual Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin, zastan@wp.pl
Bibliografia
 • Augustyn. “Objaśnienie Ps. 103 (4), 6”. In Id. Objaśnienia Psalmów, Ps. 103−123 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy vol. XLI). Trans. J. Sulowski. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986.
 • Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Ed. S. Głowa SI, I. Bieda SI. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 2001.
 • Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej. Kraków–Stockbridge–Rzym, 1981.
 • Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 • Kasper, Walter. “Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów”. In Eucharystia (Kolekcja Communio 1), 19−40. Poznań−Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1986.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
 • Laurentin, René. Lourdes. Documents autentiques. Vol. 2. Paris, 1957.
 • Mollat, Donatien. La parole et l'Esprit. Exégèse spirituelle. Vol. 1. Paris, 1980.
 • Müller, Gerhard Ludwig. “Ofiara eucharystyczna – wspólnota z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem”. Trans. S. Śledzianowski. Świdnickie Studia Teologiczne 4(2007), 4:21−83.
 • Ozorowski, Edward. “Nauka Soboru Trydenckiego o Eucharystii”. Studia Theologica Varsaviensia 26(1988), 2:13−27.
 • Pinckaers, Servais Théodore. Życie duchowe chrześcijanina według św. Tomasza z Akwinu i św. Pawła. Trans. A. Fabiś. Pallottinum, 1998.
 • Potterie, Ignace de la. “«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Sangue di Cristo e oblatività (Gv 19, 37)”. In Il mistero del Sangue di Cristo e l'esperienza cristiana. Ed. A. Triacca. Vol. 1, 17−37. Roma: Edizioni Pia Unione Preziosissimo Sangue, 1987.
 • Salij, Jacek. “Teologia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego”. In Wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia (Powołanie człowieka 8). Ed. L. Balter S.A.C., 216−224. Poznań: Pallottinum, 1991.
 • Słownik Teologii Biblijnej. Ed. X. Léon-Dufour. Trans. K. Romaniuk. Poznań−Warszawa: Pallottinum, 1973.
 • Sopoćko, Michał. “Kult Serca Jezusowego a kult Miłosierdzia Bożego”. Ateneum Kapłańskie 49(1957), 3:452−456.
 • Tomasz z Akwinu. “O doskonałości życia duchowego”, 12. Trans. J. Salij. In Id. Dzieła wybrane. Ed. J. Salij, 364−436. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 1999.
 • Tomasz z Akwinu. Uczucia. Trans. J. Bardan. Ed. F. Bednarski. STh II−II, q. 23–46.
 • Tomasz z Akwinu. Wiara i nadzieja. Trans. et ed. P. Bełch. STh, II−II, q. 1−22.
 • Weisheipl, James A. Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło. W drodze [Poznań], 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-50853e03-2445-4180-be79-bd42d6a0fb5b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.